Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Innowacje w organizacji Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł-Nadolna

Innowacje w organizacji
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-1939-7
Cena katalogowa: 49.90 PLN
Cena po rabacie:  42.42 PLN
Oszczędzasz: 7.48 PLN


Nowe wyzwania związane z globalizacją, postępem technologicznym, rosnącą konkurencyjnością państw spoza triady (Chin i Indii) wymuszają na Unii Europejskiej konieczne zmiany. Kryzys finansowy, bariery strukturalne wzrostu gospodarczego i spowolnienie jego tempa, wysoki poziom bezrobocia oraz fiasko strategii lizbońskiej spowodowały następny przełom w myśleniu o przyszłości Europy. Zmiany dotyczą następujących obszarów: badań i innowacji, zatrudnienia, edukacji, klimatu oraz walki z ubóstwem.
Koncepcja książki opiera się z jednej strony na nowatorskim podejściu do problematyki innowacji i innowacyjności, z drugiej zaś na logicznej konstrukcji. Innowacje będą badane na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomicznym.
Podejście mikroekonomiczne dotyczy innowacji w organizacji. Punktem wyjścia jest określenie istoty innowacji i procesu innowacyjnego. W roku 2005 w trzeciej edycji podręcznika Oslo Manual rozszerzono typologię innowacji, wprowadzając oprócz innowacji-produktów i innowacji-procesów, również innowacje usługowe — organizacyjne i marketingowe — jako dwa nowe rodzaje innowacji, równorzędne dwóm poprzednio wymienionym. Niesie to określone konsekwencje dla innowacyjności organizacji i państw. Poziom makroekonomiczny dotyczy polityki innowacyjnej państwa polskiego oraz Unii Europejskiej jako ugrupowania.
 

Książka składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym — wprowadzającym — wyjaśnione zostały aspekty teoretyczne innowacji i procesów innowacyjnych. Niejednoznaczność pojęć i brak jednej definicji wymagają przeglądu istniejących kategorii. Rozdział drugi jest próbą identyfikacji potencjału działalności innowacyjnej i czynników oddziałujących na procesy innowacyjne w organizacji (pochodzących z makro- i mikrootoczenia oraz potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa). Rozdział trzeci dotyczy działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (poziom innowacyjności, nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce i w Unii Europejskiej). Rozdział zamykają modele procesu innowacyjnego i dyfuzji innowacji. W rozdziale czwartym zastosowano podejście systemowe i zostały omówione: system zarządzania innowacjami w Unii Europejskiej, polityka innowacyjna państwa oraz jej wpływ na procesy innowacyjne.


Autorzy, prof. dr hab. Władysław Janaszdr Katarzyna Kozioł-Nadolna, adresowali ją do słuchaczy kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, pracowników podnoszących kwalifikacje z tego zakresu, a także menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze.

Liczba stron 176
Rok wydania 2011
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format 162x237
Wstęp
 
Rozdział I Teoretyczne podstawy innowacji
1.1. Pojęcie innowacji
1.2. Proces innowacyjny
1.3. Rodzaje i źródła innowacji
1.4. Wiedza i innowacje w tworzeniu wartości organizacji
 
Rozdział II Potencjał i uwarunkowania procesów innowacyjnych w organizacji
2.1. Potencjał działalności innowacyjnej
2.2. Uwarunkowania procesów innowacyjnych
2.3. Wybrane czynniki determinujące procesy innowacyjne
 
Rozdział III Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce
3.1. Innowacyjność przedsiębiorstw polskich w latach 2006–2008
3.2. Nakłady na sferę B+R w Polsce i w Unii Europejskiej
3.3. Modele procesu innowacyjnego i dyfuzji innowacji
 
Rozdział IV Polityka państwa jako stymulanta działalności innowacyjnej organizacji
4.1. System zarządzania wiedzą i innowacjami w Unii Europejskiej
4.2. Polityka innowacyjna a polityka: naukowa, naukowo-techniczna i przemysłowa
4.3. Wpływ polityki innowacyjnej państwa na procesy innowacyjne
 
Zakończenie
Bibliografia
Produkty powiązane (5)
Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy Innowacje w organizacji -15%
Małgorzata Dolińska
Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy
Cena po rabacie: 40.72 PLN
Innowacje w organizacji -15%
Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł-Nadolna
Innowacje w organizacji
Cena po rabacie: 42.42 PLN
Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju -40%
Redakcja naukowa Urszula Płowiec
Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju
Cena po rabacie: 40.74 PLN
Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne -15%
Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska -15%
Nasi klienci wybrali także
Przychody - koszty - wynik finansowy przedsiębiorstwa Innowacje w organizacji -15%
Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak
Przychody - koszty - wynik finansowy przedsiębiorstwa
Cena po rabacie: 52.62 PLN
Rachunkowość. Kurs podstawowy -15%
Edward Nowak
Rachunkowość. Kurs podstawowy
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Innowacje społeczne w teorii i praktyce -15%
Redakcja naukowa Joanna Wyrwa
Innowacje społeczne w teorii i praktyce
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Makroekonomia -15%
Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor
Makroekonomia
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka -15%
Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg
Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka
Cena po rabacie: 50.92 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl