Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Podstawy rachunkowości Redakcja naukowa Kazimierz Sawicki

Podstawy rachunkowości
Produkt niedostępny

ISBN: 978-83-208-1727-0
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  50.92 PLN
Oszczędzasz: 8.98 PLN

W kolejnym wydaniu cenionego na rynku wydawniczym podręcznika autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia z rachunkowości, uwzględniając najnowsze uregulowania prawne dotyczące tego obszaru. Odnieśli się do zmian w ustawie o rachunkowości, które weszły w życie 1 stycznia 2009 r., oraz do rozwiązań zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej i w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Znajomość tych przepisów warunkuje prawidłowe i całościowe stosowanie rachunkowości w jednostkach gospodarczych. Kwestie teoretyczne autorzy zilustrowali licznymi przykładami.

Liczba stron 340
Rok wydania 2009
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie VI
Oprawa miękka
Format 162x237

Spis treści

Wstęp
1. Istota i zasady funkcjonowania rachunkowości
1.1. Powstanie i zarys rozwoju rachunkowości
1.2. Pojecie współczesnej rachunkowości
1.3. Zadania rachunkowości
1.4. Części składowe rachunkowości
1.5. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości
 

2. Bilans - aktywa i pasywa
2.1. Pojecie bilansu
2.2. Aktywa trwałe i obrotowe
2.3. Podstawowe źródła finansowania aktywów
2.4. Zasady inwentaryzacji składników bilansu
2.5. Treść i układ bilansu
 

3. Pomiar i udokumentowanie procesów gospodarczych
3.1. Operacje gospodarcze, ich charakterystyka i klasyfikacja
3.2. Wpływ operacji gospodarczych na strukturę aktywów i ich sfinansowanie
3.3. Pojęcie, zadania i cechy dowodów księgowych
3.4. Podział dokumentów księgowych
3.5. Zasady sporządzania, kontroli i przechowywania dowodów księgowych
 

4. Zasady ewidencji na kontach księgowych
4.1. Pojęcie i charakterystyka kont księgowych
4.2. Zasady funkcjonowania kont bilansowych
4.3. Zestawienie obrotów i sald
4.4. Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych
4.5. Zasady funkcjonowania kont wynikowych
4.6. Poprawianie błędów księgowych
4.7. Podzielność i łączenie kont
4.8. Stopień szczegółowości ewidencji
 

5. Zasady organizacji rachunkowości, formy i technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
5.1. Podstawy organizacji rachunkowości
5.2. Plany kont
5.3. Tradycyjne formy i techniki księgowości
5.4. Podstawy księgowości informatycznej
 

6. Ewidencja aktywów trwałych
6.1. Klasyfikacja aktywów trwałych
6.2. Wycena środków trwałych i obliczanie ich zużycia
6.3. Zasady ewidencji środków trwałych
6.4. Wartości niematerialne i prawne
6.5. Długoterminowe aktywa finansowe
6.6. Środki trwałe w budowie
 

7. Ewidencja Śródków pieniężnych, krótkoterminowych aktywów finansowych i rozrachunków
7.1. Podstawy gospodarki środkami pieniężnymi
7.2. Krajowe i zagraniczne środki pieniężne w kasie
7.3. Rachunki i kredyty bankowe
7.4. Inne środki pieniężne
7.5. Krótkoterminowe aktywa finansowe
7.6. Rozrachunki i roszczenia
 

8. Ewidencja materiałów i towarów
8.1. Klasyfikacja oraz wycena materiałów i towarów
8.2. Rozliczenie zakupu
8.3. Ewidencja materiałów
8.4. Zasady księgowania towarów
 

9. Ewidencja i rozliczanie kosztów
9.1. Pojecie i klasyfikacja kosztów
9.2. Ogólne zasady księgowania i rozliczania kosztów
9.3. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
9.4. Księgowe ujęcie kosztów działalności
9.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 

10. Zasady kalkulacji i ewidencji produktów pracy
10.1. Pojęcie i rodzaje kalkulacji
10.2. Podstawowe metody kalkulacji
10.3. Produkty pracy, ich klasyfikacja i wycena
10.4. Ewidencja produktów i usług
 

11. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
11.1. Ewidencja sprzedaży produktów
11.2. Koszt sprzedanych produktów
11.3. Ewidencja sprzedaży towarów i materiałów
11.4. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu
11.5. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
11.6. Koszty i przychody finansowe
11.7. Straty i zyski nadzwyczajne
 

12. Kapitały, fundusze, rezerwy i wyniki finansowe
12.1. Rodzaje kapitałów, funduszy i rezerw
12.2. Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych
12.3. Rezerwy
12.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
12.5. Fundusze specjalne
12.6. Wynik finansowy i jego rozliczenie
 

13. Ujęcie w rachunkowości łacenia się spółek
13.1. Zasady łączenia się spółek
13.2. Rozliczenie łączenia się spółek metodą nabycia
13.3. Rozliczenie połączenia spółek metodą łączenia udziałów
 

14. Sprawozdawczość finansowa
14.1. Istota i klasyfikacja sprawozdań finansowych
14.2. Bilans
14.3. Rachunek zysków i strat
14.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
14.5. Rachunek przepływów pieniężnych
14.6. Informacja dodatkowa
14.7. Sprawozdanie z działalności jednostki
14.8. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej
14.9. Badanie rocznych sprawozdań finansowych
 

Wykaz aktów prawnych

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl