Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przemiany we współczesnej gospodarce światowej Redakcja naukowa Ewa Oziewicz

Przemiany we współczesnej gospodarce światowej
Produkt dostępny

ISBN: 83-208-1601-7
Cena katalogowa: 58.00 PLN
Cena po rabacie:  29.00 PLN
Oszczędzasz: 29.00 PLN


Zachodzące w świecie procesy internacjonalizacji i globalizacji, a także rozszerzenie Unii Europejskiej sprawiają, że rośnie zainteresowanie międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Prof. Ewa Oziewicz wyjaśnia problemy, pokazuje struktury i sposoby funkcjonowania współczesnej gospodarki poprzez prezentację w wymiarze światowym m.in. handlu towarowego i handlu usługami, polityki ekonomicznej, przepływów kapitałowych i migracji zasobów pracy, transferu technologii, systemu walutowego i rynku finansowego, efektów integracji i globalizacji.

Liczba stron 326
Rok wydania 2006
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format 162x237

Spis treści

Wstęp
1. WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA ŚWIATOWA. JEJ ISTOTA I STRUKTURA
1.1. Pojęcie gospodarki światowej
1.2. Podmioty współczesnej gospodarki światowej
1.2.1. Przedsiębiorstwa narodowe (krajowe)
1.2.2. Korporacje międzynarodowe (transnarodowe, wielonarodowe)
1.2.3. Gospodarki narodowe
1.2.4. Międzynarodowe ugrupowania integracyjne
1.2.5. Międzynarodowe organizacje gospodarcze
1.3. Regionalna struktura współczesnej gospodarki światowej
1.4. Gospodarka światowa a gospodarka globalna
 

2. MIĘDZYNARODOWY HANDEL TOWAROWY
2.1. Przesłanki rozwoju międzynarodowej wymiany towarowej
2.2. Czynniki zmian strukturalnych we współczesnej międzynarodowej wymianie towarowej
2.3. Kierunki przemian w strukturze współczesnej międzynarodowej wymiany towarowej
2.4. Organizacja i funkcjonowanie międzynarodowych rynków towarowych


3. MIĘDZYNARODOWY HANDEL USŁUGAMI, Renata Orłowska
3.1. Usługi w handlu międzynarodowym. Pojęcie i specyfika międzynarodowej wymiany usług
3.2. Struktura współczesnego handlu usługami. Kierunki i czynniki zmian


4. KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN WE WSPÓŁCZESNYMHANDLU ŚWIATOWYM, Renata Orłowska
4.1. Pojęcie ceny światowej
4.2. Wzajemne zależności cen i dochodów oraz popytu i podaży na rynku towarów i usług
4.3. Krótkookresowe zmiany cen na rynku światowym
4.4. Długookresowe zmiany cen na rynku światowym
4.5. Obecne kierunki zmian cen światowych


5. ZAGRANICZNA I MIĘDZYNARODOWA POLITYKA HANDLOWA, Sylwia Pangsy-Kania
5.1. Istota, cele i narzędzia zagranicznej polityki handlowej
5.2. Wybrane narzędzia zagranicznej polityki handlowej we współczesnej gospodarce światowej
5.3. Liberalizacja handlu międzynarodowego w ramach GATT/WTO
5.4. Współczesna międzynarodowa polityka handlowa


6. MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY KAPITAŁOWE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ, Tomasz Michałowski
6.1. Pojęcie, istota i formy międzynarodowych przepływów kapitałowych
6.2. Międzynarodowe przepływy kapitałów ze źródeł prywatnych. Rys historyczny
6.3. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce światowej
6.3.1. Pojęcie, istota i determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych
6.3.2. Rozmiary i struktura międzynarodowych przepływów kapitałowych w formie BIZ po roku 1980. Przyczyny zmian
6.3.3. Korporacje transnarodowe w globalnych przepływach BIZ
6.3.4. Rola BIZ w rozwoju gospodarczym krajów rozwijających się
6.4. Międzynarodowe przepływy kapitału w formie inwestycji portfelowych
6.5. Międzynarodowe przepływy kapitału w formie innej niż BIZ i inwestycje portfelowe
6.6. Kryzysy walutowe jako jedno z zagrożeń związanych z otwieraniem się krajów na międzynarodowe przepływy kapitałów prywatnych
6.7. Międzynarodowy wywóz kapitałów ze źródeł publicznych. Znaczenie oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju we współczesnej gospodarce światowej


7. MIGRACJA ZASOBÓW PRACY W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ, Renata Orłowska
7.1. Pojęcie międzynarodowej migracji
7.2. Przyczyny i skutki migracji
7.3. Bariery migracji
7.4. Główne kierunki międzynarodowej migracji ekonomicznej


8. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER TECHNOLOGII I WIEDZY NAUKOWO-TECHNICZNEJ, Sylwia Pangsy-Kania
8.1. Technologia i myśl naukowo-techniczna jako przedmiot transferu w skali międzynarodowej
8.2. Gospodarka oparta na wiedzy


9. WSPÓŁCZESNY MIĘDZYNARODOWY SYSTEMWALUTOWY
9.1. Istota i rodzaje kursów walutowych
9.2. Pojęcie i ewolucja międzynarodowego systemu walutowego
9.3. Waluty międzynarodowe
9.4. Wymienialność walut
9.5. Międzynarodowy rynek walutowy
9.5.1. Tradycyjny rynek walutowy
9.5.2. Nowy rynek walutowy
9.5.3. Rynek eurowalutowy
9.6. Rozwój współpracy walutowej krajów Europy Zachodniej
9.6.1. Geneza współpracy walutowej
9.6.2. Wprowadzenie wspólnej waluty
9.6.3. Perspektywy rozszerzenia strefy euro


10. WSPÓŁCZESNY MIĘDZYNARODOWY RYNEK FINANSOWY
10.1. Pojęcie i ewolucja współczesnego międzynarodowego rynku finansowego
10.2. Podział rynków finansowych
10.3. Segmenty międzynarodowego rynku finansowego
10.3.1. Międzynarodowy rynek pieniężny
10.3.2. Międzynarodowy rynek kapitałowy
10.3.3. Międzynarodowy rynek depozytowo-kredytowy
10.3.4. Międzynarodowy rynek pochodnych instrumentów finansowych (derywatów)
10.4. Eurorynki finansowe
10.5. Uczestnicy międzynarodowego rynku finansowego
10.6. Międzynarodowe centra finansowe


11. WAHANIA KONIUNKTURALNE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
11.1. Cykle koniunkturalne: klasyczny i współczesny. Cechy morfologiczne, Sylwia Pangsy-Kania
11.2. Przyczyny deformacji cykliczności we współczesnym cyklu koniunkturalnym, Sylwia Pangsy-Kania
11.3. Tendencje wahań koniunkturalnych we współczesnej gospodarce światowej, Renata Orłowska


12. PROCESY MIĘDZYNARODOWEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ I ICH ZNACZENIE DLA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
12.1. Kierunki ewolucji regionalnej integracji ekonomicznej na przełomie wieków XX i XXI
12.2. Regionalna integracja ekonomiczna a konkurencyjność


13. GLOBALIZACJA WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ I JEJ SKUTKI, Ewa Oziewicz
13.1. Geneza, pojęcie i definicja globalizacji
13.2. Efekty globalizacji
13.3. Rola państwa w globalizującej się gospodarce światowej


14. PROBLEMY GLOBALNE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
14.1. Pojęcie i cechy problemów globalnych, Ewa Oziewicz
14.2. Zadłużenie zagraniczne. Przyczyny, skutki i rozmiary, Sylwia Pangsy-Kania
14.3. Pozostałe problemy globalne i możliwości ich przezwyciężenia, Ewa Oziewicz
14.3.1. Problem wyczerpalności surowców naturalnych
14.3.2. Ekologiczne następstwa działalności gospodarczej człowieka
14.3.3. Problemy demograficzne współczesnego świata
14.3.4. Głód jako problem globalny 


ANEKSY
 

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE I UGRUPOWANIA GOSPODARCZE WYWIERAJĄCE  NAJWIĘKSZY WPŁYW NA WSPÓŁCZESNĄ GOSPODARKĘ ŚWIATOWĄ I JEJ FUNKCJONOWANIE
Aneks A. Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu/Światowa Organizacja Handlu (GATT/WTO), Sylwia Pangsy-Kania
Aneks B. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Tomasz Michałowski
Aneks C. Grupa Banku Światowego, Renata Orłowska
Aneks D. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), Ewa Oziewicz
Aneks E. Unia Europejska (UE)
Aneks F. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Renata Orłowska

Produkty powiązane (1)
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej Przemiany we współczesnej gospodarce światowej -15%
Redakcja naukowa Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
Cena po rabacie: 55.17 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl