Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

dr hab. Zbigniew Strzelecki

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny SGH. Od roku 1989 był związany z Biurem Planowania Regionalnego w Centralnym Urzędzie Planowania, którym kierował w latach 1991−1995. W latach 1995−1996 był Dyrektorem Departamentu Rozwoju Społecznego CUP, a w okresie 1997−2003 – Wiceprezesem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w randze Podsekretarza Stanu. W latach 1998−2003 kierował powołanym przez Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowym Zespołem do Prognozowania Popytu na Pracę. Od roku 1992 jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Demograficznego, a od 1999 r. także Przewodniczącym Rządowej Rady Ludnościowej. Ponadto jest członkiem: Komitetu Nauk Demograficznych PAN (od 1990 r.), Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN (od 2007 r.), Rady Statystyki (od 1998 r.) i Wiceprzewodniczącym Komitetu „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN (od 2005 r.). Od roku 2001 kieruje Katedrą Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, a od 2003 r. Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie. Od roku 2009 jest Kierownikiem projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 8.1.4. Specjalizuje się w problematyce rozwoju demograficznego, gospodarki regionalnej i lokalnej oraz planowania przestrzennego.
Autor i współautor wielu atykułów i publikacji, m.in. Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej (PWE, Warszawa 2004) i Polska w Europie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, pod red. nauk. Ireny Fierli (PWE, Warszawa 2011).

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl