Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych specjalizującym się w naukach o zarządzaniu. Kieruje katedrą w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademickim Centrum Rozwoju i programem Clark University w Społecznej Akademii Nauk. Jest członkiem Academy od Management (AM), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV), Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Opublikował ponad 300 publikacji o: poznawczych i metodologicznych problemach zarządzania i marketingu, zarządzaniu firmami rodzinnymi, kulturze organizacyjnej i kapitale ludzkim oraz zarządzaniu w sektorze medycznym. Jest autorem 7 monografii m.in.: Ewolucjonizm w naukach o zarządzaniu. Menedżerowie Darwina (PWE 2010) oraz Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces sztafecie pokoleń (Poltext 2009). Jest promotorem 7 prac doktorskich obronionych na uczelniach wyższych w Polsce. Pełni funkcję redaktora naczelnego „Journal of Intercultural Management” oraz przewodniczy międzynarodowym konferencjom: Congress of Intercultural Management. Zarządzanie międzykulturowe” i „Firmy Rodzinne. Family Business”. Zasiada w radach naukowych oraz pełni funkcję recenzenta w kilkunastu renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Uczestniczy w pracach komitetów naukowych kilku konferencji, w tym: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), „Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu” (Uniwersytet Jagielloński), „Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Uczestniczył w kilkunastu międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez UE, KBN, MNiSW, NCN. Obecnie kieruje projektami: „Kulturowe uwarunkowania zmian organizacyjnych w polskich szpitalach” oraz „Integrated reporting – new communications model of performance and social responsibility as a challenge for Polish companies”.

Epistemologia i metodologia zarządzania -15%
Łukasz Sułkowski
Epistemologia i metodologia zarządzania
Cena po rabacie: 59.42 PLN
Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina -15%
Łukasz Sułkowski
Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina
Cena po rabacie: 50.92 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl