Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki
Metody ilościowe, informatyka
 
Ekonometria Metody ilościowe, informatyka -15%
Ekonometria

Ekonometria to podręcznik prezentujący szeroki wachlarz metod ekonometrycznych. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć. Wykład jest prowadzony

Cena: 63.67 PLN
Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie -15%
Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Książka jest adresowana do osób stykających się z problematyką wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie klasy ERP, CRM, DMS, BI. Została napisana z myślą o wielu odbiorcach – od

Cena: 55.17 PLN
Metrologia -15%
Metrologia

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z metrologii – dziedziny wiedzy towarzyszącej człowiekowi od dawna, zarówno w życiu codziennym, jak i w procesach wytwarzania wszelkich dóbr. Różne urządzenia

Cena: 55.17 PLN
Wielokryterialne wspomaganie decyzji -15%
Wielokryterialne wspomaganie decyzji

W książce autorzy przedstawiają dyskretne problemy wielokryterialne, w których liczba rozpatrywanych przez decydenta wariantów decyzyjnych jest skończona. Cechą wspólną metod wspomagających decydenta przy

Cena: 59.42 PLN
Systemy wspomagania decyzji -15%
Systemy wspomagania decyzji

Celem podręcznika jest zarys problematyki systemów wspomagania decyzji (SWD) zarówno w zakresie teoretycznych podstaw konstrukcji i budowy, jak i praktycznych aspektów metod ich wdrażania

Cena: 55.17 PLN
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie -15%
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakimi są prognozowanie i symulacja. Omówiono w nim między innymi techniki prognozowania na podstawie modelu ekonometrycznego
Cena: 55.17 PLN
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu -15%
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez
Cena: 55.17 PLN
Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich -15%
Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Celem książki jest prezentacja architektur i zasobów systemów informatycznych oraz sposobów ich wykorzystania przez inżynierów zajmujących się inżynierią produkcji. Scharakteryzowano w niej narzędzia
Cena: 50.92 PLN
Nieklasyczne metody oceny efektywności ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne -15%
Nieklasyczne metody oceny efektywności ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce są uczestnikami rynku finansowego i kapitałowego. Ponieważ ich zadaniem jest gromadzenie i pomnażanie środków pieniężnych przeznaczonych na emerytury, to oczywiste

Cena: 55.17 PLN
Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne -15%
Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne

Ekonomia matematyczna zajmuje się modelowaniem procesów zachodzących w gospodarce za pomocą modeli matematycznych, które można podzielić na mikro- i makroekonomiczne. Modele makroekonomiczne można z kolei

Cena: 57.72 PLN
Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne -15%
Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne

Ekonomia matematyczna zajmuje się modelowaniem procesów zachodzących w gospodarce za pomocą modeli matematycznych, które można podzielić na mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Modele mikroekonomiczne opisują

Cena: 57.72 PLN
Podstawy ekonomii matematycznej -15%
Podstawy ekonomii matematycznej

Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z ekonomii matematycznej. Przy tym autorzy bardziej skupili się na aspektach ekonomicznych analizowanych zagadnień, ograniczając wykorzystanie zaawansowanych narzędzi

Cena: 46.67 PLN
Ekonometria. Zbiór zadań -15%
Ekonometria. Zbiór zadań

Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika pt. Ekonometria. Metody i ich zastosowanie autorstwa Aleksandra Welfe, choć może być wykorzystywany samodzielnie jako pomoc dydaktyczna do zajęć z ekonometrii.

Cena: 39.87 PLN
Ekonometria. Metody i ich zastosowanie -30%
Ekonometria. Metody i ich zastosowanie

Książka jest podręcznikiem prezentującym w przystępny sposób metody ekonometryczne oraz możliwości ich zastosowania. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak

Cena: 39.83 PLN
Metody oceny ryzyka kredytowego -15%
Metody oceny ryzyka kredytowego

Obecnie coraz większą rolę w ocenie ryzyka kredytowego odgrywają metody ilościowe, które umożliwiają nie tylko wyznaczenie prawdopodobieństwa niespłacenia kredytu, lecz także związaną z tym stratę

Cena: 39.10 PLN
Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem -50%
Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem

Decyzje ekonomiczne należąc do tych decyzji, których konsekwencje na ogół rozpatrujemy w kategoriach zysków i strat, dlatego dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria

Cena: 30.45 PLN
Badania operacyjne -15%
Badania operacyjne

We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego,

Cena: 55.17 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl