Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Przedsiębiorczość Agnieszka Kurczewska

Przedsiębiorczość
Produkt niedostępny

ISBN: 978-83-208-2084-3
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  50.92 PLN
Oszczędzasz: 8.98 PLN

W książce zaprezentowano syntezę najnowszych kierunków badań naukowych w dziedzinie przedsiębiorczości na świecie. Podjęto ważną i w Polsce praktycznie nieznaną problematykę sposobności i intencji przedsiębiorczych. Opisano przedsiębiorczość jako naukę oraz nakreślono jej specyfikę i główne obszary zainteresowań. W celu lepszego zrozumienia współczesnej przedsiębiorczości, w tym problematyki intencji i sposobności przedsiębiorczych, zastosowano podejście interdyscyplinarne. Wykorzystano przede wszystkim dorobek i warsztat ekonomii, socjologii oraz psychologii. Poza dyskusją syntetyzującą wątki teoretyczne, przeprowadzono badania empiryczne. Korzystano z metodologii badań jakościowych i ilościowych, w tym samym wskazując na szeroki potencjał metodologiczny badań z zakresu przedsiębiorczości.
Liczba stron 242
Rok wydania 2013
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ 1. Przedsiębiorczość jako nowy rodzaj dyscypliny naukowej
1.1. Akademicka tożsamość przedsiębiorczości
1.1.1. Problemy naukowości przedsiębiorczości
1.1.2. Ewolucja podejść do przedsiębiorczości i szerokie spektrum jej rozumienia
1.1.3. Przedsiębiorczość a nauki społeczne
1.1.4. Przedsiębiorczość a nauki humanistyczne
1.2. Esencja współczesnego rozumienia przedsiębiorczości
1.2.1. Kierunki rozwoju współczesnej nauki o przedsiębiorczości
1.2.2. Procesowe ujęcie przedsiębiorczości
1.3. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości
1.3.1. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości jako dyscyplina akademicka
1.3.2. Wyzwania edukacji
1.3.3. Sytuacja w Polsce

 

ROZDZIAŁ 2. Sposobności przedsiębiorcze
2.1. Sposobności przedsiębiorcze w świetle teorii
2.1.1. Pojęcie sposobności przedsiębiorczych, ich istota i natura
2.1.2. Podejścia badawcze do tematyki sposobności przedsiębiorczych
2.1.3. Sposobności jako proces i jako zespół kompetencji
2.1.4. Typologie sposobności przedsiębiorczych
2.1.5. Sposobności przedsiębiorcze a edukacja
2.2. Sposobności przedsiębiorcze w świetle badań empirycznych
2.2.1. Problem badawczy — moderatory sposobności przedsiębiorczych
2.2.2. Metodologia badań
2.2.3. Wyniki badań i ich analiza
2.2.4. Wnioski

 

ROZDZIAŁ 3. Intencje przedsiębiorcze
3.1. Intencje przedsiębiorcze w świetle teorii
3.1.1. Pojęcie intencji przedsiębiorczych i ich rola w przedsiębiorczości
3.1.2. Przegląd czynników kształtujących intencje przedsiębiorcze
3.1.3. Modele intencji przedsiębiorczych
3.1.4. Obszary i wyniki badań dotyczących intencji przedsiębiorczych
3.1.5. Intencje przedsiębiorcze a edukacja
3.2. Intencje przedsiębiorcze w świetle badań empirycznych
3.2.1. Problem badawczy
3.2.2. Metodologia badań
3.2.3. Wyniki badań i ich analiza
3.2.4. Wnioski

 

ROZDZIAŁ 4. Proces przedsiębiorczy jako interakcja sposobności i intencji
4.1. Zależność między sposobnościami i intencjami przedsiębiorczymi
4.2. Brakujące elementy modeli intencji i sposobności przedsiębiorczych
4.3. Ocena podejść do badań przedsiębiorczości —postulat podejścia ekonomiczno-
psychologicznego
Zakończenie
Aneks 1. Wzór ankiety
Aneks 2. Histogramy zmiennych
Aneks 3. Korelacje między zmiennymi
Bibliografia

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl