Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 1
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Podstawy współczesnej bankowości Bohdan Kosiński, Alojzy Z. Nowak, Renata Karkowska, Tadeusz Winkler-Drews

Podstawy współczesnej bankowości
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2261-8
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  50.92 PLN
Oszczędzasz: 8.98 PLN


W gospodarce rynkowej bankowość odgrywa szczególną rolę, dlatego ważna jest aktualna wiedza o działaniu specyficznych podmiotów, jakimi są banki. Autorzy zaprezentowali podstawy funkcjonowania współczesnej bankowości, a przede wszystkim omówili: cele i zasady funkcjonowania banku komercyjnego, rolę banku centralnego i nadzoru bankowego, miejsce banku w systemie bankowym, bank jako instytucję zaufania publicznego, operacje i usługi bankowe, operacje pasywne, operacje aktywne, kredytowe i działalność kredytową banków, operacje płatnicze i gwarancyjne, zarządzanie środkami finansowymi banku i wyniki finansowe banku, ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej w działalności banku.

 

Książka jest przeznaczona dla obecnych i przyszłych uczestników życia gospodarczego, w tym studentów wyższych uczelni różnych typów, słuchaczy studiów podyplomowych z ekonomii, zarządzania, finansów, bankowości, rynku kapitałowego.

Liczba stron 240
Rok wydania 2017
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1 Bank we współczesnej gospodarce
1.1. Bank
1.2. Funkcje banku
1.3. Klasyfikacja banków
1.4. Bank jako element systemu finansowego i rynku finansowego
1.5. Sektor bankowy w Polsce

 

2 Instytucje bankowości centralnej i nadzoru bankowego
2.1. Zasady polityki pieniężnej
2.2. Bank centralny
2.3. Bank centralny w Polsce
2.4. Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny
2.5. Główne banki centralne na świecie

 

3 Bank na tle systemu bankowego
3.1. System bankowy
3.2. Bank i jego otoczenie
3.3. Współpraca między bankami
3.4. Konkurencja w sektorze bankowym
3.5. Zmiany w systemie bankowym
3.6. Postęp techniczny i konsolidacja

 

4 Bank jako instytucja zaufania publicznego
4.1. Ryzyko działalności bankowej
4.2. Regulacje ostrożnościowe
4.3. Zaufanie jako warunek istnienia banku
4.4. Pozyskiwanie zaufania
4.5. Udział państwa w kreowaniu zaufania
4.6. Wymogi stawiane tworzonym bankom
4.7. Bank w warunkach zagrożeń

 

5 Operacje i usługi bankowe
5.1. Operacje a usługi bankowe
5.2. Klasyfikacja operacji bankowych
5.3. Ceny produktów bankowych
5.4. Formy sprzedaży produktów — bankowość tradycyjna i elektroniczna
5.5. Bankowość internetowa

 

6 Operacje pasywne
6.1. Cel i rodzaje operacji pasywnych
6.2. Rachunki bankowe — pieniądz bankowy
6.3. Operacje na rachunkach bieżących
6.4. Operacje lokacyjne — terminowe
6.5. Emisje bankowych papierów wartościowych
6.6. Operacje pasywne jako źródło zasilania w środki pieniężne

 

7 Operacje aktywne, kredyt i działalność kredytowa banku
7.1. Kredyt i rodzaje kredytów
7.2. Kredytowa i lokacyjna działalność banku
7.3. Działalność kredytowa a polityka pieniężna
7.4. Niekredytowe formy finansowania — leasing

 

8 Ryzyko kredytowe
8.1. Pomiar ryzyka kredytowego
8.2. Ograniczanie rozmiarów ryzyka kredytowego
8.3. Równoważenie skutków ryzyka — zabezpieczenia
8.4. Ustawowe normy bezpieczeństwa
8.5. Kredyty zagrożone — rezerwy celowe
Załączniki

 

9 Kredytowanie
9.1. Transakcja kredytowa i jej etapy
9.2. Oferta kredytowa — warunki kredytu
9.3. Badanie wniosku kredytowego
9.4. Podejmowanie decyzji kredytowej
9.5. Zawieranie umowy kredytowej — tworzenie zabezpieczeń
9.6. Nadzorowanie wykonania umowy
Załączniki

 

10 Operacje płatnicze i gwarancyjne
10.1. Rozliczeniowa funkcja banku — operacje płatnicze
10.2. Płatności uwarunkowane — akredytywa dokumentowa
10.3. Postęp techniczny — karty płatnicze
10.4. System rozliczeń między bankami
10.5. Operacje zabezpieczające — poręczenia, gwarancje
Załączniki

 

11 Zarządzanie środkami finansowymi banku
11.1. Środki finansowe banku — cechy charakterystyczne
11.2. Aktywa i pasywa banku — bilans analityczny
11.3. Fundusze własne
11.4. Zarządzanie płynnością finansową
Załączniki

 

12 Wyniki finansowe banku
12.1. Rachunek zysków i strat. Przychody operacyjne
12.2. Koszty operacyjne. Zysk i jego rola
12.3. Ocena wyników finansowych
Załączniki

 

13 Ryzyko rynkowe w działalności banku — ryzyko walutowe
13.1. Cechy charakterystyczne ryzyka rynkowego
13.2. Ryzyko walutowe — definicja
13.3. Szacowanie ryzyka walutowego banku
13.4. Zarządzanie ryzykiem walutowym

 

14 Ryzyko stopy procentowej w działalności banku
14.1. Ryzyko stopy procentowej — identyfikacja źródeł
14.2. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej
14.3. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem stopy procentowej

 

Zakończenie. Wyzwania współczesnej bankowości

 

Bibliografia

Nasi klienci wybrali także
Zarządzanie finansami Podstawy współczesnej bankowości -15%
Andrzej Rutkowski
Zarządzanie finansami
Cena po rabacie: 59.42 PLN
Analiza sprawozdań finansowych -15%
Edward Nowak
Analiza sprawozdań finansowych
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Ewidencja podatkowa i bilansowa -15%
Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki
Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Ewidencja podatkowa i bilansowa
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Ubezpieczenia -15%
Redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Ubezpieczenia
Cena po rabacie: 59.42 PLN
Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty -15%
Aleksandra Duliniec
Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty
Cena po rabacie: 48.37 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl