Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

prof. dr hab. Aleksander Welfe

prof. dr hab. Aleksander Welfe

Aleksander Welfe — ekonomista i ekonometryk, profesor tytularny od 1996 r., członek Polskiej Akademii Nauk (prezes Oddziału PAN w Łodzi). Pracuje na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie kieruje Katedrą Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Redaktor (Associate Editor) ,,Economic Modelling” oraz redaktor naczelny ,,Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics” (CEJEME). Organizator cyklicznych konferencji naukowych i animator życia naukowego. Chętnie angażuje się w przedsięwzięcia o charakterze popularyzatorskim oraz inicjatywy skierowane do młodych pracowników nauki. Kierował licznymi programami badawczymi KBN, NCN i Unii Europejskiej. Autor ponad 130 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz kilkunastu monografii. Specjalizuje się w teorii ekonometrii, modelowaniu ekonometrycznym, a także wykorzystaniu modeli do prognozowania procesów makroekonomicznych i analizach symulacyjnych alternatywnych polityk gospodarczych.

 

Więcej na stronie: http://www.econometrics.uni.lodz.pl/profiles.aspx?id=1&tab=2

Ekonometria -15%
Aleksander Welfe
Ekonometria
Cena po rabacie: 63.67 PLN
Ekonometria. Metody i ich zastosowanie -30%
Aleksander Welfe
Ekonometria. Metody i ich zastosowanie
Cena po rabacie: 39.83 PLN
Ekonometria. Zbiór zadań -15%
Aleksander Welfe, Wojciech Grabowski
Ekonometria. Zbiór zadań
Cena po rabacie: 39.87 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl