Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Usługi w gospodarce rynkowej Redakcja naukowa Iga Rudawska

Usługi w gospodarce rynkowej
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-1809-3
Cena katalogowa: 45.90 PLN
Cena po rabacie:  22.95 PLN
Oszczędzasz: 22.95 PLN

We współczesnej gospodarce sektor usług odgrywa coraz większą rolę. Popyt na usługi zwiększa się zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i ze strony indywidualnych klientów. Książka jest poświęcona wybranym zagadnieniom dotyczącym sfery usług.

Autorzy w przystępny sposób omawiają w niej między innymi: 

  • istotę usług i ich systematyzację,
  • funkcjonowanie przedsiębiorstwa usługowego na rynku,
  • rynki usług w Unii Europejskiej i Polsce,
  • specyfikę marketingu usług,
  • konkurencję na rynku usług,
  • innowacje usługowe,
  • serwicyzację gospodarki.


Walorami książki są nowoczesne podejście do roli sektora usług w gospodarce, szeroki zakres poruszanych zagadnień, a także jej uporządkowana struktura. Ponadto, w celu zobrazowania zmian zachodzących w gospodarce autorzy posłużyli się interesującymi przykładami zaczerpniętymi z europejskiego sektora usług.
Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, a także uczestników kursów kształcących w zakresie ekonomiki usług.

Liczba stron 168
Rok wydania 2009
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka

Spis treści

Wstęp

 
Rozdział 1. Usługi w ujęciu teoretycznym
1.1. Istota usług
1.2. Klasyfikacja i typizacja usług
1.3. Zmierzch teorii trzech sektorów
Pytania
 

Rozdział 2. Funkcjonowanie rynku usług
2.1. Istota rynku usług
2.2. Struktura rynku usług
2.3. Równowaga rynku usług
2.4. Konkurencja na rynku usług
Pytania
 

Rozdział 3. Przedsiębiorstwo usługowe na rynku
3.1. Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa usługowego
3.2. Organizacja działalności przedsiębiorstwa usługowego
3.3. Typy podmiotów prowadzących działalność usługową
3.4. Rola przedsiębiorstw usługowych we współczesnej gospodarce
Pytania
 

Rozdział 4. Działalność marketingowa podmiotów działających na rynku usług
4.1. Koncepcja marketingu usług
4.2. Specyfika marketingu usług
4.3. Działalność marketingowa na rynku usług
Działania marketingowe w komercyjnych usługach wybranych branż
Działania marketingowe w wybranych usługach sektora non profit
Działania marketingowe w usługach profesjonalnych
Działania marketingowe w wybranych usługach "komercyjno-budżetowych"
Pytania
 

Rozdział 5. Jednolity rynek usług Unii Europejskiej
5.1. Dyrektywa usługowa na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
5.2. Sektor usług w Unii Europejskiej
Pytania
 

Rozdział 6. Usługi we współczesnej gospodarce polskiej - wybrane aspekty
6.1. Sektor usług w latach 1999-2006
6.2. Świadczenie usług komunalnych
6.3. Konsumpcja usług w gospodarstwach domowych
Pytania
 

Rozdział 7. Innowacje usługowe - aspekty teoretyczne i praktyczne
7.1. Istota innowacji
7.2. Innowacje usługowe
7.3. Innowacje usługowe w polskich przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych
7.4. Wyroby i usługi wysokich technologii
Pytania
 

Rozdział 8. Serwicyzacja gospodarki
8.1. Geneza gospodarki opartej na usługach
8.2. Produktywność´ i zatrudnienie w sektorze usług
8.3. Innowacyjne znaczenie sektora usług
8.4. Enkapsulacja produktów i usług usługami
Pytania
 

Bibliografia

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl