Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Podstawy współczesnej bankowości Bohdan Kosiński, Alojzy Z. Nowak, Renata Karkowska, Tadeusz Winkler-Drews

Podstawy współczesnej bankowości
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2261-8
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  50.92 PLN
Oszczędzasz: 8.98 PLN


W gospodarce rynkowej bankowość odgrywa szczególną rolę, dlatego ważna jest aktualna wiedza o działaniu specyficznych podmiotów, jakimi są banki. Autorzy zaprezentowali podstawy funkcjonowania współczesnej bankowości, a przede wszystkim omówili: cele i zasady funkcjonowania banku komercyjnego, rolę banku centralnego i nadzoru bankowego, miejsce banku w systemie bankowym, bank jako instytucję zaufania publicznego, operacje i usługi bankowe, operacje pasywne, operacje aktywne, kredytowe i działalność kredytową banków, operacje płatnicze i gwarancyjne, zarządzanie środkami finansowymi banku i wyniki finansowe banku, ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej w działalności banku.

 

Książka jest przeznaczona dla obecnych i przyszłych uczestników życia gospodarczego, w tym studentów wyższych uczelni różnych typów, słuchaczy studiów podyplomowych z ekonomii, zarządzania, finansów, bankowości, rynku kapitałowego.

Liczba stron 240
Rok wydania 2017
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1 Bank we współczesnej gospodarce
1.1. Bank
1.2. Funkcje banku
1.3. Klasyfikacja banków
1.4. Bank jako element systemu finansowego i rynku finansowego
1.5. Sektor bankowy w Polsce

 

2 Instytucje bankowości centralnej i nadzoru bankowego
2.1. Zasady polityki pieniężnej
2.2. Bank centralny
2.3. Bank centralny w Polsce
2.4. Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny
2.5. Główne banki centralne na świecie

 

3 Bank na tle systemu bankowego
3.1. System bankowy
3.2. Bank i jego otoczenie
3.3. Współpraca między bankami
3.4. Konkurencja w sektorze bankowym
3.5. Zmiany w systemie bankowym
3.6. Postęp techniczny i konsolidacja

 

4 Bank jako instytucja zaufania publicznego
4.1. Ryzyko działalności bankowej
4.2. Regulacje ostrożnościowe
4.3. Zaufanie jako warunek istnienia banku
4.4. Pozyskiwanie zaufania
4.5. Udział państwa w kreowaniu zaufania
4.6. Wymogi stawiane tworzonym bankom
4.7. Bank w warunkach zagrożeń

 

5 Operacje i usługi bankowe
5.1. Operacje a usługi bankowe
5.2. Klasyfikacja operacji bankowych
5.3. Ceny produktów bankowych
5.4. Formy sprzedaży produktów — bankowość tradycyjna i elektroniczna
5.5. Bankowość internetowa

 

6 Operacje pasywne
6.1. Cel i rodzaje operacji pasywnych
6.2. Rachunki bankowe — pieniądz bankowy
6.3. Operacje na rachunkach bieżących
6.4. Operacje lokacyjne — terminowe
6.5. Emisje bankowych papierów wartościowych
6.6. Operacje pasywne jako źródło zasilania w środki pieniężne

 

7 Operacje aktywne, kredyt i działalność kredytowa banku
7.1. Kredyt i rodzaje kredytów
7.2. Kredytowa i lokacyjna działalność banku
7.3. Działalność kredytowa a polityka pieniężna
7.4. Niekredytowe formy finansowania — leasing

 

8 Ryzyko kredytowe
8.1. Pomiar ryzyka kredytowego
8.2. Ograniczanie rozmiarów ryzyka kredytowego
8.3. Równoważenie skutków ryzyka — zabezpieczenia
8.4. Ustawowe normy bezpieczeństwa
8.5. Kredyty zagrożone — rezerwy celowe
Załączniki

 

9 Kredytowanie
9.1. Transakcja kredytowa i jej etapy
9.2. Oferta kredytowa — warunki kredytu
9.3. Badanie wniosku kredytowego
9.4. Podejmowanie decyzji kredytowej
9.5. Zawieranie umowy kredytowej — tworzenie zabezpieczeń
9.6. Nadzorowanie wykonania umowy
Załączniki

 

10 Operacje płatnicze i gwarancyjne
10.1. Rozliczeniowa funkcja banku — operacje płatnicze
10.2. Płatności uwarunkowane — akredytywa dokumentowa
10.3. Postęp techniczny — karty płatnicze
10.4. System rozliczeń między bankami
10.5. Operacje zabezpieczające — poręczenia, gwarancje
Załączniki

 

11 Zarządzanie środkami finansowymi banku
11.1. Środki finansowe banku — cechy charakterystyczne
11.2. Aktywa i pasywa banku — bilans analityczny
11.3. Fundusze własne
11.4. Zarządzanie płynnością finansową
Załączniki

 

12 Wyniki finansowe banku
12.1. Rachunek zysków i strat. Przychody operacyjne
12.2. Koszty operacyjne. Zysk i jego rola
12.3. Ocena wyników finansowych
Załączniki

 

13 Ryzyko rynkowe w działalności banku — ryzyko walutowe
13.1. Cechy charakterystyczne ryzyka rynkowego
13.2. Ryzyko walutowe — definicja
13.3. Szacowanie ryzyka walutowego banku
13.4. Zarządzanie ryzykiem walutowym

 

14 Ryzyko stopy procentowej w działalności banku
14.1. Ryzyko stopy procentowej — identyfikacja źródeł
14.2. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej
14.3. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem stopy procentowej

 

Zakończenie. Wyzwania współczesnej bankowości

 

Bibliografia

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl