Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka – studia wyższe odbył w latach 1974–1978 na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stopień doktora nauk ekonomicznych nadała mu 13 kwietnia 1987 r. Rada Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „System finansowania rewaloryzacji zespołów zabytkowych”, a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – finanse w dniu 22 maja 2000 r. Rada Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce”. 12 listopada 2013 r. Prezydent RP nadał dr hab. Krzysztofowi Surówce tytuł profesora nauk ekonomicznych. Zainteresowania naukowe Krzysztofa Surówki dotyczyły różnych nurtów finansów, stąd też jego dorobek naukowo-badawczy jest różnorodny. Prowadził badania naukowe zarówno samodzielnie, jak i w zespołach badawczych. Zarówno przed, jak i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego większość jego prac dotyczyła problematyki: finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz finansów samorządowych. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych zainteresowania naukowe autora zaczynają się bardziej wyraźnie koncentrować na problematyce finansów publicznych. Ostry kryzys finansowy państwa i pogłębiający się dług publiczny był inspiracją do podjęcia badań nad równowagą budżetową. Od początku okresu transformacji politycznej i gospodarczej w Polsce zainteresowania naukowe Krzysztofa Surówki skoncentrowały się jednak przede wszystkim na problematyce funkcjonowania i finansowania samorządu terytorialnego. Zajmuje się też współpracą z praktyką gospodarczą (jako członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, ekspert Komisji Finansów Publicznych, oraz Ministerstwa Zdrowia). Od wielu lat uczestniczy w kształceniu kadry naukowej – w latach 2005–2013 był promotorem siedmiu zakończonych przewodów doktorskich. Jest ponadto promotorem 4 otwartych przewodów doktorskich. Autor był wielokrotnie nagradzany zarówno za działalność naukową, jak i organizacyjną. Na opublikowany dorobek naukowy dr hab. Krzysztofa Surówki składają się ogółem 82 pozycje, w tym 46 to opracowania indywidualne, a 36 wykonane we współautorstwie. W opublikowanym dorobku naukowym znajdują się monografie, artykuły oraz podręczniki. Publikował w zagranicznych, ogólnopolskich a także lokalnych wydawnictwach naukowych. W dorobku naukowym autora znajdują się publikacje w języku angielskim i francuskim.

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl