Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

dr Marcin Jędrzejczyk

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi wykłady z przedmiotów: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, konsolidacja sprawozdań finansowych, rachunkowość podatkowa. Jest Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i sprawozdawczość wg MSR i MSSF” Krakowskiej Szkoły Biznesu przy UEK w Krakowie. Prowadzi również wykłady w ramach studiów International Busines Studies oraz English Track: International Accounting, Financial Accounting, Basic Accounting, studiów podyplomowych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z przedmiotu International Accounting Standards oraz szkolenia praktyków życia gospodarczego z zakresu stosowania Ustawy o Rachunkowości oraz MSR w polskiej praktyce rachunkowości. 
Autor publikacji zwartych oraz artykułów naukowych z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, kursu walutowego, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz pomiaru wielkości ekonomicznych. m.in. Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne (PWE, Warszawa 2011).

dr Marcin Jędrzejczyk
dr Marcin Jędrzejczyk
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl