Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Prosumpcja jako wielowymiarowe działanie rynkowe Agnieszka Izabela Baruk

Prosumpcja jako wielowymiarowe działanie rynkowe
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2285-4
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  50.92 PLN
Oszczędzasz: 8.98 PLN


Prezentowana książka ma charakter teoretyczno-empiryczny. Trzy początkowe rozdziały stanowią część teoretyczną. W rozdziale pierwszym omówiono genezę prosumpcji i jej istotę. Wskazano na duże rozbieżności w jej defniowaniu przez różnych badaczy, proponując własną autorską defnicję tego pojęcia. Rozdział drugi poświęcony jest prosumpcji jako złożonemu zachowaniu rynkowemu. Przedstawiono ją również w ujęciu procesowym. Omówiono cechy prosumenta jako aktywnego uczestnika rynku i marketingowego partnera oferentów. W rozdziale trzecim przedstawiono natomiast prosumpcję w ujęciu czterowymiarowym, przyjmując, że ma ona wymiar innowacyjny, relacyjny, wizerunkowy i etnocentryczny. Dwa kolejne rozdziały tworzą empiryczną część opracowania, w której na podstawie wyników badań pierwotnych dokonano empirycznej weryfikacji założeń przyjętych na podstawie wyników poznawczo-krytycznej analizy literatury przedmiotu. Podsumowaniem dokonanych analiz jest opracowany przez autorkę finalny model prosumpcji. Prof. zw. dr hab. Aniela Styś

Liczba stron 272
Rok wydania 2017
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

1 Specyfika prosumpcji i jej rynkowa rola
1.1. Geneza i istota prosumpcji
1.2. Cele i funkcje prosumpcji
1.3. Determinanty prosumpcji
1.4. Typy prosumpcji

 

2 Prosumpcja jako zachowanie rynkowe
2.1. Zachowania rynkowe i ich specyfika
2.2. Modele zachowań rynkowych a prosumpcja
2.3. Etapy procesu zachowań rynkowych a prosumpcja
2.4. Prosument jako aktywny nabywca

 

3 Wymiary zachowań prosumpcyjnych w ujęciu teoretycznym
3.1. Wymiar innowacyjny
3.2. Wymiar relacyjny
3.3. Wymiar wizerunkowy
3.4. Wymiar etnocentryczny
3.5. Model koncepcyjny zachowań prosumpcyjnych

 

4 Zakres i specyfika aktywności prosumpcyjnej respondentów
4.1. Metodyka badań pierwotnych
4.2. Poziom wiedzy respondentów na temat prosumpcji
4.3. Potencjał prosumpcyjny respondentów
4.4. Zakres zachowań prosumpcyjnych respondentów
4.5. Determinanty zachowań prosumpcyjnych respondentów

 

5 Wymiary zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.1. Innowacyjny wymiar zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.2. Relacyjny wymiar zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.3. Wizerunkowy wymiar zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.4. Etnocentryczny wymiar zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.5. Model empiryczny zachowań prosumpcyjnych

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tabel

 

Spis rysunków

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl