Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

dr Piotr Grzebyk

adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji UW, asystent Sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W 2006 r. ukończył z wyróżnieniem WPiA UW. Pracę magisterstą wyróżniono w VIII edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Szkoły Prawa Brytyjskiego przy WPiA UW (2006 r.). Stypendysta Thomas-Berberich Stiftung (2008 r.). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał z wyróżnieniem w 2010 r. na podstawie rozprawy „Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy” (opubl. Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001, 328 s., Wolters Kluwer, 2011). Autor opracowań z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy, prawa prywatnego międzynarodowego oraz postępowania cywilnego (najnowsze; Liability in Damages for Strike in Polish Labour Law [w:] Derechos de Negociación Colectiva ante una Economía Globalizada, X Congreso Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2011: 1-14, Ochrona odpoczynku niedzielnego [w:] Czas pracy, Florek L., Wolters Kluwer, 2011: 199-209, Wpływ ustalenia prawa właściwego na ochronę trwałości stosunku pracy [w:] Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Goździewicz G., Wolters Kluwer 2010: 455-466) oraz współautor materiałów dydaktycznych (najważniejsze; Prawo cywilne. Orzecznictwo t. I-II, C.H. Beck 2007 – 2. wydanie t. I-III, C.H. Beck 2011, Postępowanie cywilne. Orzecznictwo, C.H. Beck 2008: Prawo pracy. Orzecznictwo, C.H. Beck, 2009 – 2. wydanie 2011 oraz Zbiorowe prawo pracy. Orzecznictwo, C.H. Beck, 2010). Wykładowca na szkoleniach (seminariach) dla sędziów wydziałów pracy sądów powszechnych, organizowanych przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratorskich oraz Instytut Nauk Prawnych PAN. Obecnie współuczestniczy w czterech kilkuosobowych projektach badawczych, w tym jednym o charakterze międzynarodowym (jest referentem krajowym na XX Światowy Kongres International Society for Labour Law and Social Security. Pod opieką Prof. Bernda Waasa z Goethe Universität we Frankfurcie przygotowuję raport krajowy do referatu generalnego The Right to Strike and its possible conflict with other fundamental rights of the people na XX Światowy Kongres ISLSSL w Santiago de Chile).

dr Piotr Grzebyk
dr Piotr Grzebyk
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl