Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki
Marketing
 
Strona: 1 2
Marka modowa. Jak zrozumieć konsumenta mody i stworzyć markę szytą na miarę? Marketing -15%
Marka modowa. Jak zrozumieć konsumenta mody i stworzyć markę szytą na miarę?

Marka modowa. Jak zrozumieć konsumenta i stworzyć markę szytą na miarę? stanowi spójną tematycznie publikację, przedstawiającą w sposób oryginalny i twórczy wielowymiarowe związki między

Cena: 50.92 PLN
Liberalizacja rynku usług Unii Europejskiej a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych -15%
Liberalizacja rynku usług Unii Europejskiej a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych

Praca naukowa pod redakcją Anny Dąbrowskiej pt. Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych przedstawia aktualne podejście do problematyki powstawania,

Cena: 55.17 PLN
Prosumpcja jako wielowymiarowe działanie rynkowe -15%
Prosumpcja jako wielowymiarowe działanie rynkowe

Prezentowana książka ma charakter teoretyczno-empiryczny. Trzy początkowe rozdziały stanowią część teoretyczną. W rozdziale pierwszym omówiono genezę prosumpcji i jej istotę. Wskazano na duże rozbieżności

Cena: 50.92 PLN
Marketing sportu -15%
Marketing sportu

We współczesnym świecie następuje coraz szybsza profesjonalizacja i komercjalizacja sportu. Zmienia się więc i rozwija także marketing sportu.

Autor pokazał w książce: istotę marketingu sportu

Cena: 55.17 PLN
Skuteczność promocji internetowej. Pomiar i technologia informacyjna -15%
Skuteczność promocji internetowej. Pomiar i technologia informacyjna

Książka "Skuteczność promocji internetowej":

 

wyjaśnia, jak zarządzać działalnością promocyjną przedsiębiorstwa w Internecie; przybliża metody szacowania skuteczności
Cena: 38.17 PLN
Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja -15%
Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja

W dzisiejszych czasach ostrej konkurencji, często spowodowanej intensywnym rozwojem nowoczesnych technologii, kompetentny i innowacyjny konsument jest przedmiotem zainteresowania nie tylko producentów

Cena: 46.67 PLN
Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw -15%
Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw

Książka obejmuje wiedzę o tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu wartości dla klienta, pokazaną zarówno od strony przedsiębiorstwa, jak i klienta. Autorzy przedstawili:

istotę wartości i jej
Cena: 50.92 PLN
Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw -15%
Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw

Specyfika zachowań nabywców instytucjonalnych skłania do przyjęcia marketingu partnerskiego jako podstawy działań rynkowych firmy.

 

W książce podjęto zatem próbę odpowiedzi na pytanie: „Jak skutecznie

Cena: 50.92 PLN
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług -15%
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług

Współcześnie usługi należą do głównych obszarów ochrony i edukacji konsumentów, mając to na uwadze, autorki przedstawiły: politykę konsumencką Unii Europejskiej i prawo konsumentów w UE; sytuację konsumentów na

Cena: 50.92 PLN
Mapy recepcji reklamy -15%
Mapy recepcji reklamy
W książce została przedstawiona wiedza o procesach percepcji i recepcji reklamy. Autor zaprezentował nowe podejście do poszczególnych, analizowanych w pracy zagadnień, m.in. modeli hierarchii efektów reklamy, obiektów
Cena: 50.92 PLN
Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji -15%
Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji

Książka wpisuje się w nurt wieloletnich zainteresowań naukowych oraz badawczych Autorki.
Celem książki jest identyfikacja zachowań rynkowych podmiotów usługowych w kontekście współczesnych procesów

Cena: 50.92 PLN
Public relations. Jak zdobyć rozgłos bez dużych pieniędzy -15%
Public relations. Jak zdobyć rozgłos bez dużych pieniędzy
Dobra reputacja ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa na rynku. Co jednak zrobić, gdy ma się mnóstwo świetnych pomysłów, ale brakuje pieniędzy? Jak Firma może powiadomić klientów
Cena: 38.17 PLN
Podstawy marketingu -15%
Podstawy marketingu

Koncepcje, instrumenty, obszary zastosowań marketingu zmieniają się w czasie, by sprostać wyzwaniom przeistaczającego się otoczenia. Jednak istota marketingu pozostaje ta sama, tzn. służy on rozpoznawaniu i zaspokajaniu

Cena: 50.92 PLN
Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją -15%
Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją

Prezentowany podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu badań marketingowych. Autorzy przedstawili w nim:

istotę i znaczenie badań marketingowych; przygotowanie badania marketingowego; gromadzenie danych pomiarowych
Cena: 55.17 PLN
Marketing produktów systemowych -15%
Marketing produktów systemowych

W książce autorzy wyjaśniają rolę współczesnego marketingu w procesach tworzenia, komunikowania i dostarczania ofert systemowych produktów materialnych oraz usługowych. Analizą zostały objęte cztery grupy produktowe:

Cena: 46.67 PLN
Komercjalizacja produktów żywnościowych -15%
Komercjalizacja produktów żywnościowych
We współczesnych gospodarkach coraz częściej mamy do czynienia z postępującymi procesami komercjalizacji różnych produktów. Dotyczy to także produktów żywnościowych. Autorzy przedstawili: pojęcie i elementy komercjalizacji
Cena: 50.92 PLN
Strategie marketingowe -15%
Strategie marketingowe

Problematyka strategii marketingowych i ich wyboru oraz kształtowania obejmuje obszerny zakres zjawisk i procesów decyzyjnych. Wynika to zarówno z natury marketingu, jak i z mechanizmów pozyskiwania informacji

Cena: 50.92 PLN
Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty -15%
Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty
Zagadnienia omówione w książce są przedstawione w trzech wymiarach:
koncepcyjnym - usystematyzowanie wiedzy na temat marketingu bezpośredniego; strategicznym - prezentacja podejścia zarządczego do marketingu
Cena: 67.92 PLN
Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele -15%
Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele

Konsumpcja jest istotnym elementem składowym rzeczywistości społeczno-gospodarczej, uwarunkowanej splotem czynników, do których można zaliczyć m.in. globalizację podziału pracy i wiedzy, narastanie ryzyka gospodarczego

Cena: 50.92 PLN
Marketing dla inżynierów -15%
Marketing dla inżynierów

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnego marketingu, jego genezy i dotychczasowych kierunków rozwoju, ale również ukazuje podstawowe tendencje i wyzwania, jakie będą mu towarzyszyć

Cena: 50.92 PLN
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce -15%
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce

Konsumpcja jest procesem zaspokajania potrzeb, ale stanowi również czynnik stymulujący społeczno-ekonomiczny rozwój kraju (świadczą o tym przykłady krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo). Rozwój ten powinien

Cena: 46.67 PLN
Zachowania konsumentów na rynku -15%
Zachowania konsumentów na rynku

Współcześnie konsument bywa nazywany „królem systemu ekonomicznego”. Od jego zachowań często zależy bowiem rynkowe powodzenie wielu przedsiębiorstw.

Autor, prof. dr hab. Leszek

Cena: 50.92 PLN
Strategie marketingowe w instytucjach kultury -15%
Strategie marketingowe w instytucjach kultury

Przemiany rynkowe, rozwój technologiczny i cywilizacyjny oraz globalizacja konsumpcji i jej wirtualizacja wywołały istotne zmiany w funkcjonowaniu podmiotów rynkowych w Polsce, w tym

Cena: 42.42 PLN
Strategia reklamowa -15%
Strategia reklamowa

Spojrzenie Autorów - Karoliny Janiszewskiej i Jacka Kalla - na wykorzystanie reklamy w firmie jest odmienne od większości ujęć prezentowanych w polskojęzycznych pozycjach. Autorzy widzą

Cena: 38.17 PLN
Strona: 1 2
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl