Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

dr Bazyli Czyżewski

dr Bazyli Czyżewski
Adiunkt w katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), absolwent stacjonarnych studiów magisterskich (2002) i doktoranckich (2006) tej uczelni. Autor lub współautor około 80 publikacji naukowych, w tym monografii i artykułów w prestiżowych czasopismach (m.in. „Ekonomista”, „Studia Ekonomiczne”, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, „Management”). Prowadzi prace badawcze w zakresie ekonomii instytucjonalnej, makroekonomii i gospodarki żywnościowej dotyczące struktur instytucjonalnych w agrobiznesie krajów wysokorozwiniętych. Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne otrzymał łącznie 6 Nagród Rektora UEP. Z powodzeniem pełnił funkcję kierownika lub wykonawcy licznych grantów badawczych i rozwojowych. Odbył wiele staży zagranicznych krótko- i długoterminowych, m.in. w Clermont-Ferrand (2001), Budapeszcie (2005), Brukseli (2008) i Liege (2012). Ważniejsze publikacje: A. Czyżewski, B. Czyżewski, Dług zagraniczny skarbu państwa RP i jego obsługa, „Ekonomista” 2002/1, W. Czternasty, B. Czyżewski, Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce – istota, analiza i tendencje, Wydawnictwo UEP, Poznań 2007, B. Czyżewski, The Land Rent Category in Mainstream Economics and its Contemporary Applications, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2009, No. 1(11), B. Czyżewski, Kontrowersje wokół rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych, „Ekonomista” 2010/2.
Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce -15%
Bazyli Czyżewski
Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce
Cena po rabacie: 67.92 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl