Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz jest prodziekanem ds. studenckich i jakości kształcenia, kierownikiem Katedry Marketingu i profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku, stopień doktora habilitowanego (2001 rok) i doktora (1994 rok) nauk ekonomicznych w zakresie nauk zarządzania. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1988 rok) i Harvard Business School (PMD 69 – 1995 rok). Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się na następujących obszarach tematycznych: strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw, strategie cenowe przedsiębiorstw, zmiany strukturalne w handlu detalicznym, internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi, decyzje cenowe w przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Zarządzanie Marketingowe, Marketingowe Strategie Cenowe, Marketing Międzynarodowy i Badania Marketingowe.

 

Wykaz wybranych publikacji:

 

Monografie naukowe:
1. Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
2. Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2001.
3. Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997.

 

Artykuły (w okresie 2015-2017):
1. Internationalization of Grocery Retailing in Poland [w:] Journal of Euromarketing, Vol. 26, No. 1-2, 2017, (współautor Nowak, J., Trojanowski M.) (str. 38-60).
2. Market Structure and Price-Cost Margins in European Retail Gasoline Industry [w:] Journal of Management and Business Administration Centrale Europe, Vol. 24, No. 2 , 2016, współautor Nowakowski, M.) (str. 105-124).
3. Internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce [w;] Problemy Zarządzania, vol. 14, nr 1 (57), 2016, (współautor Trojanowski M.) (str. 19-41).
4. The Internationalization of Polish Firms: An Emperical Investigation of the M-P Relationship [w:] Journal of Euromarketing, Vol. 24, No. 4, 2015, (współautor Nowak, J.) (str. 177-200).
5. Uwarunkowania polityki cen dla asortymentu produktów oferowanych na stacjach paliw [w:] Marketing i Rynek, Nr 9, 2015 (współautor Nowakowski, M.) (str. 28-36).
6. Zmiana roli marketing w polskich przedsiębiorstwach [w:] Logistyka, Nr 2, 2015 (str. 920-928).

 

Prof. Grzegorz Karasiewicz is a Vice-Dean for Student Affairs and Quality of Teaching, Head of Academic Unit of Marketing and Associate Professor at the Faculty of Management, University of Warsaw. He holds a title of Professor in Economics (title given by the President of Poland - 2014), Habilitio degree in Economics in the area of Management (2001) and PhD degree in Economics in the area of Management (1994). He is alumni of Faculty of Management University of Warsaw (diploma of MA -1988) and Harvard Business School (diploma of PMD 69 – 1995). His research interests include: strategies of internationalization, transformation of retail industry, internationalization of grocery retailing, pricing decisions. He teaches Marketing Management, Pricing Strategy, International Marketing and Marketing Research.List of selected publications:

 

Scientific monographs:
1. Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013 (English title: Marketing strategies of internationalization of Polish companies)
2. Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2001 (English title: Distribution systems for agri-food products on the Polish market. Diagnosis and concept changes)
3. Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997 (English title: Marketing pricing strategies)

 

Articles (in the period 2015-2017):
1. Internationalization of Grocery Retailing in Poland [in:] Journal of Euromarketing, Vol. 26, No. 1-2, 2017, (co-author Nowak, J., Trojanowski M.) (p. 38-60).
2. Market Structure and Price-Cost Margins in European Retail Gasoline Industry [in:] Journal of Management and Business Administration Centrale Europe, Vol. 24, No. 2 , 2016, (co-author Nowakowski, M.) (p. 105-124).
3. Internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce [w;] Problemy Zarządzania, vol. 14, nr 1 (57), 2016, (co-author Trojanowski M.) (p. 19-41) (English title: Internationalization in the retailing of grocery market in Poland)
4. The Internationalization of Polish Firms: An Emperical Investigation of the M-P Relationship [w:] Journal of Euromarketing, Vol. 24, No. 4, 2015, (co-author Nowak, J.) (p. 177-200).
5. Uwarunkowania polityki cen dla asortymentu produktów oferowanych na stacjach paliw [in:] Marketing i Rynek, Nr 9, 2015 (co-author Nowakowski, M.) (p. 28-36). (English title: Determinants of pricing policy for the assortment of products offered at gas stations)
6. Zmiana roli marketing w polskich przedsiębiorstwach [in:] Logistyka, Nr 2, 2015 (p. 920-928) (English title: Changing the role of marketing in Polish enterprises).© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl