Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Finansowe aspekty globalizacji Redakcja naukowa Bogumiła Szopa, Ewa Ślęzak

Finansowe aspekty globalizacji
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2232-8
Cena katalogowa: 54.90 PLN
Cena po rabacie:  46.67 PLN
Oszczędzasz: 8.23 PLN


We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy krajami zdominowały gospodarkę. Autorzy przeanalizowali zmiany rynków finansowych i na rynkach finansowych pod wpływem procesów globalizacyjnych, skupiając uwagę na:

 

podstawowych wymiarach globalizacji,

 

istocie globalizacji finansowej,

 

roli rynków finansowych,

 

cykliczności rozwoju w globalizującej się gospodarce,

 

globalizacji wymiany handlowej i handlu usługami,

 

międzynarodowych przepływach kapitału (bezpośrednich inwestycjach zagranicznych),

 

globalnym bezpieczeństwie,

 

roli Chin we współczesnej gospodarce światowej.

 

Książka jest przeznaczona dla specjalistów z dziedziny: ekonomii, finansów, międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania.

Liczba stron 166
Rok wydania 2016
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1. Globalizacja finansowa z perspektywy ekonomii
Bogumiła Szopa

 

1.1. Wstęp
1.2. Podstawowe wymiary globalizacji
1.2.1. Sektor usług
1.2.2. Sektor finansowy
1.2.3. Korporacje transnarodowe
1.2.4. Obszar natury antropologicznej
1.2.5. Migracje
1.2.6. Obszar społeczny
1.3. Globalizacja finansowa w kilku odsłonach
1.3.1. Przesłanki i ewolucja
1.3.2. Rozwój usług bankowych
1.3.3. Globalizacja sprawozdawczości finansowej
1.3.4. Główne konsekwencje
1.4. Międzynarodowa integracja polityki finansowej
1.5. Podsumowanie

 

2. Rynki finansowe w globalnej gospodarce
Michał Michorowski, Artur Pollok

 

2.1. Wstęp
2.2. Przyczyny globalizacji rynków finansowych
2.3. Sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych
2.4. Problem globalnej nierównowagi
2.5. Niestabilność rynków finansowych
2.6. Podsumowanie

 

3. Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce
Bogumiła Szopa

 

3.1. Wstęp
3.2. Cykle koniunkturalne i ogólne ich mechanizmy
3.3. Cykliczność w kontekście procesów globalizacyjnych
3.4. Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce
3.5. Podsumowanie

 

4. Globalizacja wymiany handlowej
Dominika Choroś-Mrozowska, David Clowes

 

4.1. Wstęp
4.2. Determinanty rozwoju międzynarodowego handlu towarami
4.3. Zmiany struktury geograficznej handlu międzynarodowego
4.4. Zmiany struktury przedmiotowej

 

5. Handel usługami w warunkach globalizacji
Dominika Choroś-Mrozowska, David Clowes

 

5.1. Wstęp
5.2. Pojęcia, specyfika i determinanty międzynarodowego handlu usługami
5.3. Struktura geograficzna i towarowa
5.4. Nowe formy międzynarodowego handlu usługami
5.5. Tendencje w międzynarodowym handlu usługami

 

6. Międzynarodowe przepływy kapitału; bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)
Dominika Choroś-Mrozowska

 

6.1. Wstęp
6.2. Podstawowe pojęcia, rodzaje i determinanty BIZ
6.3. Główne motywy realizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich
6.4. Globalne tendencje w przepływach BIZ
6.5. Aktualne regionalne tendencje w napływie BIZ
6.6. Bieżące trendy w odpływach BIZ w przekroju regionalnym

 

7. Wybrane aspekty bezpieczeństwa globalnego – model „potęgi”
David Clowes

 

7.1. Wstęp
7.2. Globalne wydatki na obronę
7.3. Istota modelu „potęgi”
7.3.1. Masa krytyczna
7.3.2. Potencjał gospodarczy
7.3.3. Siła militarna
7.4. Stabilność finansowa
7.5. „Potęga” kraju i stabilność finansowa – wyniki i ich interpretacja .
7.6. Podsumowanie

 

8. Chiny w globalizującej się gospodarce – studium przypadku
Dominika Choroś-Mrozowska

 

8.1. Chińskie otwarcie na świat
8.2. Miejsce Chin w gospodarce globalnej
8.3. Chiny w organizacjach regionalnych i międzynarodowych
8.3.1. Chiny w Światowej Organizacji Handlu (WTO)
8.3.2. Chiny a współpraca regionalna

Produkty powiązane (1)
Rozwój w dobie globalizacji Finansowe aspekty globalizacji -50%
Redakcja naukowa Anna Bąkiewicz, Urszula Żuławska
Rozwój w dobie globalizacji
Cena po rabacie: 44.95 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl