Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy

profesor doktor habilitowany, (ur. 30. XII.1940 r. w Słupeczce) ekonomista, uczeń prof. Wacława Wilczyńskiego, specjalista w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych.

Od 1990 roku profesor Akademii Ekonomicznej - obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 1986 – 1994 Wicedyrektor Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 1994 – 2006 - Kierownik Katedry Handlu Międzynarodowego, a od 2006 roku Kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
Staże naukowe: Instytut Międzynarodowych Problemów Ekonomicznych RWPG w Moskwie (1973 – 1977), Trent University (1991), Reading University (1993), Bradford University (1995).
Badania: zajmuje się problemami zarządzania finansami międzynarodowymi i prowadzi badania nad wykorzystaniem instrumentów finansowych w transgranicznych operacjach handlowych przedsiębiorstw krajowych. W ostatnim okresie podejmuje badania i studia empiryczne nad ewolucją równowagi bilansu płatniczego w krajach europejskich. W szczególności uwagę koncentruje na rozpoznaniu i interpretacji przyczyn utrzymywania się deficytów na rachunkach bieżących bilansu płatniczego w grupie postsocjalistycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w fazie zaawansowanej transformacji ustrojowej. Kolejnym obszarem badawczym są makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania stabilności równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1998 – 2009.  Aktualnie pracuje nad zagadnieniami strategii regulacyjnych w gospodarkach wschodzących dotyczących międzynarodowych przepływów kapitału w kontekście stabilności równowagi zewnętrznej.
Główne publikacje: Handel zagraniczny w systemie planowania i zarządzania w Polsce (PWN, 1970); Programowanie specjalizacji eksportowej w przemyśle (PWN, 1979); Changes and Tendencies in economic relations of EEC (1990); Zarządzanie finansami międzynarodowymi (PWE, 2000); Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw (PWE, 2007); Determinanty bilansu płatniczego krajów europejskich (współautor, PWN, 2008); Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się (współautor, PWE, 2010).

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw -15%
Eugeniusz Najlepszy
Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
Cena po rabacie: 59.42 PLN
Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się -38%
Eugeniusz Najlepszy, Konrad Sobański
Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się
Cena po rabacie: 35.28 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl