Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

dr Leszek Michalczyk

doktor nauk ekonomicznych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ (przy Katedrze Zarządzania Operacyjnego i Marketingu), autor wielu publikacji prasowych i 1 książki. Publikuje artykuły na łamach renomowanych czasopism naukowych polskich i zagranicznych z dziedzin związanych z marketingiem i zarządzaniem przedsiębiorstwem, w tym 3 na łamach „Marketingu i Rynku” (nr-y: 12/2010, 06/2011, 09/2011). W 2011 roku w Polsce artykuły m.in. w: „Gospodarce Narodowej” (1), „Przeglądzie Organizacji” (1), „Marketingu i Rynku” (2), „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości” (1), „Ekonomii Menedżerskiej” (1), „Pieniądzach i Więzi” (5), „Polityce Energetycznej” (1), „Stosunkach Międzynarodowych” (1).
Wieloletni praktyk gospodarczy pracujący bądź współpracujący na rzecz kilkudziesięciu przedsiębiorstw handlowych, również największych w naszym kraju.
Jego zainteresowania związane z marketingiem dotyczą m.in. wykorzystania nowoczesnych technologii jako kanałów w transferze wartości marketingowej danej marki produktu oraz organizacji a także kształtowaniem propodażowych (szczególnie innych niż popytowe) relacji związanych z wielkością udziału w danym segmencie rynku poszczególnych dóbr oraz metodologia okołomarketingowych kanałów promocji sprzedaży dóbr, w tym wykorzystanie m.in. takich jak: sport, kultura wizualna, turystyka, religia, struktura demograficzna osadnictwa na danym terenie itp. Jego zainteresowania oscylują również wokół analizy poszczególnych segmentów rynku krajowego.

dr Leszek Michalczyk
dr Leszek Michalczyk
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl