Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Logistyka w przedsiębiorstwie Iwona Pisz, Tadeusz Sęk, Władysław Zielecki

Logistyka w przedsiębiorstwie
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2041-6
Cena katalogowa: 64.90 PLN
Cena po rabacie:  55.17 PLN
Oszczędzasz: 9.73 PLN


We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki; procesach logistycznych i infrastrukturze transportowej; logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; łańcuchu logistycznym; analizie efektywności systemów logistycznych; komputerowym wspomaganiu systemów logistycznych; projektowaniu systemów logistycznych.
Podręcznik uzupełniają pytania kontrolne i ćwiczenia sprawdzające wiedzę oraz słownik ważniejszych terminów.

 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz studentów uczelni ekonomicznych na specjalności logistyka.

Liczba stron 380
Rok wydania 2013
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki
1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki
1.2. Zarządzanie logistyczne
1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem
1.2.2. Czynniki stymulujące rozwój zarządzania
1.2.3. Powiązania logistyki z marketingiem
1.2.4. Podział otoczenia konkurencyjnego
1.3. Działania logistyczne w firmie
1.4. Istota łańcucha logistycznego
1.5. Cele i zadania łańcucha logistycznego
1.6. Podział łańcucha logistycznego
1.7. Zarządzanie łańcuchem dostaw
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 2. System i proces logistyczny
2.1. Istota podejścia systemowego w logistyce
2.1.1. System a system logistyczny
2.1.2. Klasyfikacja systemów logistycznych
2.2. Procesy logistyczne w transformacji produktów
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Logistyka zaopatrzenia
3.1. Istota podsystemu zaopatrzenia
3.2. Organizacja zaopatrzenia
3.3. Podstawy teorii zapasów
3.4. Klasyfikacja zapasów
3.5. Koszty zapasów
3.6. Metody sterowania zapasami
3.7. Planowanie potrzeb materiałowych
3.8. Metody klasyfikacji materiałów
3.9. Modele decyzyjne w pozyskiwaniu zasobów/dostawców
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Logistyka produkcji
4.1. Proces produkcyjny
4.1.1. Operacje i ich elementy
4.1.2. Organizowanie komórek produkcyjnych
4.2. Funkcjonowanie systemu produkcyjnego
4.3. Organizowanie operacji w procesie produkcji
4.3.1. Techniczne przygotowanie nowych lub modernizowanych wyrobów
4.3.2. Produkcja — procesy obróbcze
4.4. Planowanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne
4.5. Zapasy
4.5.1. Materiały
4.5.2. Towary
4.5.3. Produkcja w toku
4.5.4. Wyroby gotowe
4.6. Logistyka recyrkulacji
4.6.1. Podstawy recyklingu
4.6.2. Kategorie odpadów
4.7. Wskaźniki monitorujące
4.7.1. Ewidencja produkcji
4.7.2. Wskaźniki produkcji
4.8. Obszary zadań logistycznych
4.8.1. Zastosowanie filozofii Kaizen
4.8.2. Lean Manufacturing — odchudzanie
4.8.3. Funkcje systemu Kanban
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Logistyka dystrybucji
5.1. Istota i funkcje dystrybucji
5.2. Kanały dystrybucji
5.2.1. Bezpośrednie kanały dystrybucji
5.2.2. Pośrednie kanały dystrybucji
5.2.3. Kanały konwencjonalne i zintegrowane pionowo
5.3. Uczestnicy kanałów dystrybucji
5.3.1. Hurtownicy
5.3.2. Agenci i brokerzy
5.3.3. Detaliści
5.3.4. Logistyczne centra dystrybucji
5.3.5. Instytucje wspomagające przepływy w kanałach dystrybucji
5.4. Projektowanie kanałów dystrybucji
5.5. Dystrybucja fizyczna
5.6. Prognozowanie popytu i systemy DRP
5.6.1. Prognozowanie popytu
5.6.2. Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP
5.7. Logistyczna obsługa klientów
5.7.1. Istota i elementy obsługi klientów
5.7.2. Efektywna obsługa klientów ECR
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Infrastruktura logistyczna — przepływ materiałów
6.1. Proces transportowy
6.1.1. Klasyfikacja transportu
6.1.2. Infrastruktura transportowa
6.1.3. Środki transportowe
6.1.4. Organizacja procesów transportowych
6.2. Proces magazynowania
6.2.1. Przyczyny magazynowania produktów
6.2.2. Procesy i operacje magazynowe
6.2.3. Budowle magazynowe
6.2.4. Wyposażenie magazynów
6.2.5. Organizacja procesów magazynowania
6.3. Procesy przeładunkowe
6.3.1. Podział procesów przeładunkowych
6.3.2. Fronty przeładunkowe
6.4. Opakowania
6.4.1. Funkcje opakowań
6.4.2. Klasyfikacja opakowań
6.4.3. Znakowanie opakowań
6.4.4. Gospodarka opakowaniami
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 7. Infrastruktura logistyczna — przepływ informacji
7.1. Procesy przepływu informacji w systemach logistycznych
7.1.1. Znaczenie informacji dla realizacji procesów logistycznych
7.1.2. System automatycznej identyfikacji danych
7.1.3. Elektroniczna wymiana danych
7.2. Komputerowe wspomaganie systemów logistycznych
7.2.1. Systemy informatyczne i ich funkcje
7.2.2. Komputerowy system zarządzania procesami magazynowymi WMS
7.2.3. Komputerowe systemy wspomagające transport i spedycję
7.2.4. Ewolucja i struktura systemów MRP/ERP
7.2.5. Systemy zarządzania relacjami z klientami CRM
7.2.6. Struktura i funkcje komputerowych systemów zarządzania łańcuchem dostaw SCM
7.2.7. Wdrażanie systemów informatycznych
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 8. Projektowanie systemów logistycznych
8.1. Warunki wdrożenia logistyki
8.2. Badanie możliwości .
8.2.1. Badanie rynku i prognozowanie popytu
8.2.2. Lokalizacja przedsiębiorstwa i wielkość działki
8.2.3. Projektowanie przedsiębiorstw produkcyjnych
8.3. Wyznaczenie użytecznej powierzchni budowli
8.3.1. Wyznaczenie powierzchni części administracyjnej
8.3.2. Wyznaczenie powierzchni magazynu zaopatrzenia
8.3.3. Wyznaczenie powierzchni hali produkcyjnej
8.3.4. Wyznaczenie powierzchni magazynu wyrobów gotowych
8.3.5. Całkowita powierzchnia hali
8.4. Projektowanie w obsłudze rynku
8.4.1. Lokalizacja magazynów — centra logistyczne
8.4.2. Koszty i ceny w różnych gałęziach transportu
8.4.3. Transport samochodowy materiałów na duże odległości
8.4.4. Analiza warunków wpływających na wysokość ceny przewozu kolejowego
8.4.5. Lokalizacja i budowa magazynów pośrednich
8.4.6. Badania rynkowe określonej populacji
8.5. Obsługa logistyczna przedsiębiorstwa
8.5.1. Zastosowanie koncepcji marketingu dynamicznego
8.5.2. Podsystem planowania produkcji
8.5.3. Projektowanie magazynu
8.6. Projektowanie systemu produkcyjnego
8.7. Składowanie
8.7.1. Ogólna charakterystyka składowania
8.7.2. Podstawowe funkcje logistyczne składów
8.7.3. Podstawowe decyzje logistyczne dotyczące składów
8.7.4. Projektowanie składów
8.8. Podsumowanie
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 9. Analiza efektywności systemów logistycznych
9.1. Analiza kosztów logistycznych
9.2. Zakres i podział kosztów logistycznych
9.3. Rachunek kosztów logistycznych
9.4. Controlling logistyki
9.5. Efektywność systemów logistycznych
9.6. Wskaźniki pomiaru efektywności systemów logistycznych
9.7. Koszty ponoszone w firmie według działów
9.8. Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym
Zadania i pytania kontrolne

 

Słownik najważniejszych pojęć

 

Bibliografia

 

Indeks

Produkty powiązane (1)
Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian Logistyka w przedsiębiorstwie -15%
Piotr Blaik, Anna Bruska, Sabina Kauf, Rafał Matwiejczuk
Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian
Cena po rabacie: 55.17 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl