Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

dr Piotr Wachowiak

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w problematyce: zarządzania zasobami ludzkimi. Kierownik Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich oraz wykładowcom na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami realizowanych w SGH. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Sekretarz redakcji "Kwartalnika Organizacja i Kierowanie", sekretarz Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości. Zasiada w Radzie Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Był ekspertem Ministra Edukacji Narodowej w zakresie doskonalenia podstawy programowej w zakresie nauczania przedsiębiorczości. Pełnił wiele funkcji kierowniczych w organizacjach samorządu terytorialnego. Przez osiem lat był Kanclerzem SGH.
Uczestniczył w realizacji wielu projektów, jako członek zespołu projektowego oraz kierownik zespołu projektowego. Były to różnego rodzaju projekty realizowane w samorządzie terytorialnym, projekty edukacyjne, projekty inwestycyjne. Był członkiem komitetów sterujących w projektach.
Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Jest współautorem jedynej na polskim rynku książki dotyczącej kierowania zespołem projektowym. Ponadto Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, (Difin, 2002), pr. zb. Kierowanie zespołem projektowym (Difin, 2004), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. (OW SGH, 2005),  Zarządzanie projektem europejskim (PWE, 2007), Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka, red. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch (Difin, 2008), Grupy kapitałowe w Polsce, red. nauk. M. Romanowska (PWE, 2011).

dr Piotr Wachowiak
dr Piotr Wachowiak
Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury -15%
Redakcja naukowa Maria Romanowska
Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury
Cena po rabacie: 50.92 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl