Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki
Zarządzanie i inżynieria produkcji
 
Zintegrowane systemy zarządzania Zarządzanie i inżynieria produkcji -15%
Zintegrowane systemy zarządzania
Podręcznik stanowi usystematyzowane kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania wsparte wieloma studiami przypadków. Omówiono w nim: zagadnienia automatyzacji metod
Cena: 55.17 PLN
Zarządzanie produkcją i usługami -15%
Zarządzanie produkcją i usługami

W podręczniku są zawarte podstawowe informacje pozwalające zrozumieć działanie systemu produkcyjnego i usługowego oraz poznać procesy, za pomocą których zasoby tych systemów są przekształcane w gotowe

Cena: 55.17 PLN
Metrologia -15%
Metrologia

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z metrologii – dziedziny wiedzy towarzyszącej człowiekowi od dawna, zarówno w życiu codziennym, jak i w procesach wytwarzania wszelkich dóbr. Różne urządzenia

Cena: 55.17 PLN
Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska -15%
Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska

Jest to nowatorska książka w oryginalny sposób ujmująca problematykę projektowania inżynierskiego połączonego z grafiką inżynierską i wspomaganiem komputerowym Przedstawiono w niej metody

Cena: 55.17 PLN
Organizacja systemów produkcyjnych -15%
Organizacja systemów produkcyjnych

Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą produkcji jako jednego z bardziej złożonych systemów organizacyjnych, charakteryzujących się określoną specyfiką, zwłaszcza w zmieniającym się i pełnym wyzwań

Cena: 55.17 PLN
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych -15%
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Podręcznik zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych, które są wyznacznikami nowoczesnej gospodarki. Autorzy omówili w nim między innymi strukturę

Cena: 55.17 PLN
Systemy wspomagania decyzji -15%
Systemy wspomagania decyzji

Celem podręcznika jest zarys problematyki systemów wspomagania decyzji (SWD) zarówno w zakresie teoretycznych podstaw konstrukcji i budowy, jak i praktycznych aspektów metod ich wdrażania

Cena: 55.17 PLN
Ekologia -15%
Ekologia

Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą nie tylko podstawowych pojęć związanych z ekologią i ochroną środowiska, lecz także aktualnie stosowanych uregulowań prawnych w zakresie celów, zadań i instrumentów

Cena: 50.92 PLN
Zarządzanie innowacjami -15%
Zarządzanie innowacjami
We współczesnej gospodarce stale rośnie znaczenie innowacyjności i wdrażania innowacji. Innowacyjność stanowi obecnie ważny czynnik konkurencyjności firm, regionów i gospodarek. W podręczniku omówiono: istotę
Cena: 55.17 PLN
Zarządzanie projektem -15%
Zarządzanie projektem
Podręcznik obejmuje wiedzę o tym, jak skutecznie realizować projekty, aby ich pozytywne rezultaty przełożyć na przyszły sukces organizacji. Zarządzanie projektami we współczesnym świecie nabrało więc szczególnego znaczenia,
Cena: 55.17 PLN
Zarządzanie środowiskowe -15%
Zarządzanie środowiskowe
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania środowiskowego. Przedstawiono w nim doraźne i prewencyjne działania wpływające na kształtowanie i jakość środowiska. Autorzy omówili w książce:
Cena: 50.92 PLN
Procesy produkcyjne -15%
Procesy produkcyjne

Podręcznik zawiera zarys wiedzy z zakresu technik i technologii wytwarzania, doboru i organizacji procesów produkcyjnych, określenia optymalnego przebiegu procesu, projektowania systemów produkcyjnych. Dołączona do

Cena: 55.17 PLN
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie -15%
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakimi są prognozowanie i symulacja. Omówiono w nim między innymi techniki prognozowania na podstawie modelu ekonometrycznego
Cena: 55.17 PLN
Finanse i rachunkowość -15%
Finanse i rachunkowość

Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in.

rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa; konto jako podstawowe urządzenie księgowe; koszty
Cena: 55.17 PLN
Zarządzanie strategiczne dla inżynierów -15%
Zarządzanie strategiczne dla inżynierów

Zarządzanie strategiczne jest nowoczesnym narzędziem zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach. Autorzy pokazali: istotę strategii i zarządzania strategicznego oraz ich rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem;

Cena: 55.17 PLN
Logistyka w przedsiębiorstwie -15%
Logistyka w przedsiębiorstwie

We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki; procesach logistycznych

Cena: 55.17 PLN
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem -15%
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu jakością produkcji i bezpieczeństwem produktu. Autorzy przedstawili: historię, filozofię i istotę jakości; pomiar i ocenę jakości; środowisko i zasady zarządzania

Cena: 50.92 PLN
Zarządzanie wiedzą -15%
Zarządzanie wiedzą
We współczesnej gospodarce o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa często przesądza wiedza zgromadzona przez jego pracowników oraz zawarta w danych przez nie gromadzonych. W podręczniku została zawarta wiedza
Cena: 50.92 PLN
Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich -15%
Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Celem książki jest prezentacja architektur i zasobów systemów informatycznych oraz sposobów ich wykorzystania przez inżynierów zajmujących się inżynierią produkcji. Scharakteryzowano w niej narzędzia
Cena: 50.92 PLN
Zarządzanie dla inżynierów -15%
Zarządzanie dla inżynierów

Zarządzanie, czyli zmniejszanie niepewności działania przez podejmowanie trafnych decyzji, nie ogranicza się głównie do koordynacji, nadzoru i kontroli, ale obejmuje także funkcje planowania, kierowania,

Cena: 50.92 PLN
Marketing dla inżynierów -15%
Marketing dla inżynierów

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnego marketingu, jego genezy i dotychczasowych kierunków rozwoju, ale również ukazuje podstawowe tendencje i wyzwania, jakie będą mu towarzyszyć

Cena: 50.92 PLN
Rachunek kosztów dla inżynierów -15%
Rachunek kosztów dla inżynierów

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki rachunku kosztów dla inżynierów. Umiejętność określania kosztów własnych produkcji jest podstawowym czynnikiem podejmowania decyzji

Cena: 50.92 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl