Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko

profesor doktor habilitowany inżynier, w latach 1968-1973 ukończył Politechnikę Poznańską, gdzie rozpoczął pracę naukowo–dydaktyczną zdobywając kolejne stopnie naukowe: dr inż. (1980), dr hab. inż. (1995) oraz tytuł profesora (2004). Od 1998 r. pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego, zaś od 2008 na stanowisku profesora zwyczajnego. Był kierownikiem Pracowni Projektowania Procesów Technologicznych, a obecnie kieruje Pracownią Technologii Uzębień Zakładu Projektowania Technologii Instytutu Technologii Mechanicznej. W 2008r. otrzymał tytuł profesora honoris causa na Wydziale Budowy Maszyn Uniwersytetu Technicznego w Cluj-Napoca w Rumunii. W latach 2008-2009 był profesorem wizytującym (visiting professor) w Uniwersytecie Technicznym w Koszycach (Słowacja).
Dyscyplina nauki, w której pracuje to Budowa i eksploatacja maszyn, a specjalności – technologia maszyn, obróbka skrawaniem, eksploatacja maszyn, logistyka przedsiębiorstwa. Prace naukowe dotyczą takich zagadnień, jak: technologia uzębień; konstrukcja, technologia i eksploatacja narzędzi skrawających (w tym aplikacja techniki cienkich warstw); technologia i eksploatacja warstwy wierzchniej części maszyn i narzędzi skrawających; metodyka komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych; eksploatacja maszyn; nanotechnologia; rapid prototyping, rapid tooling i rapid manufacturing.
Publikacje: autor lub współautor 370 pozycji opublikowanych, w tym: 56 pozycji autorskich (3 książki, 3 podręczniki), 314 pozycji współautorskich (3 monografie, 3 skrypty) oraz artykułów m.in. Logistyka specjalnych narzędzi skrawających  – studium przypadku (nr 2/2011) w miesięczniku Gospodarka materiałowa i Logistyka.
Wypromował pięciu doktorów nauk technicznych.
Członkostwo w organizacjach naukowych: Polska Akademia Nauk Oddz. w Poznaniu – członek z wyboru, Komisja Budowy Maszyn - sekretarz Komisji (1996-2006); Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Komisja Budowy Maszyn - przewodniczący Komisji (1997-2005); przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Prac Komisji Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1996-2006); przewodniczący Wydziału Nauk Technicznych PTPN (od 2008); członek Sekcji Obrabiarek i Narzędzi przy OW SIMP w Lesznie (1981-91); członek komitetów organizacyjnych i naukowych 126 konferencji; czynny udział w 92 konferencjach krajowych i zagranicznych.
Członkostwo w radach naukowych: członek Rady Naukowej Centrum Postępu Technicznego SIMP w Rydzynie (1984 - 90), następnie jej przewodniczący (1990-3); członek Rady Naukowej czasopisma Manufacturing Engineering, Presov, Słowacja (od 2001r.); członek Rady Naukowej WEB Journal CA Systems in Production Process Planning, Zilina (Słowacja), członek Rady Naukowej czasopisma Engineering Review, Rijeka, Chorwacja (od 2008r.); członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego czasopisma Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara – Journal of Engineering, Hunedoara, Rumunia (od 2009r.); członek Rady Redakcyjnej czasopisma Research Papers of Faculty of Materials Science and Technology, Slovak University of Technology, Trnava, Słowacja (od 2009r.); członek Komitetu Wydawniczego czasopisma Technological Engineering, University of Zilina Słowacja (od 2009r.), przewodniczący Rady Programowej poradnika Kontrola Maszyn i Urządzeń, Wydawnictwo FORUM Poznań, od 2007r.
Był pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Budowy Maszyn d/s praktyk studenckich (1986-97) oraz przedstawicielem asystentów i adiunktów w Radzie WBM (dwie kadencje). Jest koordynatorem programu międzynarodowego CEEPUS PL-0033 (od 2005r.), a także partnerem w wielu programach międzynarodowych CEEPUS oraz ERASMUS.
Nagrody: Srebrna Honorowa odznaka SIMP (1985); dwukrotna Nagroda NOT za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki; wielokrotne Nagrody Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej oraz za osiągnięcia dydaktyczne; Srebrny Krzyż Zasługi (1999); Medal 50-lecia Politechniki Rzeszowskiej (2003); Medal 50-lecia Wydziału Budowy Maszyn Uniwersytetu w Żylinie (2003); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004); Dyplom Uznania miasta Baia Mare w Rumunii za promowanie współpracy między uniwersytetami (2004); Medal 55-lecia Wydziału Budowy Maszyn Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (2006); Medal Wydziału Budowy Maszyn Uniwersytetu w Żylinie z okazji 40-lecia Katedry Obróbki Skrawaniem i Automatyzacji, Żylina (Słowacja) 2007; Medal Wydziału Technologii Wytwarzania w Preszowie Uniwersytetu Technicznego w Koszycach z okazji 15-lecia istnienia Wydziału, Preszow (Słowacja) 2007; tytuł Honorowego Profesora Wydziału Budowy Maszyn Uniwersytetu Technicznego w Cluj-Napoca (Rumunia) 2008.

prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko
prof. Stanisław Legutko
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl