Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt
Logistyka
 
Współczesna polityka transportowa Logistyka -15%
Współczesna polityka transportowa

Transport należy do najważniejszych sektorów gospodarki. Znacząco przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a także zapewnia wiele miejsc pracy. Zmiany w funkcjonowaniu współczesnego świata wymuszają zmiany także

Cena: 55.17 PLN
Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi -15%
Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi

W obecnych realiach gospodarczych sposób zarządzania przedsiębiorstwami, uwzględniający zagadnienia zrównoważonego rozwoju, procesu globalizacji, zmiany podstaw społecznych i dynamiczny rozwój rynków, ulega

Cena: 45.90 PLN
Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka -15%
Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka

Gospodarka odpadami jest obecnie jednym z głównych elementów strategii ukierunkowanych na ochronę środowiska. Autorzy, uznając znaczenie tej gospodarki dla funkcjonowania gmin, miast, regionów oraz 

Cena: 50.92 PLN
Logistyka. Koncepcja zaintegrowanego zarządzania -15%
Logistyka. Koncepcja zaintegrowanego zarządzania

Książka zawiera pogłębioną interpretację i identyfikację podstawowych procesów logistycznych oraz analizę zarządczego, integracyjnego i procesowego wymiaru logistyki, zorientowanego na nową jakość

Cena: 55.17 PLN
Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw -15%
Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw

Zarządzanie popytem na produkty jest ważnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem ze względu na znaczenie przepływu dóbr rzeczowych między firmami. Autorzy przedstawili: popyt na produkty w zarządzaniu

Cena: 50.92 PLN
Logistyka miasta -15%
Logistyka miasta

Książka obejmuje wiedzę z zakresu logistyki Miasta, która nabiera coraz większego znaczenia w związku z rozrastaniem się miast i intensyfikacją procesów urbanizacji. Autor przedstawił: procesy

Cena: 50.92 PLN
Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy -15%
Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy

Poziom i wzrost efektywności oraz sukces przedsiębiorstw zależą w coraz większym stopniu od rozwoju i wdrożenia nowoczesnych koncepcji zarządzania, spośród których szczególną rolę odgrywa

Cena: 55.17 PLN
Rynek usług transportowych w Polsce. Teoria i praktyka -15%
Rynek usług transportowych w Polsce. Teoria i praktyka

Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym.

Cena: 55.17 PLN
Transport międzynarodowy -15%
Transport międzynarodowy

We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematycznie rośnie. Zwiększa się też zapotrzebowanie na wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych gałęzi transportu. Autor przedstawił: rolę transportu

Cena: 55.17 PLN
Modelowanie logistyki miejskiej -15%
Modelowanie logistyki miejskiej

Modelowanie logistyki miejskiej to książka, w której autorzy przybliżyli możliwość wykorzystania teorii i doświadczeń praktycznych z zakresu logistyki do zarządzania infrastrukturą miejską. Pokazali,

Cena: 50.92 PLN
Logistyka w przedsiębiorstwie -15%
Logistyka w przedsiębiorstwie

We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki; procesach logistycznych

Cena: 55.17 PLN
Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian -15%
Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian
Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem oraz w proces współdziałania jego partnerów
Cena: 55.17 PLN
Logistyka w przedsiębiorstwie -15%
Logistyka w przedsiębiorstwie

Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami

Cena: 55.17 PLN
Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie -15%
Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

W Poradniku są omówione główne zasady organizacji gospodarki magazynowej, które mogą być stosowane w różnych typach magazynów. Przestrzeganie tych zasad pozwoli na ich racjonalne funkcjonowanie. Autor zwrócił

Cena: 50.92 PLN
E-logistyka -15%
E-logistyka

E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją, gospodarką magazynową, obsługą cykli realizacji zamówień)

Cena: 50.92 PLN
Efektywność systemu dystrybucji -15%
Efektywność systemu dystrybucji

Logistyka nabiera coraz większego znaczenia, co łatwo zauważyć, obserwując szybki rozwój globalnych sieci gospodarczych. W większości są to wielowymiarowe sieci dostaw. Nasilająca się konkurencja sprawia, że sieci

Cena: 46.67 PLN
Zarządzanie łańcuchami dostaw -15%
Zarządzanie łańcuchami dostaw

We współczesnej gospodarce zarządzanie łańcuchami dostaw jest skutecznym narzędziem konkurowania, sprawdzającym się w warunkach obserwowanych tendencji rynkowych. W książce zostały przedstawione najważniejsze

Cena: 46.67 PLN
Centra logistyczne w łańcuchach dostaw -15%
Centra logistyczne w łańcuchach dostaw

W książce zostały przedstawione mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych w łańcuchach dostaw. Autorka wskazuje na problemy zarządzania centrami logistycznymi jako dodatkowym ogniwem łańcucha dostaw. Zwraca

Cena: 44.97 PLN
Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania -15%
Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania

W praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach wysoko rozwiniętych koncepcja logistyki jest wykorzystywana na coraz większą skalę i z coraz lepszymi efektami. Najnowsza literatura światowa wskazuje

Cena: 56.87 PLN
Strategie łańcuchów dostaw -15%
Strategie łańcuchów dostaw

Nasilająca się konkurencja sprawia, że przedsiębiorstwa szukają nowych sposobów osiągania przewagi rynkowej. Jednym z nich jest nowoczesna logistyka. Jednak nawet doskonała logistyka w pojedynczym

Cena: 53.47 PLN
Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - procedury - doświadczenia -15%
Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - procedury - doświadczenia

W książce przedstawiono nowoczesną koncepcję zarządzania, jaką jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Istotą tej koncepcji jest synchronizowanie przepływu strumieni produktów, informacji i środków finansowych

Cena: 52.62 PLN
Nowoczesne technologie w logistyce -15%
Nowoczesne technologie w logistyce

Warunkiem osiągnięcia sukcesu we współczesnej logistyce jest wdrożenie nowoczesnych technologii. Firmy, aby skutecznie działać w łańcuchach dostaw, muszą wykorzystywać systemy informatyczne, automatyczną

Cena: 49.22 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl