Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji Redakcja naukowa Rafał Krupski

Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji
Produkt niedostępny

ISBN: 83-208-1582-7
Cena katalogowa: 60.90 PLN
Cena po rabacie:  51.77 PLN
Oszczędzasz: 9.13 PLN

W książce autorzy przedstawili wybrane, znane powszechnie elementy teorii organizacji i zarządzania wraz z oceną ich przydatności w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Opisali również stosunkowo nowe koncepcje zarządzania, mające na celu przede wszystkim uelastycznienie organizacji, aby zapewnić jej nie tylko przetrwanie, lecz także rozwój w coraz bardziej chaotycznym i niepewnym otoczeniu.

Poszczególne rozdziały w książce poświęcono:

  • elastyczności organizacji jako odpowiedzi na turbulencje otoczenia,
  • elastyczności celów, strategii, struktur i zasobów,
  • organizacji procesowej, wirtualnej, fraktalnej, sieciowej i uczącej się,
  • wykorzystaniu chaosu w zarządzaniu (organizacji w ruchu),
  • koncepcjom systemowym,
  • kulturze elastycznej organizacji,
  • kierowaniu ludźmi w zrelatywizowanym i dynamicznym świecie organizacji.
Liczba stron 312
Rok wydania 2005
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka

Spis treści

Wstęp (Rafał Krupski)

 
Rozdział 1. Elastyczność organizacji jako odpowiedź na turbulencje otoczenia
Turbulencja otoczenia (Bartosz Jasiński)
Elastyczność organizacji (Rafał Krupski)
Podstawowe kategorie
Mechanizmy elastyczności organizacji
Badanie elastyczności przedsiębiorstw
Innowacje i innowacyjność przedsiębiorstw (Alicja Jasińska)
Podsumowanie. Uwagi praktyczne (Rafał Krupski)
 

Rozdział 2. Elastyczność celów i strategii (Rafał Krupski)
Zagadnienia wstępne
Strategia ogólna jako panaceum na wzrost turbulencji otoczenia
Strategia jako system szybkich działań
Dywersyfikacja działalności
Planowanie scenariuszowe
Zarządzanie bez celów strategicznych
Podsumowanie. Uwagi praktyczne
 

Rozdział 3. Elastyczność struktur i zasobów (Rafał Krupski)
Zagadnienia wstępne
Elastyczność struktur organizacyjnych
Elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi
Przykłady
Podsumowanie. Uwagi praktyczne
 

Rozdział 4. Organizacja procesowa (Jerzy Niemczyk)
Kontekst ujęcia procesowego
Podstawowe kategorie, archetypy i założenia organizacji procesowej
Teoretyczne i praktyczne rozwiązania ujęcia procesowego
Perspektywy organizacji procesowej
Podsumowanie. Uwagi praktyczne
 

Rozdział 5. Organizacja wirtualna (Jerzy Niemczyk, Katarzyna Olejczyk)
Kontekst organizacji wirtualnej
Ujęcia organizacji wirtualnej
Modele organizacji wirtualnej
Organizacje wirtualne działające w przestrzeni informatyczno-informacyjnej
Organizacje wirtualne optymalizujące wykorzystanie zasobów niematerialnych
Organizacje wirtualne o nieostrych granicach
Perspektywy organizacji wirtualnej
Podsumowanie. Uwagi praktyczne
 

Rozdział 6. Organizacja fraktalna (Aleksander Binsztok)
Istota fraktali i ich zastosowanie w różnych dyscyplinach naukowych
Definicja i cechy organizacji fraktalnej
Modele organizacji fraktalnej
Wpływ cech organizacji fraktalnej na elastyczność przedsiębiorstwa
Przykłady aplikacji cech modelu organizacji fraktalnej w wybranych przedsiębiorstwach zagranicznych
Podsumowanie. Uwagi praktyczne
 

Rozdział 7. Organizacje sieciowe (Krzysztof Łobos)
Zjawisko i definicje organizacji sieciowych
Podmioty tworzące organizacje sieciowe i warunki ich powstawania
Typologia układów sieciowych
Organizacje sieciowe jako strukturalne narzędzie realizacji strategii oraz strategie realizowane w ramach układów sieciowych
Cechy organizacji sieciowych
Wymiary struktur sieciowych
Przykłady
Podsumowanie. Uwagi praktyczne
 

Rozdział 8. Organizacja ucząca się (Ewa Stańczyk-Hugiet)
Ogólna charakterystyka koncepcji
Uczenie się i wiedza -- podstawowe kategorie koncepcji organizacji uczącej się
Zależności między jednostkowym a organizacyjnym uczeniem się
Strategiczny kontekst koncepcji
Elastyczność organizacji uczącej się
Podsumowanie. Uwagi praktyczne
 

Rozdział 9. Wykorzystanie chaosu w zarządzaniu -- organizacja w ruchu (Rafał Krupski)
Elementy teorii chaosu
Zastosowanie teorii chaosu w zarządzaniu
Przedsiębiorstwo w ruchu
Organizacja w ruchu a strategia przedsiębiorstwa
Podsumowanie. Uwagi praktyczne
 

Rozdział 10. Powrót do koncepcji systemowych (Rafał Krupski)
Zagadnienia wstępne
Ujęcie systemowe w teorii organizacji i zarządzania
Metodologia systemowa
Zastosowania koncepcji systemowych -- zasady
Zastosowania koncepcji systemowych -- uniwersalne modele
Podsumowanie. Uwagi praktyczne
 

Rozdział 11. Kultura elastycznej organizacji (Sylwia Pierzchawka)
Atrybuty kultury organizacyjnej elastycznego przedsiębiorstwa
Zarządzanie z kulturą organizacyjną w turbulentnym otoczeniu
Rola menedżera w kształtowaniu kultury organizacyjnej
Istota zmian kulturowych
Zarządzanie z kulturą organizacyjną w świetle badań empirycznych
Podsumowanie. Uwagi praktyczne
 

Rozdział 12. Kierowanie ludźmi w zrelatywizowanym i dynamicznym świecie organizacji (Stanisław Chełpa)
Kierowanie charyzmatyczne
Kierowanie koordynacyjne
Kierowanie anarchiczne
Podsumowanie. Uwagi praktyczne
 

Zakończenie (Rafał Krupski)

Produkty powiązane (1)
Zarządzanie dla inżynierów Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji -15%
Ewa Masłyk-Musiał, Anna Rakowska, Elżbieta Krajewska-Bińczyk
Zarządzanie dla inżynierów
Cena po rabacie: 50.92 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl