Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński

doktor habilitowany, prof KUL, autor, Warszawianin, wychowanek Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Posiada długoletni staż nauczyciela  akademickiego w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych (w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II) oraz pracownika naukowo-badawczego w dziedzinie międzynarodowej wymiany usługowej (w obecnym Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz w jego poprzedniku, Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji).


Podstawowe publikacje książkowe: Międzynarodowy obrót usługowy (Difin, Warszawa 2002), Współczesne tendencje w sektorze usług w Unii Europejskiej (IRWiK, Warszawa 2003), Globalizacja sektora usług w Polsce (współautor A.Masłowski) (PWE, Warszawa 2005), Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych (Wydawnictwo KUL, Lublin 2006), Światowy rynek usług w poczatkach XXI wieku (PWE, Warszawa 2011).
Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (obecnie w Radzie Naukowej PTE) oraz European Association for Evolutionary Political Economy.

dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński
dr hab. Kaziemirz Albin Kłosiński
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl