Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

dr Włodzimierz Sroka

doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Autor książki Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę (PWE, 2012) i współautor książki Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki (Wydawnictwo PSB, 2000) oraz autor ok. 80 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, poświęconych głównie aliansom strategicznym i organizacjom sieciowym, strategii firmy, restrukturyzacji oraz fuzjom i przejęciom, m.in. Zarządzanie wiedzą w sieciach aliansówMarketing i Rynek Nr 04/2008 i Kierunki ewolucji aliansówMarketing i Rynek Nr 07/2009  

Praktyk gospodarczy z kilkunastoletnim doświadczeniem menedżerskim. Członek zarządów i rad nadzorczych różnych podmiotów prawa handlowego.
 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl