Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

dr hab. Elżbieta Czarny

Dr hab. Elżbieta Czarny, profesor nadzwyczajny – jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz studiów doktoranckich w SGPiS. Obecnie jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej specjalizacją naukową jest mikroekonomia oraz ekonomia międzynarodowa, zwłaszcza handel międzynarodowy oraz integracja gospodarcza. Jest dwukrotną laureatką Nagród Ministra Edukacji Narodowej i wielokrotną laureatką Nagród Rektora SGPiS oraz SGH za pracę naukową. Kierowała zespołami badawczymi realizującymi projekty badawcze zlecane przez Komitet Badań Naukowych, Narodowy Bank Polski i Narodowe Centrum Nauki oraz prowadzone w SGH. Jest współautorką analiz ekonomicznych przygotowywanych na zlecenie m.in. Ministerstwa Gospodarki, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Fundacji im. F. Eberta. Jest tłumaczką i i redaktorem naukowym tłumaczeń wielu podręczników i ich fragmentów oraz prac naukowych. Ma w dorobku aktywny udział w konferencjach naukowych w wielu państwach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi wykłady z ekonomii międzynarodowej w uczelniach polskich i niemieckich.

 

Jest autorką podręcznika akademickiego do mikroekonomii oraz autorką i współautorką monografii na temat m.in. handlu międzynarodowego, współpracy gospodarczej w warunkach kryzysu ekonomicznego oraz integracji gospodarczej, a także kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu mikroekonomii i ekonomii międzynarodowej (w języku polskim, niemieckim i angielskim).

Mikroekonomia -15%
Elżbieta Czarny
Mikroekonomia
Cena po rabacie: 52.62 PLN
Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski -15%
Redakcja naukowa Elżbieta Czarny, Magdalena Słok-Wódkowska
Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej -15%
Elżbieta Czarny
Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej
Cena po rabacie: 46.67 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl