Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

dr inż. Anna Małgorzata Deptuła

Dr inż. Anna Małgorzata Deptuła obroniła pracę doktorską na Wydziale Zarządzania AGH w dyscyplinie inżynieria produkcji. Jest zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów Politechniki Opolskiej. Autorka lub współautorka ponad 40 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jej zainteresowania naukowe obejmują głównie problematykę oceny ryzyka, zarządzania projektami innowacyjnymi, oceny wielokryterialnej oraz zarządzania strategicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Ocena ryzyka wdrażania innowacji -15%
Ryszard Knosala, Anna M. Deptuła
Ocena ryzyka wdrażania innowacji
Cena po rabacie: 55.17 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl