Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki
Rachunkowość
 
Strona: 1 2
Zaawansowana rachunkowość zarządcza Rachunkowość -15%
Zaawansowana rachunkowość zarządcza

W książce zostały zaprezentowane narzędzia, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce. Przystępnie przedstawiono koncepcje teoretyczne i rozwiązania metodyczne zaawansowanej

Cena: 59.42 PLN
Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Ewidencja podatkowa i bilansowa -15%
Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Ewidencja podatkowa i bilansowa

Zmiany w ustawie o rachunkowości, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. mają na celu zwiększenie rzetelności, jasności i porównywalności sprawozdań finansowych oraz ograniczenie

Cena: 50.92 PLN
Rachunkowość. Zasady i metody -15%
Rachunkowość. Zasady i metody

Rachunkowość zajmuje się wartościowym pomiarem zdarzeń i zjawisk zachodzących w jednostkach gospodarczych. Przy tym w rachunkowości najistotniejsze jest, aby dostarczała informacji rzetelnych, kompletnych

Cena: 50.92 PLN
Rachunkowość. Kurs podstawowy -15%
Rachunkowość. Kurs podstawowy

Książka obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarcze. Autor omówił w niej:

 

ogólne zasady prowadzenia

Cena: 50.92 PLN
Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa -15%
Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa to bardzo ważny podsystem rachunkowości. Jest sztuką syntetycznego ujęcia fundamentów, na których stoi przedsiębiorstwo i realizuje swoją działalność. Spośród

Cena: 55.17 PLN
Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej -15%
Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się m.in. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,

Cena: 50.92 PLN
Rachunek kosztów i wyników -15%
Rachunek kosztów i wyników

Książka zawiera opis najważniejszych pojęć związanych z kosztami i przychodami, kalkulacją kosztów, wynikiem finansowym i sprawozdawczością finansową. Przedstawiono w niej podstawowe elementy

Cena: 50.92 PLN
Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania -15%
Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania

Rachunkowość zarządcza jest zbiorem metod i działań analityczno-rachunkowych będących narzędziem dostarczania informacji niezbędnych do usprawnienia bieżącej działalności przedsiębiorstwa

Cena: 55.17 PLN
Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości -15%
Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości

Prowadzenie działalności gospodarczej implikuje wiele zdarzeń, których wynikają określone skutki podatkowe, w tym z tytułu podatku dochodowego. Obecny w sprawozdaniach finansowych podatek odroczony jest

Cena: 46.67 PLN
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych -15%
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych

Książka składa się z pięciu rozdziałów, w których przedstawiono kompleksowo problemy rachunkowości: państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, jednostek non profit, podmiotów leczniczych,

Cena: 55.17 PLN
Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany -15%
Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany

W książce przedstawiono: problem różnicowania rachunkowości na świecie w dobie globalizacji, procesy zmierzające do ujednolicenia rozwiązań z jej zakresu w skali międzynarodowej oraz wybrane

Cena: 59.42 PLN
Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych -15%
Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych

W warunkach wzrostu globalnych rynków kapitałowych koniecznością staje się dążenie do harmonizacji i unifikacji rachunkowości finansowej oraz standardów sprawozdawczości. Dostosowywanie polskich przepisów

Cena: 55.17 PLN
Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki -15%
Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki

Autorzy niniejszej książki podjęli się przedstawienia rozwiązań rachunkowości szczególnie istotnych ze względu na rodzaj działalności przedsiębiorstw prowadzonej w poszczególnych sektorach gospodarki. Zakres

Cena: 50.92 PLN
Rachunkowość przedsiębiorstw -15%
Rachunkowość przedsiębiorstw

Zawartość informacyjna książki uwzględnia zapotrzebowanie kadry kierowniczej na informacje o dokonaniach i rentowności przedsiębiorstw oraz o ich sytuacji majątkowej i finansowej. Posiadanie takich danych

Cena: 55.17 PLN
Rachunkowość zarządcza. Przykłady i zadania -15%
Rachunkowość zarządcza. Przykłady i zadania

Rachunkowość zarządcza stanowi istotny element systemu zarządzania, który wspomaga podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach organizacji przedsiębiorstwa. Odpowiednio zastosowane narzędzia rachunkowości zarządczej ograniczają

Cena: 50.92 PLN
Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach -15%
Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach

Różnorodne sytuacje, z którymi firmy mają do czynienia, powodują określone skutki w ich sprawozdaniach finansowych. W książce Autorzy przedstawili zagadnienia, które ilustrują bilansowe i podatkowe konsekwencje

Cena: 50.92 PLN
Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania -15%
Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania

Szczegółowa analiza sprawozdania finansowego jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w zakresie rozwoju jednostki prowadzącej działalność gospodarczą. Dlatego też sprawozdanie to powinno być wiarygodnym źródłem

Cena: 50.92 PLN
Rachunkowość małych przedsiębiorstw -15%
Rachunkowość małych przedsiębiorstw

W gospodarce rynkowej dominującą grupą są małe jednostki. Tworzą one zróżnicowaną zbiorowość, w której można wyróżnić podmioty prowadzące działalność gospodarczą na różną skalę i o rozmaitym charakterze.

Cena: 50.92 PLN
Rachunkowość jednostek gospodarczych -15%
Rachunkowość jednostek gospodarczych

Podstawowa funkcja rachunkowości jest dostarczanie informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności jednostki gospodarczej, które są w usystematyzowany sposób prezentowane w sprawozdaniach

Cena: 55.17 PLN
Rachunek kosztów dla inżynierów -15%
Rachunek kosztów dla inżynierów

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki rachunku kosztów dla inżynierów. Umiejętność określania kosztów własnych produkcji jest podstawowym czynnikiem podejmowania decyzji

Cena: 50.92 PLN
Organizacja rachunkowości -15%
Organizacja rachunkowości

Organizacja rachunkowości jest bardzo istotna do uzyskania prawdziwego oraz rzetelnego obrazu stanu finansowo-majątkowego jednostki gospodarczej. Powinno się w niej uwzględniać specyfikę działalności firmy,

Cena: 50.92 PLN
Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzacych działalności gospodarczej -15%
Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzacych działalności gospodarczej

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działania i zaangażowanie obywateli w życie społeczne są podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw

Cena: 51.77 PLN
Zaawansowana rachunkowość finansowa -15%
Zaawansowana rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa zorientowana na zewnętrznych użytkowników informacji finansowych odgrywa szczególna rolę. Zmiany w regulacjach prawa bilansowego oraz podatkowego mają swoje odbicie w ujmowaniu,

Cena: 62.82 PLN
Rachunek kosztów. Modele i zastosowania -15%
Rachunek kosztów. Modele i zastosowania

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o klasycznych i nowoczesnych systemach rachunku kosztów, dzięki którym uzyskuje się wiarygodne informacje niezbędne do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem. Autorzy

Cena: 55.17 PLN
Strona: 1 2
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl