Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Transport międzynarodowy Janusz Neider

Transport międzynarodowy
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-1987-8
Cena katalogowa: 64.90 PLN
Cena po rabacie:  55.17 PLN
Oszczędzasz: 9.73 PLN


Transport należy do najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy. Autor, prof. zw. dr hab. Janusz Neider, przedstawił: rolę i znaczenie transportu we współczesnej gospodarce, podaż usług na międzynarodowym rynku transportowym, usługi pomocnicze w transporcie międzynarodowym, transport multimodalny, transport ładunków specjalnych, politykę transportową Unii Europejskiej, spedycję międzynarodową, kontrolę ilościowo-jakościową i obsługę celną ładunków w transporcie międzynarodowym, warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym (w tym formuły dostaw Incoterms® 2010), zarządzanie procesem transportowym w handlu zagranicznym.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów.

Liczba stron 320
Rok wydania 2012
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie II zmienione
Oprawa miękka
Format 162x237
SPIS TREŚCI
 
Wstęp
 
1. Transport w gospodarce globalnej
1.1. Pojęcie transportu towarowego
1.2. Specyficzne cechy produkcji transportowej
1.3. Przedmiot transportu
1.4. Jakość w transporcie
1.5. Infrastruktura transportu
1.6. System transportowy
1.7. Koszty i ceny w transporcie
1.8. Gospodarcze funkcje transportu
 
2. Podaż usług na międzynarodowym rynku transportowym
2.1. Transport morski
2.1.1. Żegluga morska
2.1.2. Porty morskie
2.2. Transport samochodowy
2.3. Transport kolejowy
2.4. Transport lotniczy
2.4.1. Żegluga powietrzna
2.4.2. Porty lotnicze
2.5. Żegluga śródlądowa
 
3. Transport intermodalny
3.1. Istota i rodzaje przewozów intermodalnych
3.2. Aspekty techniczno-technologiczne transportu intermodalnego
3.2.1. Przewozy kontenerowe lądowo-morskie
3.2.2. Przewozy lądowo-promowe
3.2.3. Przewozy szynowo-drogowe
3.3. Aspekty organizacyjne transportu intermodalnego
3.3.1. Przewozy kontenerowe lądowo-morskie
3.3.2. Przewozy lądowo-promowe
3.3.3. Przewozy szynowo-drogowe
3.4. Aspekty zarządzania w transporcie intermodalnym
3.4.1. Operator transportu intermodalnego
3.4.2. Przewozy kontenerowe lądowo-morskie
3.4.3. Przewozy lądowo-promowe
3.4.4. Przewozy szynowo-drogowe
3.5. Polityka tranzytowa krajów alpejskich
 
4. Transport ładunków specjalnych
4.1. Transport ładunków niebezpiecznych
4.1.1. Definicja i klasyfikacja ładunków niebezpiecznych
4.1.2. Opakowanie i oznakowanie ładunków niebezpiecznych
4.1.3. Wymagania dotyczące środków transportu
4.1.4. Zadania spedytora
4.1.5. Obowiązki nadawcy
4.1.6. Obowiązki przewoźnika
4.1.7. Przepisy prawne regulujące przewozy ładunków niebezpiecznych
4.2. Transport ładunków ponadnormatywnych
4.2.1. Definicja i klasyfikacja ładunków ponadnormatywnych
4.2.2. Środki transportu wykorzystywane w przewozach ponadnormatywnych
4.2.3. Obowiązki zlecającego przewóz
4.2.4. Obowiązki organizatora i wykonawcy transportu
4.3. Transport ładunków szybko psujących się
 
5. Polityka transportowa unii europejskiej
5.1. Podstawowe cele i zasady polityki transportowej Unii Europejskiej
5.2. Transeuropejska sieć transportowa
5.3. Transport drogowy
5.4. Transport kolejowy
5.5. Transport lotniczy
5.6. Żegluga śródlądowa
5.7. Transport morski
5.7.1. Dostęp do rynku i warunki konkurencji
5.7.2. Bezpieczeństwo w transporcie morskim
5.7.3. Żegluga morska bliskiego zasięgu
5.7.4. Porty morskie
5.8. Program Marco Polo
 
6. Spedycja międzynarodowa
6.1. Istota spedycji międzynarodowej
6.2. Podstawowe zadania spedytora międzynarodowego
6.3. Rynek usług spedycyjnych
6.4. Organizacje zrzeszające spedytorów
6.5. Rodzaje firm spedycyjnych
6.6. Koszty i ceny usług spedycyjnych
6.7. Regulacje prawne dotyczące działalności spedytorów
 
7. Kontrola ilościowo-jakościowa i obsługa celna ładunków w transporcie międzynarodowym
7.1. Usługi kontrolne
7.1.1. Usługi świadczone z urzędu
7.1.2. Usługi świadczone na zlecenie
7.2. Obsługa celna towarów
 
8. Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym
8.1. Istota gestii transportowej
8.2. Przesłanki wpływające na wybór gestii transportowej
8.3. Formuły dostawy IncotermsÒ 2010
8.4. Gestia ubezpieczeniowa
8.5. Zapłata za towar
8.5.1. Uwarunkowane sposoby zapłaty
8.5.2. Płatność za pomocą inkasa dokumentowego
8.5.3. Płatność przy zastosowaniu akredytywy dokumentowej
 
9. Zarządzanie procesem transportowym w handlu zagranicznym
9.1. Proces transportowy w handlu zagranicznym
9.2. Transport ładunku w kontenerze drogą morską
9.2.1. Eksport
9.2.2. Import
9.3. Przewóz ładunku transportem drogowym
9.3.1. Przesyłka całopojazdowa
9.3.2. Przesyłka zbiorowa
 
Bibliografia
Nasi klienci wybrali także
Poradnik organizatora gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie Transport międzynarodowy -15%
Zdzisław Dudziński
Poradnik organizatora gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój -15%
Redakcja naukowa Danuta Rucińska
Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój
Cena po rabacie: 46.67 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl