Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

dr Marcin Jędrzejczyk

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi wykłady z przedmiotów: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, konsolidacja sprawozdań finansowych, rachunkowość podatkowa. Jest Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i sprawozdawczość wg MSR i MSSF” Krakowskiej Szkoły Biznesu przy UEK w Krakowie. Prowadzi również wykłady w ramach studiów International Busines Studies oraz English Track: International Accounting, Financial Accounting, Basic Accounting, studiów podyplomowych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z przedmiotu International Accounting Standards oraz szkolenia praktyków życia gospodarczego z zakresu stosowania Ustawy o Rachunkowości oraz MSR w polskiej praktyce rachunkowości. 
Autor publikacji zwartych oraz artykułów naukowych z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, kursu walutowego, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz pomiaru wielkości ekonomicznych. m.in. Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne (PWE, Warszawa 2011).

dr Marcin Jędrzejczyk
dr Marcin Jędrzejczyk
Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne -15%
Marcin Jędrzejczyk
Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne
Cena po rabacie: 39.02 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl