Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt
Finanse i bankowość
 
Strona: 1 2
Ubezpieczenia Finanse i bankowość -15%
Ubezpieczenia

Ubezpieczenia odgrywają coraz większą rolę w funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. W książce – przygotowanej przez zespół autorów reprezentujących środowisko naukowe

Cena: 59.42 PLN
Zrozumieć rynki finansowe -15%
Zrozumieć rynki finansowe

Obecnie nie da się nie mieć żadnej styczności z rynkami finansowymi, a przypadku jakichkolwiek działań na nich łatwo o kosztowne błędy. Niestety, błędów nie da się unikać, jeśli sami

Cena: 50.92 PLN
Instrumenty pochodne rozliczane w sposób scentralizowany -15%
Instrumenty pochodne rozliczane w sposób scentralizowany

Autorzy przedstawili możliwości zastosowań derywatów na rynkach finansowych oraz wskazali rolę, jaką odgrywają tam partnerzy centralni, zwiększający bezpieczeństwo obrotu. Pokazano jednocześnie praktyczne

Cena: 55.17 PLN
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego -15%
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego

Autorzy poddali krytycznej analizie i ocenie politykę podatkową prowadzoną przez kraje Unii Europejskiej. Wprawdzie polityka ta jest zróżnicowana, można jednak zauważyć pewne jej cechy wspólne

Cena: 55.17 PLN
Analiza sprawozdań finansowych -15%
Analiza sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system sprawozdawczości

Cena: 55.17 PLN
Podstawy współczesnej bankowości -15%
Podstawy współczesnej bankowości

W gospodarce rynkowej bankowość odgrywa szczególną rolę, dlatego ważna jest aktualna wiedza o działaniu specyficznych podmiotów, jakimi są banki. Autorzy zaprezentowali podstawy funkcjonowania współczesnej

Cena: 50.92 PLN
Finansowe aspekty globalizacji -15%
Finansowe aspekty globalizacji

We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy krajami zdominowały gospodarkę. Autorzy przeanalizowali zmiany rynków finansowych i na rynkach finansowych pod wpływem procesów globalizacyjnych, skupiając

Cena: 46.67 PLN
Zarządzanie finansami -15%
Zarządzanie finansami

Książka obejmuje podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście

Cena: 59.42 PLN
Finanse -15%
Finanse

Podręcznik obejmuje wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu finansów zarówno w ujęciu makro-, jak i mikroekonomicznym. Autor przedstawił m.in. istotę finansów i rozumienie tego pojęcia we

Cena: 63.67 PLN
Finanse międzynarodowe. Wybrane problemy -15%
Finanse międzynarodowe. Wybrane problemy

Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw powoduje wzrost zainteresowania finansami międzynarodowymi oraz zwiększenie zapotrzebowania na

Cena: 55.17 PLN
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym -15%
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym

W każdej rozwijającej się gospodarce rośnie rola sektora finansowego, gdyż wszelka działalność gospodarcza prowadzona jest w warunkach pieniężnych. Rośnie więc także zapotrzebowanie na badania i analizy

Cena: 50.92 PLN
Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka -15%
Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka

Podstawowym warunkiem sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem jest dostęp do szerokiego zakresu informacji. Jednym z istotnych źródeł informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

Cena: 55.17 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie -15%
Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie

Znajomość narzędzi i metod analizy finansowej jest niezbędna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarówno przy ocenie efektywności dokonań, jak i przy trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości

Cena: 55.17 PLN
Ubezpieczenia -23%
Ubezpieczenia

Jest to nowoczesny podręcznik, w którym zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń. Omówiono w nim między innymi historię ubezpieczeń, główną terminologię, klasyfikację ubezpieczeń, regulacje prawne

Cena: 50.00 PLN
Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka -15%
Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka

Książka obejmuje wiedzę dotyczącą samodzielności finansowej samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie planowania budżetu, kształtowania dochodów, realizacji zadań publicznych oraz zadłużania się. Autor

Cena: 46.67 PLN
Rynkowy system finansowy -15%
Rynkowy system finansowy

Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił omawiane zagadnienia na trzy części poświęcone

Cena: 55.17 PLN
Giełda. Zasady działania. Inwestorzy. Rynki giełdowe -15%
Giełda. Zasady działania. Inwestorzy. Rynki giełdowe
W walce konkurencyjnej między giełdami różnych krajów liczą się jakość i szybkość obsługi inwestorów, ważne znaczenie mają także takie wskaźniki, jak wielkość operacji giełdowych, kapitalizacja giełdy, liczba notowanych
Cena: 46.67 PLN
Finanse i rachunkowość -15%
Finanse i rachunkowość

Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in.

rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa; konto jako podstawowe urządzenie księgowe; koszty
Cena: 55.17 PLN
Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw -15%
Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw

Podręcznik zawiera wiedzę o finansowaniu przedsiębiorstw międzynarodowych. Autor przeanalizował m.in.: bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału, kurs walutowy i mechanizm dostosowawczy, rynki walutowe i typy

Cena: 59.42 PLN
Zasady podatkowe w teorii i praktyce -15%
Zasady podatkowe w teorii i praktyce
W książce podjęto często dyskutowany temat, jak powinny być skonstruowane poszczególne podatki i całe systemy podatkowe. Autorka przedstawiła: podatki jako finansową podstawę działalności państwa, nakładanie i pobór
Cena: 50.92 PLN
Zarządzanie finansowe bankiem -15%
Zarządzanie finansowe bankiem
Podręcznik obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem finansowym bankiem ze szczególnym uwzględnieniem efektywności, ryzyka oraz kapitałów. Poszczególne rozdziały dotyczą: roli banków i różnych
Cena: 50.92 PLN
Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty -15%
Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty

Powodzenie przedsiębiorstwa w dużej mierze jest uzależnione od właściwego doboru źródeł finansowania prowadzonej działalności. Dysponowanie przez przedsiębiorstwo odpowiednimi – co do wielkości

Cena: 48.37 PLN
Rozliczenia międzynarodowe -15%
Rozliczenia międzynarodowe

W książce omówiono:

podstawowe zasady rozliczeń w obrocie międzynarodowym, infrastrukturę międzynarodowych rozliczeń, transakcje wiązane w handlu międzynarodowym, nieuwarunkowane formy zapłaty w handlu
Cena: 55.17 PLN
Bankowość -15%
Bankowość

Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach — bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział, niekiedy nawet

Cena: 53.47 PLN
Strona: 1 2
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl