Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

dr Magdalena Fedorowicz

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka około 40 artykułów i opracowań, w tym również obcojęzycznych, dotyczących problematyki prawa finansowego Polski i UE, w tym w szczególności prawa bankowego Unii Europejskiej, m.in. Nowe tendencje w europejskim prawie bankowym i finansowym w kontekście kryzysu na rynkach finansowych-zagadnienia wybrane w nr 3/2011 miesięcznika Przegląd Ustawodastwa Gospodarczego.
Dwukrotna stypendystka DAAD i KAAD na Humboldt-Universität w Berlinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polskiego i unijnego prawa bankowego, w tym zwłaszcza bankowości centralnej, a także prawa rynku finansowego i finansów Unii Europejskiej oraz nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce i w Unii Europejskiej. Jest członkinią Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl