Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2068-3
Cena katalogowa: 64.90 PLN
Cena po rabacie:  55.17 PLN
Oszczędzasz: 9.73 PLN


„W literaturze stosunkowo rzadko podejmowany jest problem mechanizmów wyborów strategicznych, a zwłaszcza ryzyka tych wyborów. Tymczasem wybór koncepcji rozwoju to kluczowa faza zarządzania strategicznego, głównie z powodu ryzyka, które mu towarzyszy. Konsekwencje dokonywanych rozstrzygnięć są z reguły znaczące i trudno odwracalne. W tym wypadku ocena ryzyka wyborów i jego minimalizacja staje się kluczowym warunkiem skuteczności zarządzania strategicznego. To powoduje, że recenzowana praca wypełnia istotną lukę poznawczą o dużym znaczeniu dla praktyki gospodarczej.

 

Szczególnym walorem pracy jest jej empiryczny charakter. W zarządzaniu strategicznym, będącym typową nauką stosowaną, rozpoznanie doświadczeń praktyki gospodarczej jest najcenniejszą podstawą wnioskowania. Tymczasem empiryczne rozpoznanie podstawowych problemów kreowania rozwoju w polskich przedsiębiorstwach wydaje się wciąż dalece niezadowalające, w szczególności brakuje pogłębionych badań szczegółowych problemów zarządzania strategicznego na większych reprezentatywnych próbach przedsiębiorstw. Tym samym zrealizowany projekt badawczy i opis jego wyników w recenzowanej monografii stanowi istotny wkład do rozwoju nauki, interesujący dla teoretyków, ale także inspirujący dla praktyków gospodarczych”.

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Liczba stron 496
Rok wydania 2013
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem
1.1. Koncepcje wyjaśniania pojęcia „ryzyko”
1.1.1. Interdyscyplinarny fundament wiedzy o ryzyku
1.1.2. Ryzyko w naukach ekonomicznych
1.2. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.2.1. Wieloaspektowe rozumienie zarządzania przedsiębiorstwem
1.2.2. Informacyjny imperatyw wspomagania procesu zarządzania
1.2.3. Implikacje rodzaju sytuacji decyzyjnych dla realizacji zarządzania
1.2.4. Źródła zagrożeń działalności przedsiębiorstw i jej rezultatów
1.2.5. Konsekwencje uwzględniania ryzyka w zarządzaniu
1.2.6. Podejście preskryptywne i deskryptywne do zarządzania a ryzyko
1.3. Ryzyko w zarządzaniu strategicznym
1.3.1. Ewolucja poglądów na ryzyko w zarządzaniu strategicznym
1.3.2. Ryzyko strategiczne w dorobku różnych dyscyplin naukowych
1.4. Rodzaje ryzyka w zarządzaniu strategicznym
1.4.1. Implikacje definiowania ryzyka dla wyodrębniania jego rodzajów w zarządzaniu strategicznym
1.4.2. Ogólne kategorie i rodzaje ryzyka w zarządzaniu strategicznym
1.5. Ryzyko w wyborach strategicznych
1.5.1. Rdzenne kategorie ryzyka związane z procesem wyborów strategicznych
1.5.2. Ryzyko merytoryczne, metodyczne i behawioralne w wyborach strategicznych
1.5.3. Ryzyko decyzji strategicznych
1.6. Rodzaje ryzyka wyborów strategicznych
1.6.1. Ryzyko związane z decyzjami strategicznymi w zakresie metod i kierunków rozwoju
1.6.2. Obszary ryzyka w procesie wyborów strategicznych, narzędzia monitorowania i kontroli
1.6.3. Idiosynkratyczne rodzaje ryzyka w wyborach strategicznych

 

Rozdział 2. Metodyczne aspekty opisu i wyjaśniania ryzyka w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach
2.1. Luka wiedzy o ryzyku w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach
2.1.1. Przesłanki podjęcia czynności badawczych
2.1.2. Luka wiedzy o ryzyku
2.1.3. Cele naukowo-badawcze
2.2. Obszary przedmiotowe postępowania badawczego
2.2.1. Model teoretyczny
2.2.2. Obszary przedmiotowe badań empirycznych
2.3. Metody i instrumenty badawcze
2.3.1. Metody zbierania danych i informacji
2.3.2. Charakterystyka próby badawczej przedsiębiorstw
2.4. Metody analizy danych

 

Rozdział 3. Kategorie ryzyka w wyborach strategicznych
3.1. Pojmowanie ryzyka w wyborach strategicznych
3.2. Ryzyko jako kryterium w procesie wyborów strategicznych
3.3. Rodzaje ryzyka w wyborach strategicznych praktycznie weryfikowane
3.4. Ryzyko strategii rozwoju i strategii konkurowania
3.5. Idiosynkratyczne rodzaje ryzyka w konsekwencji wyborów strategicznych
3.6. Ryzyko procesu wyboru i wdrożenia strategii przedsiębiorstwa

 

Rozdział 4. Uwarunkowania zewnętrzne ryzyka w wyborach strategicznych przedsiębiorstw
4.1. Trwałość determinacji przedsiębiorstw przez zmienne otoczenie
4.2. Kategorie ryzyka wynikające z otoczenia
4.3. Zagrożenia z otoczenia i ryzyko w wyborach strategicznych
4.3.1. Zagrożenia z otoczenia technologicznego
4.3.2. Zagrożenia z otoczenia społecznego, instytucjonalno-prawnego i naturalnego
4.3.3. Zagrożenia z otoczenia ekonomicznego
4.3.4. Główne zagrożenia z otoczenia

 

Rozdział 5. Uwarunkowania wewnętrzne ryzyka w wyborach strategicznych przedsiębiorstw
5.1. Kategorie ryzyka wynikające z zasobów przedsiębiorstwa
5.2. Charakterystyczne cechy zasobów przedsiębiorstw
5.3. Architektura zasobów a ryzyko wyborów strategicznych
5.3.1. Zmiana znaczenia zasobów
5.3.2. Użyteczność zasobów i ich architektury
5.3.3. Zasoby, ich architektura i ryzyko idiosynkratyczne
5.4. Kultura organizacyjna i ryzyko w wyborach strategicznych przedsiębiorstw
5.4.1. Kultura organizacyjna w warunkach ryzyka
5.4.2. Kultura organizacyjna „ryzyka”
5.4.3. Cechy przedsiębiorstw o zaawansowanej kulturze organizacyjnej „ryzyka”
5.4.4. Kongruencja kultury organizacyjnej „ryzyka” i wyborów strategicznych

 

Rozdział 6. Uwarunkowania zwinności strategicznej przedsiębiorstw
6.1. Zwinność strategiczna przedsiębiorstwa
6.2. Zagrożenia z otoczenia i zwinność strategiczna przedsiębiorstw
6.3. Ryzyko idiosynkratyczne i zwinność strategiczna przedsiębiorstw
6.4. Ryzyko wynikające z cech zasobów przedsiębiorstw i poziom zwinności strategicznej

 

Rozdział 7. Ryzyko sprawności i ciągłości strategicznej przedsiębiorstw
7.1. Sprawność i ciągłość strategiczna, sukces lub porażka
7.2. Sprawność i ciągłość strategiczna w warunkach globalizacji
7.3. Sukces i porażka w interpretacji praktyków
7.4. Pomiar sprawności strategicznej przedsiębiorstw
7.5. Ryzyko w wyborach strategicznych a poziom sprawności strategicznej przedsiębiorstwa
7.5.1. Operacjonalizacja sprawności strategicznej przedsiębiorstwa
7.5.2. Wpływ ryzyka w wyborach strategicznych na poziom sprawności strategicznej przedsiębiorstwa
7.5.2.1. Ryzyko „wartości dla klientów”
7.5.2.2. Ryzyko „w zakresie zasobów”
7.5.2.3. Ryzyko „związane z procesami decyzyjnymi, biznesowymi i ich koordynacją”

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

Produkty powiązane (1)
Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach -15%
Redakcja naukowa Elżbieta Urbanowska-Sojkin
Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach
Cena po rabacie: 58.57 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl