Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki
Ekonomia
 
Strona: 1 2 3 4
Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej Ekonomia -15%
Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej

„Podjęty przez autorkę temat badawczy jest ważny i interesujący, a ponadto nowatorski z punktu widzenia polskiego i międzynarodowego piśmiennictwa ekonomicznego. Zagadnienie hipotezy deficytów

Cena: 55.17 PLN
Społeczne aspekty globalizacji -15%
Społeczne aspekty globalizacji

Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale towarzyszą jej także różnorakie zagrożenia. Przegląd zjawisk skorelowanych z globalizacją stał się punktem wyjścia rozważań podjętych

Cena: 46.67 PLN
Import kapitału a sfera realna polskiej gospodarki -15%
Import kapitału a sfera realna polskiej gospodarki

Janusz Bilski i inni

 

Import kapitału a sfera realna polskiej gospodarki

 

IV s. okładki

Cena: 50.92 PLN
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie -15%
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Książkę należy traktować jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa. Publikacja zawiera charakterystyki i wzorce oceny poszczególnych komponentów

Cena: 59.42 PLN
Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii -15%
Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii

Głównym celem książki jest weryfikacja ukształtowanego w latach 60. XX w. poglądu, że niska inflacja (a właściwie jej brak) może stworzyć w gospodarce rynkowej optymalne warunki dla długookresowego,

Cena: 50.92 PLN
Mikroekonomia -15%
Mikroekonomia

Jest to kolejne wydanie niezwykle popularnego podręcznika na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. Dzięki rozszerzeniu grona autorów dokonano kompleksowej aktualizacji całej

Cena: 55.17 PLN
Makroekonomia -15%
Makroekonomia

Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W obecnym, piątym wydaniu – dzięki rozszerzeniu grona autorów – dokonano

Cena: 55.17 PLN
Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka -15%
Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka

Książka składa się z czterech, powiązanych ze sobą części dotyczących: podstaw polityki międzynarodowej, gospodarki światowej, współczesnego ładu międzynarodowego oraz pozycji Polski w świecie.

Cena: 59.42 PLN
Płaca minimalna -15%
Płaca minimalna

Książka jest przeznaczona głównie dla pracowników naukowych, studentów, praktyków gospodarczych, polityków oraz działaczy związkowych, a także dla tych osób, które chcą lepiej poznać

Cena: 50.92 PLN
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nowa wartość konkurencyjna -15%
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nowa wartość konkurencyjna

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją coraz szerzej wdrażaną w zarządzaniu firmami. Ogólnie polega ona na połączeniu działań mających budować przewagę konkurencyjną z podejmowaniem

Cena: 50.92 PLN
Sport jako biznes w epoce globalizacji -15%
Sport jako biznes w epoce globalizacji

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat internacjonalizacji klubów i innych organizacji sportowych. Pokazuje także możliwości zwiększenia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw dzięki powiązaniu ze

Cena: 50.92 PLN
Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia -15%
Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia

W książce zostały omówione współczesne procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne zachodzące na obszarach wiejskich oraz ich wpływ na kierunki rozwoju tych obszarów. Przy tym opis zarówno teoretyczny, jak

Cena: 50.92 PLN
Handel zagraniczny. Organizacja i technika -15%
Handel zagraniczny. Organizacja i technika

Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu organizacji i techniki handlu zagranicznego. Autorzy uwzględnili w niej zmiany zachodzące w tej sferze biznesu międzynarodowego, powodowane przede

Cena: 55.17 PLN
Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego -15%
Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego

Publikacja przedstawia:

 

organizację bankowej obsługi handlu zagranicznego;

 

współpracę banków w Polsce z bankami zagranicznymi w celu
Cena: 55.17 PLN
Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki. Wybrane aspekty -15%
Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki. Wybrane aspekty

Książka jest poświęcona czynnikom kształtującym zdolność konkurencyjną gospodarek narodowych. Autorzy przedstawili: istotę konkurencyjności gospodarki i polityki na rzecz konkurencyjności, ekonomię rozwoju

Cena: 55.17 PLN
Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa -15%
Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa

„Praca jest pierwszą w Polsce kompleksową analizą problemów rozwoju krajów afrykańskich w aspekcie ich miejsca w gospodarce światowej oraz ich stosunków gospodarczych z Polską. Jest oparta na

Cena: 50.92 PLN
Ekonomia międzynarodowa -15%
Ekonomia międzynarodowa

Podręcznik obejmuje najbardziej aktualną wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Autor przedstawił pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej, osadzając ją w realiach współczesnej gospodarki światowej, co

Cena: 55.17 PLN
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce -15%
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce

Książka jest poświęcona aktualnym problemom społeczno-gospodarczym, relatywnie mało zbadanym, koncentrującym się na obustronnych zależnościach pomiędzy rozwojem innowacyjnej gospodarki i konsumpcji. Jej treści

Cena: 50.92 PLN
Ryzyko katastroficzne -15%
Ryzyko katastroficzne

Ryzyko kreowane przez przyrodę w przypadku masowego występowania zwane jest ryzykiem katastroficznym. Coraz częściej w przekazach medialnych można zobaczyć tragedie wywołane powodziami, wichurami, trąbami

Cena: 50.92 PLN
Teoria rozwoju -15%
Teoria rozwoju

Rozwój stanowi istotę funkcjonowania dzisiejszych gospodarek. Wydaje się więc potrzebne sformułowanie teorii rozwoju, która pozwoliłaby się odnieść do wyzwań współczesnego świata. Autorzy przedstawili więc:

Cena: 46.67 PLN
Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski -15%
Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski

Celem książki jest analiza wpływu TTIP na gospodarkę i politykę sygnatariuszy porozumienia oraz całego świata. Autorami publikacji są naukowcy specjalizujący się w ekonomii międzynarodowej, polityce (w

Cena: 50.92 PLN
Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka -15%
Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka

Działania państwa odnoszące się do rynku pracy należą obecnie do najważniejszych polityk publicznych. Działania te wpływają na sytuację poszczególnych osób, przedsiębiorstw, ale także na społeczeństwo

Cena: 46.67 PLN
Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo -15%
Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo

We współczesnej gospodarce rośnie znaczenie jakości, coraz częściej uznawanej za jedno ze źródeł przewagi konkurencyjnej. Autor przedstawił: czynniki wpływające na kompleksowe zarządzanie jakością; istotę

Cena: 46.67 PLN
Makroekonomia -15%
Makroekonomia

Podręcznik obejmuje wykład makroekonomii i należy do najczęściej wykorzystywanych na uczelniach europejskich i amerykańskich. Autorzy przedstawili: wprowadzenie do makroekonomii (w tym rachunek dochodu

Cena: 55.17 PLN
Strona: 1 2 3 4
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl