Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Kapitał społeczny. Przypadek Polski Małgorzata Gajowiak

Kapitał społeczny. Przypadek Polski
Produkt niedostępny

ISBN: 978-83-208-2049-2
Cena katalogowa: 54.90 PLN
Cena po rabacie:  46.67 PLN
Oszczędzasz: 8.23 PLN

Wobec postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji coraz trudniejsze staje się przewidywanie skutków społeczno-ekonomicznych postępu technologicznego, hiperkonkurencji czy polityki poszczególnych państw. W związku z pojawiającą się niepewnością i nieprzewidywalnością zasoby niematerialne, w tym zwłaszcza kapitał społeczny, zyskują obecnie na znaczeniu.


Głównym celem książki jest zaprezentowanie ekonomicznej konotacji kapitału społecznego. Monografia składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorka prezentuje różne próby ujęcia kapitału społecznego, w drugim podejmuje próbę inwentaryzacji jego źródeł, przedmiotem trzeciego rozdziału jest refleksja nad ustrojowymi uwarunkowaniami kreacji kapitału społecznego, a ostatni rozdział ma charakter empiryczny i stanowi próbę przeniesienia teoretycznej koncepcji kapitału społecznego do rzeczywistości społeczno-gospodarczej okresu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w latach 1990–2009.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, socjologii, pracowników naukowych, a także przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych.

Liczba stron 176
Rok wydania 2012
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Koncepcja kapitału społecznego
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Definicje kapitału społecznego
1.2.1. Kapitał społeczny jako jedna z form kapitału — koncepcja Pierre’a Bourdieu
1.2.2. Kapitał społeczny jako próba połączenia perspektywy socjologicznej i ekonomicznej — koncepcja Jamesa Colemana
1.2.3. Kapitał społeczny jako czynnik zwiększający sprawność społeczeństwa — koncepcja Roberta Putnama
1.2.4. Kapitał społeczny jako zasób kulturowy — koncepcja Francisa Fukuyamy
1.3. Dysponenci kapitału społecznego
1.3.1. Jednostka jako dysponent kapitału społecznego
1.3.2. Grupowo-warstwowy aspekt dysponowania kapitałem społecznym
1.3.3. Zbiorowy dysponent kapitału społecznego
1.4. Ekonomiczne cechy i funkcje kapitału społecznego
1.4.1. Podstawowe własności kapitału społecznego
1.4.2. Kapitał społeczny jako warunek rozwoju społeczno-ekonomicznego

 

Rozdział 2. Źródła kapitału społecznego
2.1. Hipoteza podstawowa
2.2. Państwo jako główny czynnik generujący kapitał społeczny
2.2.1. Kreacja kapitału społecznego poprzez funkcję stanowienia prawa
2.2.2. Państwo jako gwarant wolności jednostki i swobody gospodarczej
2.3. Wpływ systemu edukacji na tworzenie i rozwój kapitału społecznego
2.3.1. Znaczenie wiedzy .
2.3.2. Uczelnie wyższe, państwo a kreacja kapitału społecznego
2.4. Rola kultury w procesie kreowania kapitału społecznego
2.4.1. Kultura jako źródło kapitału społecznego
2.4.2. Rola państwa w kulturze
2.5. Rodzina w procesie generowania kapitału społecznego
2.5.1. Tworzenie kapitału społecznego poprzez socjalizację potomstwa
2.5.2. Znaczenie polityki społecznej w tworzeniu stosunków społecznych

 

Rozdział 3. Ustrojowe uwarunkowania kreacji kapitału społecznego
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Kapitał społeczny w demokracji
3.2.1. Kapitał społeczny uwarunkowany istnieniem demokracji
3.2.2. Kapitał społeczny podstawą demokracji
3.3. Teoretyczne podstawy organizacji i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego
3.3.1. Definicje i funkcje społeczeństwa obywatelskiego
3.3.2. Społeczeństwo obywatelskie a państwo
3.3.3. Społeczeństwo obywatelskie a kapitał społeczny
3.3.4. Rola stowarzyszeń w kreacji kapitału społecznego

 

Rozdział 4. Kapitał społeczny w procesie przemian gospodarczych
4.1. Uwagi wstępne — przedmiot analizy
4.2. Kapitał społeczny w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach państwowych
4.2.1. Dogmat celu
4.2.2. Społeczna percepcja przemian własnościowych
4.2.3. Sytuacja pracowników — ekonomiczny aspekt przekształceń
4.2.4. Kryteria wyboru inwestora
4.2.5. Wnioski
4.3. Konsekwencje korupcyjnych praktyk prywatyzacyjnych
4.3.1. Uwagi wstępne
4.3.2. Spółki nomenklaturowe
4.3.3. Manipulowanie wartością majątku
4.3.4. „Ustawianie” przetargów
4.3.5. Podsumowanie
4.4. Przemiany w rolnictwie a kapitał społeczny
4.4.1. Przedmiot analizy
4.4.2. Rekonstrukcja warunków życia
4.4.3. Aktywność zawodowa
4.4.4. Stosunek do dysponentów mienia po PGR-ach
4.4.5. Wnioski

 

Zakończenie

 

Bibliografia

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl