Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski

Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-1820-8
Cena katalogowa: 60.90 PLN
Cena po rabacie:  51.77 PLN
Oszczędzasz: 9.13 PLN

Podręcznik zawiera syntezę podstawowej wiedzy na temat konkurencji, konkurencyjności i innowacyjności, w którą została wpisana teoria klastrów biznesowych. Współcześnie rośnie bowiem zainteresowanie tworzeniem klastrów, które mobilizują potencjał regionów i mają prowadzić do wzrostu ich konkurencyjnej przewagi czy bardziej zrównoważonego rozwoju. Zaletą podręcznika są prezentacje dziesięciu klastrów wysokiej i średniej technologii, a także analiza czynników sukcesu i warunków rozwoju klastrów w Polsce.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Liczba stron 308
Rok wydania 2009
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów
Wstęp


Rozdział 1. Koncepcja klastrów w naukach ekonomicznych
1.1. Teoria klastrów w perspektywie nauk ekonomicznych
1.1.1. Ekonomia klasyczna i neoklasyczna
1.1.2. Nurt instytucjonalny
1.1.3. Teoria ekonomii ewolucyjnej - znaczenie innowacji
1.2. Rola klastrów w rozwoju trwałym i zrównoważonym oraz w realizacji zasad społecznej gospodarki rynkowej
 

Rozdział 2. Teoretyczne i praktyczne aspekty konkurencji oraz konkurencyjności
2.1. Konkurencja i konkurencyjność
2.1.1. Konkurencja, jej skutki i ochrona
2.1.2. Pojecie konkurencyjności i miary jej oceny
2.2. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw
2.2.1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw
2.2.2. Rodzaje przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw i ich źródła


Rozdział 3. Podstawy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów
3.1. Rozwój przedsiębiorczości
3.2. Kształtowanie jakości środowiska lokalnego
3.3. Polityka konkurencji
3.4. Zmiana struktur organizacyjno-własnościowych podmiotów


Rozdział 4. Innowacyjność gospodarki
4.1. Innowacje i innowacyjność
4.2. Podmioty w procesie innowacji
4.3. Związek innowacyjności z konkurencyjnością
4.3.1. Zarządzanie jakością a konkurencyjność
4.3.2. Jakość i satysfakcja konsumenta a innowacyjność
4.3.3. Bariery techniczne - eksport, import i jakość
4.3.4. Czas i szybkość a innowacyjność
4.3.5. Elastyczne systemy produkcji a innowacje
4.3.6. Dyferencjacja produktów a innowacyjność


Rozdział 5. Praktyczne aspekty oceny innowacyjności gospodarek
5.1. Wpływ innowacyjności na wzrost gospodarczy
5.2. Analiza innowacyjności gospodarek
5.2.1. Sumaryczny indeks innowacyjności w Unii Europejskiej (SII)
5.2.2. Globalny sumaryczny indeks innowacyjności (GSII)
5.3. Aktywność innowacyjna krajów Unii Europejskiej
5.4. Miejsce Polski w rankingu innowacyjności państw
5.4.1. Polska na tle świata i Unii Europejskiej
5.4.2. Regiony polskie na tle regionów europejskich
5.4.3. Innowacyjność województw w Polsce


Rozdział 6. Sieci przedsiębiorstw a klastry biznesowe
6.1. Sieci przedsiębiorstw w teorii i praktyce
6.2. Klastry biznesowe i ich cechy
6.3. Typy klastrów biznesowych
6.4. Inicjatywy klastrowe i zarządzanie klastrami
6.5. Metody identyfikowania klastrów i warunków ich tworzenia
6.6. Założenia metodyczne prognozowania ekonomicznych wyników klastrów


Rozdział 7. Wybrane determinanty rozwoju klastrów biznesowych
7.1. Kapitał społeczny
7.1.1. Pojęcie i istota kapitału społecznego
7.1.2. Wpływ kapitału społecznego na formy współpracy podmiotów
7.1.3. Kapitał społeczny Wielkopolski w świetle badań empirycznych
7.2. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju klastrów
7.3. Wejście Polski do strefy euro a konkurencyjność MSP i klastrów


Rozdział 8. Praktyczne aspekty rozwoju klastrów. Świat - Europa - Polska
8.1. Prezentacja klastrów w regionach
8.1.1. Klastry w Andhra Pradesh (Indie)
8.1.2. Inicjatywy klastrowe w Kazachstanie
8.1.3. Budowa klastra oprogramowania w stanie Parana (Brazylia)
8.1.4. Klastry w fotonice
8.1.5. Klaster płytek ceramicznych w Hiszpanii
8.1.6. Superklaster nanomateriałów w Niemczech
8.1.7. Przykłady klastrów w dziedzinie biotechnologii
8.1.8. Wybrane klastry high-tech w Polsce
8.1.9. Klaster meblarski w Swarzędzu
8.1.10. Klaster firm szkutniczych w Ostródzie
8.2. Klastry wysokich technologii w Polsce - czynniki sukcesu i bariery rozwoju
8.2.1. Wprowadzenie
8.2.2. Metodyka badań
8.2.3. Analiza czynników sukcesu
8.2.4. Analiza warunków sukcesu
8.3. Rola instytucji innowacyjnych w rozwoju klastrów i regionów w Polsce


Streszczenie
Summary
Bibliografia
Indeks rzeczowy

Produkty powiązane (1)
Innowacje w organizacji Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska -15%
Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł-Nadolna
Innowacje w organizacji
Cena po rabacie: 42.42 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl