Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Ewidencja podatkowa i bilansowa Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki

Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Ewidencja podatkowa i bilansowa
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2255-7
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  50.92 PLN
Oszczędzasz: 8.98 PLN


Zmiany w ustawie o rachunkowości, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. mają na celu zwiększenie rzetelności, jasności i porównywalności sprawozdań finansowych oraz ograniczenie obciążeń ewidencyjnych i administracyjnych, przede wszystkim w mikro i małych przedsiębiorstwach. Jest to bardzo istotne, gdyż to właśnie mikro i małe przedsiębiorstwa dominują w strukturze polskiej gospodarki.  Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. nowej klasyfikacji jednostek gospodarczych, nowych definicji wielu pojęć, metod wyceny, sporządzania dokumentacji, ewidencji na potrzeby sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych, zmian zakresu bilansu oraz rachunku zysków i strat, treści informacji podatkowej, sprawozdania z działalności jednostki gospodarczej.

 

Książka jest przeznaczona dla pracowników mikro i małych firm odpowiedzialnych za ewidencję gospodarczą, osób prowadzących biura rachunkowe, uczestników kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości [szczególnie dla mikro i małych firm], studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów, uczniów średnich szkół ekonomicznych.

Liczba stron 242
Rok wydania 2016
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Mikro i małe jednostki gospodarcze oraz ich obowiązki ewidencyjne
Teresa Kiziukiewicz
1.1. Specyficzne cechy oraz kryteria podziału mikro i małych jednostek gospodarczych
1.2. Formy ewidencji prowadzonej przez mikro i małe jednostki
1.3. Dokumenty jako podstawa zapisów w ewidencjach podatkowych i księgach
rachunkowych

 

2. Ewidencja przychodów na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego
Teresa Kiziukiewicz
2.1. Ogólne zasady funkcjonowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
2.2. Procedura ustalania ryczałtu
2.3. Ewidencja przychodów podatników zryczałtowanego podatku dochodowego
2.4. Dodatkowe ewidencje podatników zryczałtowanego podatku dochodowego
2.5. Ustalanie zobowiązania podatkowego na podstawie ewidencji przychodów

 

3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Teresa Kiziukiewicz
3.1. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.2. Układ podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.3. Bieżąca ewidencja przychodów i rozchodów
3.4. Ewidencje uzupełniające do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.5. Czynności związane z zamknięciem PKPiR

 

4. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Teresa Kiziukiewicz
4.1. Zasady prowadzenia rachunkowości
4.2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
4.3. Zakładowy plan kont
4.4. Otwarcie, ewidencja i zamknięcie ksiąg rachunkowych
4.5. Weryfikacja zapisów księgowych na podstawie inwentaryzacji

 

5. Ewidencja aktywów i pasywów
Kazimierz Sawicki
5.1. Aktywa trwałe
5.2. Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe
5.3. Należności krótkoterminowe
5.4. Materiały i towary
5.5. Kapitały i rezerwy
5.6. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych mikro
5.7. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych małych

 

6. Ewidencja kosztów, przychodów i wyniku finansowego
Kazimierz Sawicki
6.1. Koszty, ich rozliczanie i kalkulacja
6.2. Przychody z normalnej działalności operacyjnej
6.3. Elementy wyniku finansowego i jego podział
6.4. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych mikro i małych

 

7. Sprawozdania finansowe
Kazimierz Sawicki
7.1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
7.2. Bilans
7.3. Rachunek zysków i strat
7.4. Informacja dodatkowa
7.5. Sprawozdanie z działalności
7.6. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych mikro
7.7. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych małych

 

Bibliografia

Produkty powiązane (2)
Rachunkowość jednostek gospodarczych Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Ewidencja podatkowa i bilansowa -15%
Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz
Rachunkowość jednostek gospodarczych
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Rachunkowość małych przedsiębiorstw -15%
Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki
Rachunkowość małych przedsiębiorstw
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Nasi klienci wybrali także
Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Ewidencja podatkowa i bilansowa -15%
Redakcja naukowa Stanisław Marek, Maria Białasiewicz
Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza
Cena po rabacie: 55.17 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl