Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Zaawansowana rachunkowość zarządcza Edward Nowak

Zaawansowana rachunkowość zarządcza
Produkt niedostępny

ISBN: 978-83-208-1825-3
Cena katalogowa: 62.90 PLN
Cena po rabacie:  30.00 PLN
Oszczędzasz: 32.90 PLN

Autor, przedstawiając zagadnienia z zakresu zaawansowanej rachunkowości zarządczej, omówił narzędzia, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach złożoności procesów gospodarczych i zmienności otoczenia. W przystępny sposób zaprezentował koncepcje teoretyczne i rozwiązania metodyczne rachunkowości zarządczej, umożliwiające podejmowanie przez menedżerów optymalnych decyzji ekonomicznych.

Liczba stron 340
Rok wydania 2009
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie II zm.
Oprawa miękka
Format 162x237

Spis treści

Słowo wstępne


1. Zakres zaawansowanej rachunkowości zarządczej
1.1. Pojęcie i zadania rachunkowości zarządczej
1.2. Rachunkowość zarządcza operacyjna i strategiczna
1.3. Zadania strategicznej rachunkowości zarządczej
1.4. Podejście modelowe w rachunkowości zarządczej
1.5. Istota zaawansowanej rachunkowości zarządczej


2. Uwarunkowania zaawansowanej rachunkowości zarządczej
2.1. Potrzeby zarządzania strategicznego
2.2. Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej
2.3. Zmiana wartości pieniądza w czasie
2.4. Działanie inflacji


3. Wyznaczanie funkcji regresji kosztów i przychodów
3.1. Proces budowy funkcji regresji
3.2. Funkcje regresji kosztów
3.3. Funkcje regresji przychodów


4. Prognozowanie sprzedaży i kosztów
4.1. Istota i znaczenie prognozowania w przedsiębiorstwie
4.2. Prognozowanie na podstawie funkcji trendu
4.3. Prognozowanie na podstawie funkcji regresji
4.4. Prognozowanie adaptacyjne


5. Analiza progu rentowności - ujecie rozszerzone
5.1. Standardowa postać analizy progu rentowności
5.2. Analiza progu rentowności produkcji wieloasortymentowej
5.3. Dynamiczna analiza progu rentowności
5.4. Analiza progu rentowności w warunkach wzrostu cen
5.5. Analiza progu rentowności przy zależnościach nieliniowych
5.6. Analiza progu rentowności w warunkach niepewności

  
6. Informacje o kosztach i wynikach w podejmowaniu decyzji
6.1. Podstawy rachunków optymalizacyjnych
6.2. Wybór struktury asortymentowej produkcji
6.3. Ustalanie wielkości partii produkcji i zamówienia
6.4. Ustalanie cen sprzedaży produktów
6.5. Optymalizacja przewozów i zagadnienia pokrewne
6.6. Wybór sposobu produkcji


7. Wybory decyzyjne w warunkach niepewności i ryzyka
7.1. Procedura podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka
7.2. Macierz konsekwencji wyborów decyzyjnych
7.3. Reguły decyzyjne w warunkach niepewności
7.4. Minimalizacja skutków błędnych decyzji
7.5. Reguła decyzyjna w warunkach ryzyka


8. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych
8.1. Założenia metod dyskontowych
8.2. Wartość zaktualizowana netto
8.3. Wskaźniki efektywności inwestycji
8.4. Wewnętrzna stopa zwrotu
8.5. Okres zwrotu


9. Rachunek odpowiedzialności
9.1. Decentralizacja zarządzania a ośrodki odpowiedzialności
9.2. Istota i zakres rachunku odpowiedzialności
9.3. Kryteria wyodrębniania i rodzaje ośrodków odpowiedzialności
9.4. Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności
9.5. Rozliczenia między ośrodkami odpowiedzialności
9.6. Bilansowanie programów działania ośrodków odpowiedzialności


10. Systemy zarządzania kosztami zorientowane na procesy
10.1. Procesy jako przedmiot zarządzania kosztami
10.2. Zarządzanie kosztami działań
10.3. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
10.4. Rachunek kosztów docelowych
10.5. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia


11. Ocena skutków ekonomicznych restrukturyzacji przedsiębiorstwa
11.1. Pojęcie restrukturyzacji i jej formy
11.2. Istota oceny efektywności restrukturyzacji
11.3. Ocena skutków restrukturyzacji organizacyjnej
11.4. Ocena skutków restrukturyzacji technologicznej


12. Pomiar wartości przedsiębiorstwa
12.1. Przesłanki pomiaru wartości przedsiębiorstwa
12.2. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw
12.3. Dochodowe i mieszane metody wyceny przedsiębiorstw
12.4. Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa


13. Budżetowanie rezultatów działalności przedsiębiorstwa
13.1. Istota i znaczenie budżetowania
13.2. Budżet przedsiębiorstwa i jego elementy
13.3. Sposoby sporządzania budżetu
13.4. Budżetowanie sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia
13.5. Budżetowanie kosztów i wyników ze sprzedaży


14. Kontrola zarządcza
14.1. Istota i zadania kontroli zarządczej
14.2. Organizacja systemu kontroli zarządczej
14.3. Rodzaje kontroli
14.4. Metody kontroli
14.5. Kontrola budżetowa


15. Ocena realizacji strategii przedsiębiorstwa
15.1. Istota kontroli strategicznej
15.2. Kluczowe czynniki sukcesu
15.3. Piramidy pomiaru dokonań
15.4. Strategiczna karta wyników


Literatura


Indeks

Produkty powiązane (2)
Controlling w działalności przedsiębiorstwa Zaawansowana rachunkowość zarządcza -15%
Redakcja naukowa Edward Nowak
Controlling w działalności przedsiębiorstwa
Cena po rabacie: 57.72 PLN
Przychody - koszty - wynik finansowy przedsiębiorstwa -15%
Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak
Przychody - koszty - wynik finansowy przedsiębiorstwa
Cena po rabacie: 52.62 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl