Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

prof. dr hab. Krzysztof Rączka

doktor habilitowany, profesor UW – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (od 2008 r.), wybitny specjalista z dziedziny prawa pracy, redaktor naczelny miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”.
Współpracuje z miesięcznikiem Praca i Zabezpieczenie Społeczne od 1996 r., a od 2008 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma.
Z Uniwersytetem Warszawskim związany od 1976, kiedy został asystentem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej. W 1983 obronił doktorat, nagrodzony następnie przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, w 1995 habilitował się, a w 1997 uzyskał stanowisko profesora Uniwersytetu Warszawskiego.
W sferze szczególnego zainteresowania profesora leży problematyka prawa stosunku pracy, prawa sporów zbiorowych oraz negocjacji. Jest autorem lub współautorem około stu publikacji – monografii, podręczników do prawa pracy, studiów, komentarzy, w tym niezwykle popularnego Komentarza do Kodeksu Pracy, artykułów i glos. Otrzymał m.in. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Wchodził w skład delegacji polskiej na sesje Międzynarodowej Organizacji Pracy (1991-95), pracując w Komitecie ds. Przestrzegania Konwencji i Rekomendacji MOP. Uczestniczył w pracach Komisji ds. Reformy Prawa Pracy (1993-98). W latach 1992-1994 był członkiem, a w latach 1993-1994 przewodniczącym Naczelnej Rady Zatrudnienia przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej. Jest także autorem wielu ekspertyz dla Sejmu i Senatu RP, Rady Ministrów, a także Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl