Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Rynkowy system finansowy Marian Górski

Rynkowy system finansowy
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2065-1
Cena katalogowa: 40.00 PLN
Cena po rabacie:  34.00 PLN
Oszczędzasz: 6.00 PLN


Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił omawiane zagadnienia na trzy części poświęcone najważniejszym elementom systemu finansowego. Pierwsza część dotyczy pieniądza i innych instrumentów finansowych, w drugiej są opisane podmioty systemu finansowego (finalni wierzyciele, dłużnicy i pośrednicy finansowi). W trzeciej części są natomiast przedstawione rynki finansowe: natychmiastowe i terminowe, a także mechanizm funkcjonowania rynków o podstawowym znaczeniu dla gospodarki tj. rynków: walutowych, lokat międzybankowych, kapitałowych.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, kształcących się w zakresie zarządzania, finansów i bankowości. Jest adresowana zarówno do osób zawodowo związanych z pośrednikami i rynkami finansowymi, jak i korzystających z ich usług.

Liczba stron 392
Rok wydania 2013
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie III
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Część pierwsza
Pieniądz i inne instrumenty finansowe

 

1. Pieniądz
1.1. Funkcje i definicje
1.2. Ewolucja systemów walutowych
1.3. Formy współczesnego pieniądza
1.4. Podaż pieniądza w gospodarce
Pytania i zadania

 

2. Niepieniężne instrumenty finansowe
2.1. Zasoby i strumienie gospodarcze
2.2. Płynność, dochód i ryzyko instrumentów finansowych
2.3. Klasyfikacja instrumentów finansowych
2.3.1. Rodzaj reprezentowanego prawa
2.3.2. Sposób przenoszenia tytułu własności instrumentu
2.3.3. Terminy wymagalności i zapadalności instrumentów finansowych
2.3.4. Rodzaje i sposób ustalania dochodu
Pytania i zadania
Źródła prawa oraz ustawowe definicje wybranych instrumentów finansowych (według kolejności alfabetycznej)

 

3. Stopy procentowe i dyskontowe
3.1. Pożyczki oprocentowane i dyskontowane
3.2. Efektywna (rzeczywista) stopa procentowa
3.3. Realna stopa procentowa
3.4. Krzywa rentowności obligacji
Pytania i zadania

 

Część druga
Podmioty systemu finansowego gospodarki

 

4. Struktura podmiotowa systemu finansowego gospodarki
4.1. Gospodarstwa domowe jako finalni wierzyciele gospodarki
4.2. Państwo i przedsiębiorstwa jako dłużnicy
4.2.1. Dług publiczny
4.2.2. Dług przedsiębiorstw
4.3. Pośrednicy finansowi
4.3.1. Model finansowy pośrednika finansowego
Pytania i zadania

 

5. Dwuszczeblowy sektor bankowy — bankowość centralna
5.1. Struktura sektora bankowego
5.2. Etapy reformowania i stan obecny sektora bankowego w Polsce
5.3. Bankowość centralna w Polsce
5.4. Bankowość centralna w Unii Europejskiej
Pytania i zadania

 

6. Usługi komercyjnych banków depozytowo-kredytowych
6.1. Podmioty i struktura bankowości komercyjnej
6.2. Klasyfikacja czynności bankowych
6.3. Usługi rozliczeniowe
6.3.1. Rozliczenia gotówkowe
6.3.2. Rozliczenia bezgotówkowe
6.3.3. Rozliczenie pieniądzem elektronicznym
6.3.4. Rozliczenia międzybankowe
6.4. Działalność kredytowo-pożyczkowa banku
6.4.1. Klasyfikacja kredytów i pożyczek
6.4.2. Przygotowanie banku do prowadzenia działalności kredytowej
6.4.3. Rozpatrywanie wniosków kredytowych
6.4.4. Etap realizacji kredytu
6.4.5. Etap obsługi kredytu
Pytania i zadania

 

7. Przedsiębiorstwo bankowe — sprawozdanie finansowe
7.1. Model finansowy banku depozytowo-kredytowego
7.2. Sprawozdanie finansowe banku depozytowo-kredytowego
7.2.1. Bilans banku depozytowo-kredytowego
7.2.2. Rachunek zysków i strat
7.2.3. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe
Pytania i zadania

 

8. Instytucje pożyczkowe (parabanki)
8.1. Banki hipoteczne
8.2. Banki inwestycyjne
8.3. Spółki faktoringowe
8.4. Spółki leasingowe
8.5. Model finansowy instytucji pożyczkowej
Pytania i zadania

 

9. Ryzyko w działalności bankowej
9.1. Klasyfikacja ryzyka
9.2. Ryzyko kredytowe
9.2.1. Ratingowe metody oceny ryzyka kredytowego
9.3. Ryzyko płynności
9.4. Ryzyko rynkowe
9.4.1. Ryzyko walutowe
9.4.2. Ryzyko stopy procentowej
9.5. Ryzyko operacyjne
9.6. Współczynnik wypłacalności
Pytania i zadania

 

10. Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego
10.1. Model ubezpieczyciela
10.2. Model powiernika zarządzającego funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi
10.3. Prywatne fundusze podwyższonego ryzyka typu venture capital
i private equity (VC/PE)
10.4. Skonsolidowany bilans gospodarki krajowej
Pytania i zadania

 

Część trzecia
Rynki finansowe

 

11. Rynki finansowe — podmioty, klasyfikacja
11.1. Pierwotne i wtórne rynki finansowe
11.2. Rodzaje rynków finansowych
Pytania i zadania

 

12. Rynki pieniężne
12.1. Rynki walutowe
12.2. Rynek lokat międzybankowych
12.3. Pozostałe rynki pieniężne
Pytania i zadania

 

13. Rynki kapitałowe
13.1. Klasyfikacja rynków kapitałowych
13.2. Rynek obligacji
13.3. Rynek akcji
Pytania i zadania

 

14. Rynki terminowych instrumentów finansowych
14.1. Klasyfikacja kontraktów terminowych
14.2. Bezwarunkowe kontrakty terminowe
14.3. Warunkowe (opcyjne) kontrakty terminowe
Pytania i zadania

 

Odpowiedzi na pytania oraz rozwiązania zadań

 

Bibliografia

 

Indeks

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl