Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym Jerzy Kisielnicki

Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-1729-4
Cena katalogowa: 58.90 PLN
Cena po rabacie:  35.34 PLN
Oszczędzasz: 23.56 PLN


Uwaga - promocja! Książka z rabatem 25%

 

Zarządzanie jest wszechobecnym elementem życia społecznego, a jednocześnie dziedziną nauki, która wymaga wiedzy z różnych jej obszarów. Przenikanie się tych obszarów i relacje między nimi stanowią istotny element Zarządzania. Autor, prof. Jerzy Kisielnicki, przedstawił problemy teorii zarządzania i ich praktyczną użyteczność, współczesne metody i techniki wspomagające procesy decyzyjne oraz nowoczesne struktury organizacyjne i mechanizmy w nich działające. Spójność wykładu, usystematyzowanie informacji, odniesienie do praktyki i zmiennego otoczenia, a także powiązanie z programami nauczania w krajach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych to zalety tego podręcznika.

Liczba stron 320
Rok wydania 2012
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format 162x237

Spis treści

Część I - Podstawy zarządzania organizacją
Rozdział 1. Pojęcia podstawowe - nauka czy sztuka, czyli pierwszy dylemat nauk zarządzania
Zarządzanie
Kierownik
Organizacja
 

Rozdział 2. Miękkie i twarde podejście do współczesnego zarządzania, czyli drugi dylemat nauk zarządzania
Istota miękkiego i twardego podejścia do zarządzania
Elementy miękkiego zarządzania (etyka, kultura, kultowość)
Elementy twardego zarządzania i ich charakterystyka
 

Rozdział 3. Ewolucja teorii zarządzania
Szkoły zarządzania i ich prekursorzy
Szkoła klasyczna
Szkoła stosunków międzyludzkich
Szkoła ilościowo-systemowa
Zarządzanie informacją i wiedzą oraz podejście zintegrowane, czyli co dalej?
 

Rozdział 4. Proces decyzyjny i narzędzia go wspomagające
Istota i typy decyzji oraz procedury decyzyjne
Behawioralne aspekty decyzji
Typy decyzji i narzędzia wspomagające decyzje
Możliwości i ograniczenia stosowania sformalizowanych narzędzi wspomagania decyzji
 

Część II - Funkcje zarządzania
Rozdział 5. Planowanie - cele i metody
Planowanie - pojęcie i zakres, określanie celów i misji organizacji
Zarządzanie przez cele (ZPC)
Procedura planowania
Plan strategiczny i jego specyfika


Rozdział 6. Organizowanie
Struktura organizacyjna i zasady jej tworzenia
Typy struktur organizacyjnych
Problemy makrozarządzania w strukturach systemów organizacyjnych
Wybór i projektowanie struktury organizacyjnej
Organizowanie zespołów ludzkich, czyli cele i zadania zarządzania zasobami ludzkimi
Ścieżka kariery, czyli "mapa drogowa" kariery pracownika


Rozdział 7. Przewodzenie w organizacji
Motywowanie pracowników
Przywództwo w organizacji
Style przywództwa
Błędy i konflikty w organizacji
Podstawowe typy konfliktów i metody ich rozwiązywania
 

Rozdział 8. Kontrola
Pojecie, cele i zadania kontroli
Formy kontroli
Controlling w organizacji
Warunki efektywnej kontroli


Część III - Transformacja organizacji, czyli dążenie do doskonałości
Rozdział 9. Zarządzanie zmianami
Podstawowe problemy zarządzania zmianami
Informacja jako podstawa zarządzania zmianami
System informacyjny zarządzania procesem zmian - budowa i wymagania
Zarządzanie zmianami - reengineering
Benchmarking jako metoda wspomagająca zarządzanie zmianami i proces reengineeringu
 

Rozdział 10. Zarządzanie projektami
Pojęcie i zakres
Metodyka i strategia projektowania
Proces analizy w zarządzaniu projektem
Realizacja projektu
Wdrożenie projektu
 

Rozdział 11. Zarządzanie jakością
Jakość i jej ocena
Podstawy działań kompleksowego zarządzania jakością (TQM)
Metody wspomagające TQM
Certyfikaty jakości i audyt


Rozdział 12. Zarządzanie wiedzą
Wiedza i jej znaczenie w zarządzaniu organizacją
Wiedza w zarządzaniu - pojęcia, rodzaje i procedury pozyskiwania
Zarządzanie wiedzą, czyli jak wykorzystać, absorbować i generować posiadane zasoby
Organizacje inteligentne jako organizacje oparte na zarządzaniu wiedzą
Kierunki rozwoju zarządzania wiedzą - pomiar wiedzy
 

Rozdział 13. Zarządzanie przez wirtualizację
Wirtualizacja i pojęcie organizacji wirtualnej
Organizacja wirtualna a organizacja tradycyjna
Strategia funkcjonowania organizacji wirtualnej i kierunki jej rozwoju
Rola wirtualizacji w usprawnianiu gospodarki zasobami ludzkimi
Rozdział 14. Informatyczna infrastruktura zarządzania
Informatyczna infrastruktura zarządzania jako element infrastruktury zarządzania
Systemy informatyczne zarządzania i ich rola w organizacji
Gospodarka elektroniczna i nowe wyzwania zarządzania

Fragment
Wstęp
Podstawowym zadaniem podręcznika jest wprowadzenie Czytelnika w tematykę wszechobecnego w świecie społecznym zarządzania. Przekrojowe ujęcie podstawowych zagadnień pozwoli na wybór dalszych obszarów specjalizacji oraz ich umiejscowienie w ramach szeroko rozumianego zarządzania. Na polskim rynku wydawniczym odczuwa się brak podręcznika z zakresu zarządzania, który odpowiadałby treścią i strukturą nowym standardom dwustopniowego kształcenia w ramach studiów wyższych. W programach studiów zarządzanie jest różnie nazywane, np.: "Podstawy zarządzania", "Podstawy organizacji i zarządzania", "Organizacja i zarządzanie". Podręcznik powinien być również pomocny wszystkim, którzy zajmują się problemami zarządzania i organizacji, a obecnie chcieliby uzupełnić wiedzę w tym zakresie.

Układ książki i zawarte w niej treści uwzględniają programy i podręczniki nauczania zarządzania oraz pokrewnych przedmiotów w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Zamiarem Autora było uniknięcie potencjalnych różnic między wiedzą, którą student zdobywa w Polsce i zagranicą.

Do głównych założeń merytorycznych podręcznika warto zaliczyć:

  • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania oraz zachęcenie do jej pogłębienia;
  • zapoznanie z nowoczesnymi strukturami organizacji i mechanizmami w nich działającymi;
  • dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do sprawnego działania w różnych sytuacjach organizacyjnych.


Treść książki została podzielona na trzy części. Część I - Podstawy zarządzania organizacją - wprowadza Czytelnika w elementarne problemy definicyjne, umożliwiając zapoznanie się z tezaurusem nauk zarządzania. W części II - Funkcje zarządzania - została zaprezentowana analiza funkcji zarządzania, natomiast część III, która ilustruje drogę do przyszłości, przedstawia analizę metody transformacji organizacji i jej dostosowania do zmieniającego się otoczenia.

Prezentowana tematyka jest określona za pomocą następującej triady: organizacja - zarządzanie - kierownik, co pozwoli na zachowanie spójności wykładu i lepsze zrozumienie oraz usystematyzowanie zdobywanej wiedzy, a także jej odniesienie do przykładów praktycznych.

W prezentacji materiału uwzględniono istniejące ograniczenia związane zarówno z programem studiów, jak i objętością podręcznika. Dlatego była konieczna selekcja materiału teoretycznego i praktycznego. Kryterium doboru treści była jej zgodność z programem studiów i praktyczna przydatność. Ponieważ problemy poruszane w podręczniku są bardzo ściśle powiązane z tematyką innych przedmiotów, np.: ekonomii, prawa, ekonometrii, statystyki, psychologii, marketingu i informatyki, więc jednym z zadań jest pokazanie zachodzących relacji. Na końcu książki zamieszczono bogatą literaturę, co pozwoli Czytelnikowi na studia uzupełniające w zakresie interesujących zagadnień.

Problemy wzajemnego przenikania się treści książki stanowiły najtrudniejszy element w trakcie pisania. Zarządzanie, które nas wszędzie otacza i jest wszechobecne, wymaga wiedzy z różnych obszarów nauki. W zarządzaniu cały czas przeplatają się jego twarde i miękkie elementy. W jednej ze swoich książek o problematyce zarządzania umieściłem podtytuł: Zarządzanie nie musi być trudne. Teraz nie wiem, czy tak jest, jestem jednak przekonany, że zarządzanie to odpowiedzialność i ogromna wiedza. Ponadto niezbędna jest pomoc Tego, który jest na samej górze i czuwa nad naszymi różnorodnymi działaniami. Cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte, zanim mianował dowódcę, pytał go, czy ma szczęście.

Pisząc tę książkę, korzystałem z moich różnych doświadczeń: pracy w uczelniach wyższych, firmach konsultingowych i projektowych, działalności audytorskiej w Państwowej Komisji Akredytacyjnej, pobytu na stażach, stypendiach i studiach zagranicznych. Jestem też wdzięczny kolegom z Komitetu Nauk Organizacji PAN za poczynione uwagi, a zwłaszcza jej przewodniczącemu - prof. Bogdanowi Nogalskiemu, i sekretarzowi - prof. Michałowi Trockiemu. Dziękuję również recenzentom: prof. Janowi Lichtarskiemu, prof. Kazimierzowi Zimniewiczowi i prof. Grażynie Gierszewskiej. Ponadto jestem wdzięczny moim kolegom, współpracownikom i studentom za ich uwagi, bardzo często krytyczne, pozwalające jednak na ponowne przemyślenie niektórych zagadnień.

Jerzy Kisielnicki

Produkty powiązane (3)
Wojna marketingu z zarządzaniem Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym -30%
Al Ries, Laura Ries
Wojna marketingu z zarządzaniem
Cena po rabacie: 36.33 PLN
Zarządzanie logistyczne -15%
John J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Langley Jr.
Zarządzanie logistyczne
Cena po rabacie: 72.17 PLN
Zarządzanie personelem -15%
Monika Kostera
Zarządzanie personelem
Cena po rabacie: 27.12 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl