Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa Michał Gabriel Woźniak, Łukasz Jabłoński, Elżbieta Soszyńska, Dariusz Firszt, Teresa Bal-Woźniak

Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2213-7
Cena katalogowa: 64.90 PLN
Cena po rabacie:  55.17 PLN
Oszczędzasz: 9.73 PLN

Praca wieloaspektowa, ukazująca zagadnienia kapitału ludzkiego i innowacyjności z punktu widzenia ich efektywnego wykorzystania w gospodarce i zarządzania przedsiębiorstwami. Autorzy omawiają te zagadnienia z różnego punktu widzenia, poczynając od polityki państwa w tym zakresie, poprzez instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania (jak sfera organizacyjna kapitału ludzkiego i innowacji, konsekwencje spóźnionych reform edukacji i nauki, niedopasowania szkolnictwa wyższego i nauki do potrzeb praktyki itp.), a kończąc na kierunkach i zakresie ich doskonalenia.

 

Książka jest polecana wszystkim, którzy poszukują odpowiedzi na pytanie o sprawne rządzenie i zarządzanie rozwojem dla lepszej przyszłości oraz o warunki bezstronnej debaty naukowej i publicznej.

Liczba stron 292
Rok wydania 2015
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Kapitał ludzki i innowacyjna gospodarka dla zintegrowanego rozwoju
1.1. Wprowadzenie
1.2. Kreatywny kapitał ludzki fundamentem współczesnego rozwoju
1.3. Od przedmiotowego podejścia do kapitału ludzkiego do respektowania jego podmiotowych aspektów
1.4. Implikacje rozwoju poprzez globalizację liberalizacji i ksero modernizację instytucjonalną
1.5. Europocentryczna wizja zrównoważonego rozwoju
1.6. W kierunku homo cooperativus creativus
1.7. Podsumowanie

 

Rozdział 2. Istota, komponenty oraz pomiar kapitału ludzkiego
2.1. Wprowadzenie
2.2. Pojęcie kapitału ludzkiego
2.3. Komponenty kapitału ludzkiego
2.4. Ekonomiczne skutki kapitału ludzkiego
2.4.1. Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego
2.4.2. Pośredni wpływ kapitału ludzkiego na gospodarkę
2.5. Pomiar kapitału ludzkiego
2.5.1. Metody pieniężne
2.5.2. Metody wskaźnikowe
2.5.3. Kapitał ludzki jako zmienna ukryta
2.6. Niejednoznaczności wyników makroekonomicznych badań nad kapitałem ludzkim związane z dylematami jego pomiaru
2.7. „Kreatywny” kapitał ludzki
2.8. Podsumowanie

 

Rozdział 3. Kapitał ludzki w procesie modelowania rozwoju gospodarczego
3.1. Wprowadzenie
3.2. Wpływ kapitału ludzkiego na poziom i dynamikę rozwoju gospodarczego — teoria a praktyka
3.3. Kapitał ludzki a dynamika rozwoju gospodarczego krajów w kontekście procesów globalizacji
3.4. Podsumowanie

 

Rozdział 4. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju innowacyjnej gospodarki
4.1. Wprowadzenie
4.2. Typologia uwarunkowań innowacyjności gospodarki
4.3. Ład instytucjonalny jako wyznacznik fundamentalnych warunków innowacyjności gospodarki
4.4. Podażowe uwarunkowania innowacyjności gospodarki
4.5. Popytowe i koniunkturalne uwarunkowania innowacyjności gospodarki
4.6. Rola polityki państwa w kreowaniu innowacyjnej gospodarki
4.7. Międzynarodowe uwarunkowania innowacyjności gospodarki
4.8. Makroekonomiczne wyzwania w procesie kreacji innowacyjnej gospodarki w Polsce

 

Rozdział 5. Desygnaty zarządzania innowacyjnością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy i innowacyjności
5.1. Wprowadzenie
5.2. Innowacyjność: teoria i praktyka jej rozumienia
5.3. Innowacyjność przedsiębiorstwa jako podstawa innowacyjnej gospodarki
5.4. Kierunki zintegrowania kapitału ludzkiego i innowacyjności
5.5. Innowacyjność przedsiębiorstwa w ujęciu zasobowym
5.6. Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa z wykorzystaniem podmiotowego modelu innowacyjności
5.7. Instytucje przestrzenią wspierania skuteczności zarządzania innowacyjnością przedsiębiorstwa na podstawie rozwoju kapitału ludzkiego
5.8. Podsumowanie

 

Rozdział 6. Meandry rozwoju kapitału ludzkiego w budowie gospodarki rynkowej w Polsce
6.1. Wprowadzenie
6.2. Jakość kapitału ludzkiego odziedziczona po gospodarce centralnie planowanej
6.3. Zewnętrzne uwarunkowania jakości kapitału ludzkiego
6.4. Strukturalne niedostosowania kapitału ludzkiego
6.5. Paradoksy dostosowań jakościowych kapitału ludzkiego
6.6. Konsekwencje spóźnionych reform edukacji i nauki
6.7. Systemowe niedopasowania szkolnictwa wyższego i sektora nauki
6.8. Wnioski na przyszłość

 

Rozdział 7. Lekcje na przyszłość, czyli o potrzebie zmian paradygmatu rozwoju

 

Spis tablic i rysunków

 

Aneks statystyczny

 

Indeks nazwisk

 

Indeks rzeczowy

 

Wykaz skrótów

 

Nota o autorach

Produkty powiązane (1)
Zarządzanie innowacjami Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa -15%
Ryszard Knosala, Anna Boratyńska-Sala, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Aleksander Moczała
Zarządzanie innowacjami
Cena po rabacie: 55.17 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl