Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

dr hab. Agnieszka Skowrońska

Dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. nadzw. UE

 

doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii, w dyscyplinie ekonomii nauczyciel akademicki i profesor nadzwyczajny, związany szczególnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydziałem Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki), ale także z Upper Austria University of Applied Science, Steyr Campus i Ternopil National Economic University (Ukrainian-Dutch Faculty of Economics and Management). W 2006 roku była stypendystką Salzburg Global Seminar. Od 2008 roku pełni także funkcje eksperta zewnętrznego: Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych oraz aktywnie uczestniczy w pracach Wydziałowych Komisji (m.in. Komisji ds. Jakości Kształcenia, Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych, Komisji ds. Rozwoju Wydziału, Komisji Dobrych Praktyk Akademickich). Jest także członkiem Komitetu Redakcyjnego Prac Naukowych UE we Wrocławiu i Rad Naukowych licznych czasopism. Autorka około 70 publikacji, które ukazały się w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Również współautorka podręczników akademickich, skryptu, monografii oraz współredaktorka wieloautorskich monografii. Jej monografia Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009) oraz cykl publikacji zakresu makrologistyki i polityki logistycznej, przeznaczone dla interdyscyplinarnych środowisk naukowych i eksperckich, a także dla polityków, w opinii recenzentów należą do pionierskich, nie tylko w skali krajowej, ale także międzynarodowej, m.in. w miesięczniku Gospodarka materiałowa i Logistyka.
Interesuje się:

 

• zasobami ludzkimi w zarządzaniu łańcuchami logistycznymi;

 

• organizacją i kierowaniem zespołem pracowniczym;

 

• rolą sektorowych polityk w postmodernistycznym świecie (ze szczególnym zwróceniem uwagi na politykę politykę transportową);

 

• logistyką w skali mikroekonomicznej; logistyką w skali makroekonomicznej (logistyka w polityce gospodarczej państwa);

 

• rolą polityki logistycznej we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju;

 

• zrównoważonymi technologiami logistycznymi;

 

• społecznymi uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorstw;

 

• zarządzaniem międzynarodowym i międzykulturowym

 

Współtworzyła Plan Działań na rzecz Technologii Środowiskowych, który został przyjęty przez Rząd RP i stanowi element Europejskiego Planu (An Environmental Technologies Action Plan for the European Union), który jest Programem Wykonawczym Strategii Lizbońskiej. Bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu z zakresu systemów mikro- i matalogistycznych jest autorką wielu analiz i ocen systemów logistycznych dedykowanych podmiotom gospodarczym, działającym na rynku polskim. Prowadzi szkolenia z zakresu logistyki, organizacji i kierowania zespołem pracowniczym oraz budowy strategii wejścia na rynki zagraniczne.

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl