Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Zarządzanie logistyczne John J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Langley Jr.

Zarządzanie logistyczne
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-1864-2
Cena katalogowa: 84.90 PLN
Cena po rabacie:  72.17 PLN
Oszczędzasz: 12.73 PLN


Zarządzanie logistyczne to jeden z najbardziej popularnych na świecie podręczników z zakresu logistyki. Logiczna struktura wykładu, komunikatywność języka oraz podejście metodologiczne składają się na kompleksowość tematyki tego podręcznika. Ponadto wśród zalet można także wymienić uwzględnienie wyników najnowszych badań z zakresu zarządzania logistycznego (na podstawie bogatej literatury przedmiotu) oraz omówienie ewolucji logistyki od działalności operacyjnej zmierzającej do redukcji kosztów po zintegrowaną koncepcję strategiczną. Liczne studia przypadków wzmacniają percepcję treści zawartej w podręczniku.

Liczba stron 734
Rok wydania 2010
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format 162x237

Spis treści

CZĘŚĆ I. LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW


Rozdział 1. Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw
1.1. Rozwój zarządzania łańcuchem dostaw: pojęcia i definicje
1.2. Czynniki zewnętrzne wywołujące zmiany
1.3. Zmiany strategiczne w łańcuchach dostaw
1.4. Podsumowanie
1.5. Pytania i problemy
1.6. Zalecana literatura


Rozdział 2. Tradycyjne problemy logistyki
2.1. Logistyka z perspektywy makroekonomicznej
2.2. Logistyka w firmie: wymiar mikroekonomiczny
2.3. Związki logistyki z innymi obszarami funkcjonalnymi firmy
2.4. Działania logistyczne
2.5. Analiza systemów logistycznych w rożnych przekrojach
2.6. Analiza logistyczna i systemowa
2.7. Metody analizy systemów logistycznych
2.8. Logistyka w firmie: czynniki wpływające na koszty i znaczenie logistyki
2.9. Podsumowanie
2.10. Pytania i problemy
2.11. Zalecana literatura


Rozdział 3. Logistyka zaopatrzenia
3.1. Logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw
3.2. Zarządzanie materiałami
3.3. Szczególne znaczenie zapasów
3.4. Podsumowanie
3.5. Pytania i problemy
3.6. Zalecana literatura

Studium przypadku 1 - Central Systems Corporation (CSC) 
Studium przypadku 2 - Leola Milling Company
 

Rozdział 4. Logistyka dystrybucji
4.1. Logistyka dystrybucji w łańcuchu dostaw
4.2. Obsługa klienta
4.3. Kanały dystrybucji
4.4. Specjalne uwagi o zapasach w systemach dystrybucji
4.5. Szacowanie kosztów wyczerpania zapasów
4.6. Planowanie zasobów dystrybucji (DRP)
4.7. Podsumowanie
4.8. Pytania i problemy
4.9. Zalecana literatura
Studium przypadku 1 - Walton Seed Company
Studium przypadku 2 - Beierlein Distributors
Dodatek - Kanały dystrybucji


CZĘŚĆ II. PROCESY ZACHODZĄCE W LOGISTYCZNYM ŁAŃCUCHU DOSTAW


Rozdział 5. Zapasy w systemie logistycznym
5.1. Znaczenie zapasów
5.2. Przyczyny utrzymywania zapasów
5.3. Koszty zapasów
5.4. Klasyfikacja zapasów
5.5. Ocena efektywności rozwiązań stosowanych przez firmy w zarządzaniu zapasami
5.6. Podsumowanie
5.7. Pytania i problemy
5.8. Zalecana literatura
Studium przypadku - Bellwether Corporation


Rozdział 6. Podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania zapasami
6.1. Podstawowe decyzje w zarządzaniu zapasami
6.2. Metoda stałej wielkości zamówienia przy znanym i pewnym popycie
6.3. Metoda stałej wielkości zamówienia przy niepewnym (niekreślony) popycie
6.4. Metoda stałego okresu zamawiania
6.5. Zapasy rozlokowane w wielu miejscach - prawo pierwiastka kwadratowego
6.6. Tradycyjne metody zarządzania zapasami: podsumowanie i ocena
6.7. Zorientowane na czas dostawy koncepcje logistyki uzupełniania zapasów (logistyki uzupełnień)
6.8. Podsumowanie
6.9. Pytania i problemy
6.10. Zalecana literatura
Studium przypadku 1 - Trump Railcar Corporation
Studium przypadku 2 - AutoEurope Ltd.
Dodatek - Specjalne zastosowania koncepcji EOQ


Rozdział 7. Decyzje dotyczące magazynowania
7.1. Istota i znaczenie magazynowania
7.2. Rola magazynu w systemie logistycznym: założenia koncepcji
7.3. Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania
7.4. Podstawowe czynności wykonywane w magazynie
7.5. Rozplanowanie i projektowanie magazynu
7.6. Decyzja dotycząca formy własności
7.7. Magazyny obce
7.8. Magazyny kontraktowe
7.9. Liczba magazynów
7.10. Podsumowanie
7.11. Pytania i problemy
7.12. Zalecana literatura
Studium przypadku - Vanity Products


Rozdział 8. Manipulacje materiałami i pakowanie
8.1. Manipulacje materiałami
8.2. Podział sprzętu do manipulacji materiałami ze względu na jego konstrukcję
8.3. Kryteria wyboru sprzętu do manipulacji materiałami
8.4. Opakowanie
8.5. Opakowania - wymagania projektowe
8.6. Kody kreskowe
8.7. Konteneryzacja
8.8. Podsumowanie
8.9. Pytania i problemy
8.10. Zalecana literatura
Studium przypadku - Light Fixtures Inc.


Rozdział 9. System transportu
9.1. Rola transportu w logistyce
9.2. Wybrane decyzje dotyczące transportu
9.3. Podstawowe gałęzie transportu
9.4. Formy prawne przewoźników
9.5. Transport intermodalny
9.6. Przewoźnicy pośredni i przewoźnicy specjalni
9.7. Podsumowanie
9.8. Pytania i problemy
9.9. Zalecana literatura
Studium przypadku 1 - National Appliance Inc.
Studium przypadku 2 - Double D. Trucking


Rozdział 10. Zarządzania transportem
10.1. Filozofia zarządzania transportem
10.2. Amerykańskie regulacje federalne
10.3. Dokumentacja w transporcie krajowym
10.4. Dokumentacja w transporcie międzynarodowym
10.5. Podstawy ustalania stawek przewozowych
10.6. Usługi transportowe
10.7. Podsumowanie
10.8. Pytania i problemy
10.9. Zalecana literatura
Studium przypadku 1 - Specialty Metals Company
Studium przypadku 2 - DeReg Freight Line
Dodatek - Zasady ustalania stawek przewozowych


Rozdział 11. Opracowanie zamówień i systemy informacji
11.1. Współczesne problemy związane z systemami informacji
11.2. Architektura i cele systemów informacji
11.3. Jakość informacji
11.4. Miejsce informacji w logistyce
11.5. Współczesne technologie w dziedzinie informacji logistycznej
11.6. Koncepcja systemu informacji logistycznej
11.7. Podsystem zarządzania zamówieniami
11.8. Podsystem badań i wywiadu
11.9. Podsystem wspomagania decyzji
11.10. Podsystem sprawozdań i wyników
11.11. Adaptacja nowych technologii informacyjnych
11.12. Podsumowanie
11.13. Pytania i problemy
11.14. Zalecana literatura
Studium przypadku 1 - Peninsula Point Inc.
Studium przypadku 2 - Sea-Tac Distributing Company


CZĘŚĆ III. STRATEGIE LOGISTYKI: WYBRANE ZAGADNIENIA


Rozdział 12. Projektowanie sieci logistycznej i lokalizacja obiektów w jej ramach
12.1. Potrzeba planowania długookresowego
12.2. Strategiczne znaczenie projektowania sieci logistycznej
12.3. Projektowanie sieci logistycznej
12.4. Główne czynniki wyboru lokalizacji
12.5. Metody modelowania
12.6. Podsumowanie
12.7. Pytania i problemy
18.8. Zalecana literatura
Studium przypadku - Roll Free Tire Company
Dodatek - Klasyczne teorie lokalizacji


Rozdział 13. Logistyka globalna
13.1. Logistyka globalna
13.2. Najważniejsze czynniki i kluczowe trendy w logistyce globalnej
13.3. Zmiany w otoczeniu politycznym i prawnym
13.4. Globalne opcje transportowe
13.5. Strategiczni pośrednicy w globalnym kanale logistycznym
13.6. Obiekty do składowania oraz problem opakowań
13.7. Wpływ polityki rządowej
13.8. Podsumowanie
13.9. Pytania i problemy
13.10. Zalecana literatura
Studium przypadku - Sport Shoes Inc.


Rozdział 14. Organizacja logistyki
14.1. Ewolucja organizacji logistyki
14.2. Organizacja logistyki w korporacjach
14.3. Proces zapewniania jakości w logistyce i reinżynieria logistyki
14.4. Trzeci uczestnik w logistyce
14.5. Podsumowanie
14.6. Pytania i problemy
14.7. Zalecana literatura
Studium przypadku 1 - Savannah Steel Corporation
Studium przypadku 2 - Hanover Pharmaceuticals Inc.


Rozdział 15. Konkurencyjne strategie logistyczne
15.1. Przegląd zagadnień z zakresu planowania strategicznego
15.2. Strategie zorientowane na czas
15.3. Strategie zwiększania produktywności aktywów
15.4. Usługodawcy logistyczni do wynajęcia i kontraktowi
15.5. Strategie dodawania wartości
15.6. Od systemów push do systemów pull
15.7. Podsumowanie
15.8. Pytania i problemy
15.9. Zalecana literatura
Studium przypadku - Roani Foods

Nasi klienci wybrali także
Rachunek kosztów dla inżynierów Zarządzanie logistyczne -15%
Józef Matuszek, Zofia Krokosz-Krynke, Mariusz Kołosowski
Rachunek kosztów dla inżynierów
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie -15%
Zdzisław Dudziński
Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
Cena po rabacie: 50.92 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl