Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak

Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania
Produkt niedostępny

ISBN: 978-83-208-2169-7
Cena katalogowa: 64.90 PLN
Cena po rabacie:  55.17 PLN
Oszczędzasz: 9.73 PLN

Rachunkowość zarządcza jest zbiorem metod i działań analityczno-rachunkowych będących narzędziem dostarczania informacji niezbędnych do usprawnienia bieżącej działalności przedsiębiorstwa i kształtowania jego efektywnego rozwoju w przyszłości. Treścią niniejszej książki są więc metody pozyskiwania informacji i ich zastosowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Rachunkowość zarządcza jest nastawiona na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Dlatego głównym źródłem informacji generowanych przez rachunkowość jest rachunek kosztów. Znalazło to wyraz w strukturze zawartości książki. Składa się ona z trzech części poświęconych:

 

• rachunkowi kosztów jako źródłu informacji zarządczej,

 

• modelom rachunku kosztów,

 

• narzędziom rachunkowości zarządczej.

 

W prezentowaniu poszczególnych zagadnień ujętych w książce autorzy zastosowali wielokrotnie sprawdzony schemat poznawczy: najpierw przedstawili podstawy teorii, a następnie zilustrowali ją przykładami praktycznymi. Podejście to pozwala poznać problem i zrozumieć przydatność jego zastosowania w praktyce. Weryfikacji poznanych zagadnień służą pytania testowe i zadania do samodzielnego rozwiązania zamieszczone na końcu rozdziałów.

 

Książkę polecamy studentom kierunków ekonomicznych, słuchaczom studiów podyplomowych, a także menedżerom, analitykom finansowym i pracownikom służb finansowych

Liczba stron 404
Rok wydania 2014
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I
Rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej
Ksenia Czubakowska

 

1. Istota i zakres rachunkowości zarządczej
1.1. Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny zarządzania
1.2. Ewolucja rachunkowości zarządczej
1.3. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa
1.4. Rachunkowość zarządcza a rachunek kosztów
1.5. Pytania do rozdziału 1

 

2. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja
2.1. Pojęcie kosztów
2.2. Koszty a pojęcia bliskoznaczne i rozłączne
2.3. Kryteria klasyfikacyjne kosztów w rachunkowości finansowej
2.4. Kryteria klasyfikacyjne kosztów w rachunkowości zarządczej
2.5. Pytania do rozdziału 2

 

3. Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej
3.1. Grupowanie kosztów według rodzajów
3.2. Grupowanie kosztów według miejsc ich powstawania
3.3. Grupowanie kosztów według nośników
3.4. Czasowe rozgraniczenie kosztów
3.5. Pytania i zadania do rozdziału 3

 

4. Procedury rozliczania kosztów
4.1. Zasady, etapy i kierunki rozliczeń kosztów
4.2. Rozliczanie kosztów pośrednich
4.3. Rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej
4.4. Pytania i zadania do rozdziału 4

 

5. Kalkulacyjny rachunek kosztów
5.1. Istota, przedmiot i zadania kalkulacji
5.2. Kalkulacja podziałowa i jej odmiany
5.3. Kalkulacja doliczeniowa i jej odmiany
5.4. Szczegółowe metody kalkulacji
5.5. Pytania i zadania do rozdziału 5

 

Część II
Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej
Edward Nowak

 

6. Istota i rodzaje modeli rachunku kosztów
6.1. Pojęcie modeli rachunku kosztów i kryteria ich klasyfikacji
6.2. Systematyczny rachunek kosztów
6.3. Modele rachunku kosztów a zakres rzeczowy kosztów
6.4. Modele rachunku kosztów a zakres czasowy kosztów
6.5. Odmiany rachunku kosztów
6.6. Rachunki kosztów kontrolne i decyzyjne
6.7. Pytania do rozdziału 6

 

7. Rachunek kosztów zmiennych
7.1. Istota rachunku kosztów zmiennych
7.2. Podział kosztów na stałe i zmienne
7.3. Rachunek kosztów zmiennych w podstawowym ujęciu
7.4. Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych
7.5. Wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych
7.6. Pytania i zadania do rozdziału 7

 

8. Rachunek kosztów standardowych
8.1. Istota rachunku kosztów standardowych
8.2. Standardowe koszty bezpośrednie
8.3. Standardowe koszty pośrednie
8.4. Ustalanie odchyleń od kosztów standardowych
8.5. Pytania i zadania do rozdziału 8

 

9. Rachunek kosztów działań
9.1. Założenia rachunku kosztów działań
9.2. Identyfikacja działań i nośników kosztów
9.3. Kalkulacja kosztów działań
9.4. Kalkulacja kosztów produktów
9.5. Pytania i zadania do rozdziału 9

 

10. Modele strategicznego zarządzania kosztami
10.1. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
10.2. Rachunek kosztów docelowych
10.3. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia
10.4. Rachunek kosztów jakości
10.5. Pytania i zadania do rozdziału 10

 

11. Analiza kosztów przedsiębiorstwa
11.1. Istota i zadania analizy kosztów
11.2. Analiza dynamiki kosztów
11.3. Analiza struktury kosztów
11.4. Wskaźnikowa analiza kosztów
11.5. Pytania i zadania do rozdziału 11

 

Część III
Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania
Wiktor Gabrusewicz

 

12. Analiza progu rentowności
12.1. Próg rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem
12.2. Próg rentowności w produkcji jednoasortymentowej
12.3. Próg rentowności w produkcji wieloasortymentowej
12.4. Próg rentowności gotówkowy
12.5. Analiza wrażliwości w progu rentowności
12.6. Dźwignia operacyjna
12.7. Pytania i zadania do rozdziału 12

 

13. Decyzje cenowe
13.1. Rola cen w działalności przedsiębiorstwa
13.2. Czynniki kształtujące ceny
13.3. Metody ustalania cen
13.4. Ustalanie dolnych granic cen
13.5. Ceny transferowe
13.6. Pytania i zadania do rozdziału 13

 

14. Krótkookresowe rachunki decyzyjne
14.1. Istota decyzji krótkookresowych i rola rachunkowości zarządczej w ich podejmowaniu
14.2. Wybór struktury asortymentowej
14.3. Wybór technologii produkcji
14.4. Decyzje typu wytwarzać czy zaniechać produkcji
14.5. Decyzje typu wytwarzać czy kupić
14.6. Pytania i zadania do rozdziału 14

 

15. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem
15.1. Istota i rola budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
15.2. Klasyfikacja budżetów
15.3. Metody budżetowania
15.4. Struktura budżetu przedsiębiorstwa
15.5. Etapy budżetowania
15.6. Procedura sporządzania budżetu przedsiębiorstwa
15.7. Pytania i zadania do rozdziału 15

 

16. Ustalanie odchyleń i ich analiza
16.1. Istota odchyleń i ich rodzaje
16.2. Analiza odchyleń kosztów bezpośrednich
16.3. Analiza odchyleń kosztów pośrednich
16.4. Pytania i zadania do rozdziału 16

 

17. System pomiaru dokonań przedsiębiorstwa w rachunkowości zarządczej
17.1. Istota i znaczenie systemu pomiaru dokonań przedsiębiorstwa
17.2. Mierniki oceny dokonań
17.3. Obszary oceny dokonań przedsiębiorstwa w ujęciu procesowym
17.4. Pytania do rozdziału 17

 

Odpowiedzi

 

Literatura

Produkty powiązane (1)
Rachunkowość zarządcza. Przykłady i zadania Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania -15%
Redakcja naukowa Robert Kowalak
Rachunkowość zarządcza. Przykłady i zadania
Cena po rabacie: 50.92 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl