Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Edyta Nowosiadły-Krzywonos

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie, Asystent w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie karnym. Autorka i współautorka artykułów: Ochrona pracy, a bezpieczeństwo publiczne (w:) Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, praca zbiorowa pod red. E. Ury, K. Rajchela, M. Pomykały, S. Pieprznego, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008, Odpowiedzialność pracodawcy z art. 219 k.k. – Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 7/2008, Wpływ przepisów prawa pracy na bezpieczeństwo i ochronę pracy (w:) Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, pod red. A. Olaka i I. Oleksiewicz, Rzeszów 2008, Odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych zawartych w art. 218 KK – Monitor Prawniczy, 10/2011, Niezbędne dalsze zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy – Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 10/2011.

Edyta Nowosiadły-Krzywonos
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl