Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Informacja w biznesie Stefan Forlicz

Informacja w biznesie
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-1764-5
Cena katalogowa: 56.00 PLN
Cena po rabacie:  39.20 PLN
Oszczędzasz: 16.80 PLN

Prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, a także jej rektorem. Jest autorem wielu publikacji z zakresu statystyki matematycznej, mikroekonomii oraz ekonomii matematycznej. Obecnie przedmiotem jego zainteresowań naukowych są przede wszystkim problemy działalności informacyjnej podmiotów w życiu gospodarczym. I temu problemowi jest poświęcona niniejsza praca. Informacja współcześnie jest uznawana za jeden z najcenniejszych zasobów w gospodarce. Dlatego właśnie wszystko, co wiąże się z tworzeniem, gromadzeniem, przechowywaniem, przekazywaniem, przetwarzaniem, udostępnianiem, korzystaniem i ochroną ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania współczesnych gospodarek. Autor przeanalizował ekonomiczne, techniczne, psychologiczne, socjologiczne, lingwistyczne, prawne i etyczne aspekty informacji w biznesie.

Książka jest przeznaczona dla: studentów kierunków ekonomicznych, studentów informatyki, biznesmenów i menedżerów oraz osób zajmujących się procesami informacyjnymi (m.in. dziennikarzy, archiwistów, bibliotekarzy).

Liczba stron 208
Rok wydania 2008
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka

Spis treści

Wstęp 
 

Pojęcia podstawowe
1.1. Pojęcie informacji
1.2. Rodzaje działalności informacyjnej
1.3. Właściwości informacji
1.4. Wiedza wspólna
1.5. Komunikacja werbalna i niewerbalna
1.6. Ilość´ informacji
1.7. Wiedza i informacja niedoskonała
1.8. Gospodarcze efekty niedoskonałej wiedzy
 

Przepływ informacji w gospodarce
2.1. Najważniejsze kanały informacyjne w gospodarce
2.2. Obieg informacji
2.3. Natura jako źródło informacji gospodarczych

 
Aspekty ekonomiczne
3.1. Rodzaje korzyści działalności informacyjnej
3.2. Użyteczność´ informacji i sposoby jej oszacowania
3.3. Koszty działalności informacyjnej
3.4. Opłacalność ekonomiczna działalności informacyjnej
3.5. Informacja jako towar
3.6. Rynki informacji
3.7. Problemy niepewności zachowania partnera działalności informacyjnej
3.8. Wykorzystywanie niechęci konsumentów do wysiłku umysłowego
3.9. Opłacalność wykorzystania informacji niedoskonałych
3.10. Ekonomiczne efekty rozwoju technik teleinformatycznych
 

Aspekty techniczne
4.1. Kodowanie i dekodowanie informacji
4.2. Właściwości ogniwa kanału informacyjnego
4.3. Łączenie ogniw i budowa kanału łączności
4.4. Techniczne sposoby ochrony informacji
 

Aspekty psychologiczne
5.1. Odbiór informacji
5.2. Wykorzystanie efektów psychologicznych w marketingu
5.3. Ograniczenia przy kształtowaniu informacji
5.4. Ocena wiarygodności przekazu
 

Aspekty socjologiczne
6.1. Efekty zewnętrzne działalności informacyjnej
6.2. Nacisk społeczny
6.3. Myślenie grupowe
6.4. Różnice międzykulturowe
6.5. Informacja a władza
6.6. Społeczne skutki rozwoju technik teleinformatycznych
 

Aspekty lingwistyczne
7.1. Rodzaje i odmiany języka
7.2. Możliwości perswazyjne języka
 

Aspekty prawne
8.1. Unormowania prawne przekazywania informacji
8.2. Prawo do informacji
8.3. Prawna ochrona informacji
8.4. Bezpieczeństwo informacji elektronicznej
 

Aspekty etyczne
9.1. Etyczne zasady zbierania i gromadzenia informacji
9.2. Przekazywanie informacji
 

Bibliografia
Akty prawne
Indeks rzeczowy
 

 

 


Fragment
Wstęp
Truizmem jest stwierdzenie, że bez wymiany informacji niemożliwe jest nie tylko istnienie życia społecznego czy gospodarczego, lecz także funkcjonowanie nawet najbardziej prymitywnych form życia. Nic więc dziwnego, że problematyką informacji zajmują się obecnie specjaliści z wielu dziedzin. Brak jest jednak pewnego całościowego ujęcia problemu. Książka, której lekturą chciałbym zainteresować Czytelnika, nie zawiera niczego specjalnie odkrywczego dla specjalistów zajmujących się informacją w danej gałęzi nauki. Nowością jest natomiast przedstawienie w jednym miejscu wielu rożnych aspektów problemu informacji w procesach gospodarowania. Powinna więc ona zainteresować przede wszystkim osoby zajmujące się praktyczną lub teoretyczną działalnością informacyjną, a więc pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem lub przekazywaniem informacji, szczególnie zaś menedżerów, analityków oraz studentów ekonomii, zarządzania, marketingu, informatyki, administracji, politologii, socjologii, polityki społecznej itp.

Problematyką funkcjonowania informacji w gospodarce zajmuje się przede wszystkim informatyka, co - przy całym szacunku dla niej - powoduje zawężenie niektórych problemów. Z definicji bowiem jej przedmiotem badań jest automatyczne i racjonalne przetwarzanie i gromadzenie informacji naukowych, technicznych i ekonomicznych z zastosowaniem komputerów [Mały słownik języka..., 1997, s. 265]. Tymczasem problemy związane z funkcjonowaniem informacji w gospodarce, to nie tylko problem, jak najlepiej i najszybciej pozyskać, przetworzyć czy przekazać informacje. Problemy techniczne są oczywiście niezmiernie istotne, ale nie jedyne. (...)

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl